Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

18. Kongres ASSITEJ

Světový kongres (World Congress) ASSITEJ se konal ve dnech 24.- 27.5.2014 v Domě vědy a kultury ve Varšavě. Účastnila se ho – poprvé, co jsem ve funkci, tedy od roku 1996 – tříčlenná česká delegace, jíž jsem byl coby president českého centra vedoucím. Zúčastnili jsem se společně všech jednání i závěrečných voleb nového předsednictva této mezinárodní organizace divadla pro děti a mládež.

V době kongresu se v prostorách Domu kultury konal také speciální mezinárodní program tradičního polského festivalu divadla pro děti a mládež Korczak. Vystoupila na něm i dvě česká divadla – Divadlo drak s inscenací Zlatovláska a Divadlo minor s Broučky. Dále se – z pro nás zajímavých souborů – účastnil i norský soubor NIE, jehož členové jsou i Češi, a slovenský soubor Teatro tatro s poulišní produkcí Zázračný divadelní automat.

 

 

Kongres samotný měl na programu jak rekapitulaci předchozího období, tak pracovní setkání zaměřená na budoucí směrování organizace a její programové priority. Na závěr se konaly volby nového výkonného výboru Mezinárodního ASSITEJ, volba místa příštího světového kongresu v roce 2017 a volby míst každoročních setkávání, což je novinkou, která ale už byla neformálně „odzkoušena“ v minulém období. Hlasování rozhodlo o konání těchto setkání na festivalech divadla pro děti a mládež v Berlíně (2015), v Birminghamu (2016). Příští World Congress ASSITEJ se bude konat v roc 2017 v Kapském Městě.

Důležitým bodem jednání bylo ustavení Assitej jako právního subjektu včetně znění stanov asociace tak, aby mohla světová ASSITEJ právně disponovat penězi, což dosud činila přes právní subjektivitu jednotlivců. Organizace bude mít sídlo (generální sekretariát) v Itálii, kam přesídlí z Chorvatska (kongres se dojemně rozloučil s dosavadním generálním sekretářem Ivicou Simicem z Chorvatska, který už nechtěl ve funkci pokračovat).

Co se týká české účasti, není myslím v současné době v našich (finančních) silách se nějak výrazněji v organizaci profilovat, nicméně kontakty a vztahy je důležité udržovat a rozvíjet, už proto, aby Česká republika byla i na tomto poli viditelná. Tím, že se kongresu účastnily tři osoby, něvíc každá z jiné oblasti divadelního světa – Dagmar Roubalová je dramaturg KD Mlejn a organizátor řady festivalů a akcí, Ludek Horký pracuje s vlastním souborem a je dramatugem dětského vysílání ČT, já jsem především publicista – rozšířily se možnosti, jak navázat spolupráce, jak organizaci lépe využít pro propagaci a vůbec vývoz a kontakty českého divadla tohoto zaměření směrem do zahraničí.

Bylo by jistě dobré využít nejen všechna mezinárodní setkání ASSITEJ v příštích letech a vyslat tam své zástupce tak, aby se tyto vazby konkretizovaly v pozvání souborů k nám i ven, ale nabízet českým souborům kontakty a různé – nejlépe stipendijní – pobyty v zahraničí, aby se české divadlo zviditelnilo a napojilo na aktuální proudy soudobého divadla.

Těch se na kongresu projevilo několik, po mém soudu jsou to především divadlo pro děti předškolního věku, sociální divadlo a divadlo pro menšiny. Součástí mé zprávy jsou i další informace tohoto druhu včetně řady materiálů o konkrétních festivalech ve světě. Současně jsem k dispozici podat zájemcům podrobnější informace případně je spojit se zástupci ostatních center ASSITEJ či přímo s dramaturgy divadel či festivalů. Doporučuju pozornosti (vedle tradiční slovenské) především rakouské, německé, francouzské, chorvatské a skandinávská centra, která – zdá se – jsou nejaktivnější.

Bude potřeba se připravit i na kongres v Jihoafrické republice v roce 2017. Půjde zcela jistě o výraznou mezinárodní akci, na které se chce prezentovat „celá Afrika“ a bylo by vhodné připravit tam důstojnou prezenatci tak, aby se kontakyt s tímto kontinentem rozšířily. Navázal jsem  v této souvislosti několik konkrétních vztahů, především s presidentkou ASSITEJ Yvette Hardie.