Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Blíží se 17. Světový kongres ASSITEJ

Ve dnech 20.-29.5.2011 proběhne v Kodani a Malmö 17. Kongres ASSITEJ
– světové setkání divadelníků na oslavu ideálů a vizí Světové asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ).

Kongres bude diskutovat a rozvíjet především tato témata:

  • Děti a mládež – jejich kulturní zkušenosti a kulturní identita.
  • Divadelní umění – nové inspirace, kvalitní vývoj, pestrost, různorodost
  • Mezinárodní spolupráce – výměna zkušeností a inspirace napříč hranice.

Kongres se pořádá každé 3 roky, letos poprvé pořadatelské cti dostalo dvěma zemím – Dánsku a Švédsku, které na organizaci kongresu spolupracují.

Kromě vlastního jednání kongresu se jeho účastníci mohou zúčastnit i mezinárodního divadelního festivalu „Stavění mostů přes hranice!

Patronát nad Kongresem ASSITEJ převzala Její výsost korunní princezna Marie Dánská.