Výbor českého střediska ASSITEJ

Výbor českého střediska zvolený Valnou hromadou ASSITEJ v roce 2000.

Vladimír H u l e c
/předseda výboru/, kritik, publicista, redaktor Divadelních novin

Luděk H o r k ý
dramaturg, člen vedení dětského divadelního souboru Ty-já-tr

Markéta H o s k o v c o v á
dramaturg

Jakub  H u l á k
odborný pracovník NIPOS-ARTAMA

Zuzana J i n d r o v á
vedoucí Informačně-dokumentačního oddělení IDU

Anna L o š ť á k o v á
dramaturg

Zoja M i k o t o v á
režisérka, herečka, pedagog JAMU

Jaroslav P r o v a z n í k
pedagog DAMU, redaktor 

Dagmar  R o u b a l o v á
producent, manažer, ředitelka KD Mlejn