assitej

Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež - výměnou zkušeností, pořádáním studijních zájezdů skupin i jednotlivců, pořádáním zájezdů divadelních kolektivů do zahraničí.

Více informací

Vítejte na stránkách Českého střediska ASSITEJ

 
Organizace Assitej byla založena v roce 1966. Československé středisko bylo jejím členem od počátku. Po vzniku samostatné České republiky bylo zaregistrováno české středisko.
 
Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež.
ASSITEJ spojuje divadla, organizace a jednotlivce po celém světě, kteří se věnují divadlu pro děti a mládež. ASSITEJ prosazuje právo dětí na vzdělání,  umělecké a kulturní vyžití bez ohledu na národnost, kulturní identitu, schopnosti, pohlaví, sexuální orientaci, etnickou příslušnost či náboženství.
 
Členové Assitej jsou národní střediska, profesionální sítě a jednotlivci z přibližně 100 zemí světa.
 
Vrcholných orgánem ASSITEJ je Kongres, který se koná každé dva roky. Organizace je řízena 21 člennou exekutivou, která si ze svého středu volí výkonné Byro složené z předsedy organizace, 3 místopředsedů, pokladníka a generálního tajemníka.
 
 
Činnost Českého střediska ASSITEJ je zajišťována výborem střediska, který pracuje ve složení: 

D. Bednáriková (předsedkyně),  P. Hašek, L. Horký, A. Hrnečková, J. Hulák, V. Hulec, B. Látalová, Z. Mikotová, J. Provazník, T. Sochová, Z. Vojtíšková

Novinky z ASSITEJ

Přihlaste se na Akademii Institutu umění 2018! Uzávěrka je 22. dubna 2018.

Více informací
5.4.2018

U příležitosti oslav 70. výročí založení Mezinárodního divadelního ústavu (International Theatre Institute) v Praze a s důrazem na mezikulturní a mezinárodní aspekty divadla a ITI vybral Exekutivní výbor pět divadelníků z pěti regionů UNESCO: Evropa, Arabské země, Afrika, Asie a Pacifik, Severní a Jižní Amerika. Autory letošního Poselství ke Světovému dni divadla jsou Simon McBurney (Spojené království), Maya Zbib (Libanon), Were Were Liking, (Pobřeží slonoviny), Ram Gopal Bajaj (Indie) a Sabina Berman (Mexiko).

Více informací
26.3.2018

Další aktuality