Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Březnová přehlídka se z důvodu opatření COVID-19 nekonala, ale tým ASSITEJ se rozhodl ji, byť ve zmenšené produkci, uskutečnít v září. Těšit se můžeme na čtyři představení v KD Mlejn ve dnech 3.- 6. září 2020.

Nové divadlo Nitra: KOCÚR V ČIŽMÁCH – v rámci ASSITEJ festivalu divadla pro děti a mládež

Čtvrtek 3.9. / 16:00 / Pro děti

Punkovo-animálno-maňuškovo-komediálny thriller” pre deti od 4 rokov a ich starostlivých rodičov.
Inscenácia o tom, že nie je všetko striebro, čo sa blyští, o tom, že karma je zdarma a o tom, že dobro nakoniec cti netratí.

Více informací zde. 

Eliška Brtnická: ENOLA – v rámci ASSITEJ festivalu divadla pro děti a mládež

Pátek 4.9. / 18:00 / Akrobacie

Tanečně akrobatická one woman show Elišky Brtnické s živým hudebním doprovodem Stanislava Abraháma.

Míváme nereálná přání a přesto si stále říkáme: možná…musíme jen splnit tisíc úkolů! Tisíc vytřených podlah, tisíc dobrých skutků, tisíc kliků…? A tak se nekonečně otiskujeme v čase, než pochopíme, že shora je lépe vidět.

Více informací zde.

Tereza Říčanová, Barbora Látalová: KOZÍ KRAVINY – v rámci ASSITEJ festivalu divadla pro děti a mládež

Sobota 5.9. / 17:00 / Pro děti

Jak tančí kráva? Inspirací inscenace je Terezina skutečná kráva Malina a touha Báry ocitnout se v jedné z Tereziných knížek. Kráva je obrovské zvíře, funící teplé tělo, kamarádka. Každodenní život s krávou se stal pro Terezu natolik silným zážitkem, že jí už přestal štěteček a papír stačit a postupně začaly s Bárou tančit divadlo o krávě a pro krávu. Vznikl tak duet autorek, dialog mezi krávou a člověkem, performerkami a publikem, výtvarnicí a tanečnicí.

Pro děti od 5 let

Více informací zde. 

Malé divadlo: NUDA! v rámci ASSITEJ festivalu divadla pro děti a mládež

Neděle 6.9. / 18:00 / Pro děti

Janek Lesák & Natálie Preslová

“Sedni si, ani se nehni, nemluv, a koukej to vydržet 45 minut!”
Zvukově-pohybový koncert pro tři herce, kytaristu a nástěnné hodiny.
Úplně nudná show odehrávající se už po staletí ve školních lavicích.

Představení je určeno pro věkové kategorie 8+

Více informací zde. 

Divadlo ALFA na vás v této zavirované době nejen myslí, ale také divadelně jedná. Proto k vám tvůrci, herci a technici Alfy vysílají prostřednictvím kanálu na youtube.com speciální dárkový balíček nazvaný „ALFA zírá“. Pokud vám začínají docházet nápady a nevíte, co s načatým dnem, zkuste „ALFA zírá“! Každý týden pro vás připravíme nové pohádky a písničky z našeho divadla. Na co se můžete těšit?
POSLOUCHEJTE S ALFOU – Poslechněte si audio verze našich pohádek a příběhů! Než je zase uvidíte u nás v divadle, můžete si je užít doma!
DÍVEJTE SE S ALFOU – Podívejte se na nejhezčí představení pro děti!
ZPÍVEJTE SI S ALFOU – Zazpívejte si, nebo se dokonce naučte oblíbené písničky z pohádek!
HRAJTE SI S ALFOU – Naučte se s námi, jak se hraje loutkové divadlo!
ALFA zírá, zírejte s ALFOU!
Odkaz na kanál zde: ALFA zírá <https://www.youtube.com/channel/UC093TdFVoiKLW6cKWsfcf3A>

Soucit & empatie

Od té doby, co jsme do světa vypustili naši kampaň ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, který se měl konat 20. března s mottem #Takeachildtothetheatre, se toho hodně změnilo. Pro mnoho dětí na světě není náš počin realistický, není možné nebo se nedoporučuje brát děti do divadla. Mnoho dětí tak bude trávit svůj čas doma bez možnosti propojení a podnětů – kromě těch, které nabízí televize.

Nicméně vzpomeňme na děti, které nemají útulné domovy, kam by se mohly uchýlit, na ty bez rodičů, kteří by jim mohli koupit televizi, knihy nebo lego, na ty, které nemají zahrádku ani domácí zvíře, které by jim pomohlo ukrátit dlouhou chvíli. Mysleme na děti, které žijí v jednom pokoji s mnoha dalšími souputníky a několika málo věcmi, které opravdu patří jen jim. Mysleme na děti, které nemají přístup k tekoucí vodě, aby si mohly mýt ruce tak často, jak se nyní doporučuje, a na ty, které téměř jistě nemají přístup k drahým dezinfekčním prostředkům na ruce. Mysleme na děti, které se nemohou učit online z domova, protože nemají přístup na Internet. Mysleme na děti, jejichž jediné opravdové jídlo je to ze školních jídelen, které nyní budou na delší dobu uzavřeny. Jejich zdraví je teď pravděpodobně méně ohroženo současnou pandemií než zdraví jejich rodičů nebo prarodičů, kteří se o ně starají, ale co když jejich rodiče a prarodiče onemocní nebo zemřou na následky komplikací nemoci způsobenou virem SARS-CoV-19? Musíme myslet i na rodiny, jejichž příjem závisí na výdělku člověka, který dostává denní mzdu, nebo je propuštěn, nebo nuceně doma a nemá žádné záložní zdroje po dobu karanténních opatření.

Řešení, která se snaží najít tzv. rozvinuté země při boji se SARS-CoV-19, se ne vždy dají použít v dalších zemích a situacích, které jsou ještě složutější. V této době se musíme opírat o pozitivní dopady divadla (a dalších umění), které nás mohou rozvíjet a jimiž jsou soucit a empatie. Více než kdy jindy musíme myslet na naše sousedy, komunity a ty, kteří jsou nějak limitovaní. Musíme zaměřit svou energii a úsilí na péči a na to, co je odpovědné a vhodné pro podmínky a situaci, ať už jsme kdekoli. A měli bychom apelovat na to, abychom v sobě našli i ten nejmenší kousek kreativity! Místo toho, abychom vzali děti do divadla, s nimi můžeme číst hry, hrát divadlo doma a vytvářet prostředí pro vynalézavou hru s prostředky a nástroji, které jsou aktuálně k dispozici. Můžeme také využít obrovské množství online zdrojů s divadelními a uměleckými díly nebo k nim přispět. Máme na mysli například vyprávění příběhů v mateřském jazyce, předčítání, videozáznamy představení, animované filmy, kreativní umělecké workshopy s aktualizovanými zdroji atd. ASSITEJ má také v plánu vytvořit databázi těchto zdrojů a tímto vyzýváme naše členy, aby přiložili ruku k dílu.

Nezapomeňme, že cesta k #Takeachildtothetheatre není pouze jednorázová záležitost, která může být vyřešena během jednoho dne. Je součástí právě probíhající celosvětové kampaně, která si klade za cíl zprostředkovat dětem přístup ke smysluplným umělecký zážitkům. Přejeme si, aby byl 20. březen 2020 ve znamení šíření této výzvy všem, kteří ji potřebují slyšet. Ať je SARS-CoV-19 pomyslnou čárkou ve větě, která je součástí příběhu základní lidské potřeby zapojit se do umění, která se bude neustále vyvíjet.  

President Yvette Hardie & výkonný výbor ASSITEJ

dodatek_k_poselstvi_ASSITEJStáhnout

Na nadcházející dny již tradičně připadají oslavy divadla. Světový den divadla se od roku 1962 slaví 27. března. Předchází ho Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO, které každoročně připravují poselství k těmto divadelním svátkům.

Národní střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež ASSITEJ) a Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA) po celém světě obvykle koordinují v těchto dnech také řadu dalších aktivit, jež v letošním roce výrazně omezuje pandemie SARS-CoV-2. Úlohou mezinárodních organizací byla od jejich založení nejen oborová mezinárodní spolupráce, ale také prosazování základních práv člověka tak, jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a snaha o mírnění konfliktů na mezinárodní úrovni. V souvislosti s dočasnými omezeními některých základních lidských práv a svobod, k nimž byla řada zemí v posledních týdnech nucena přistoupit, i s očekávanými ekonomickými dopady způsobenými pandemií je třeba opět hájit obor divadla a jeho společenskou i politickou roli. V řadě zemí se program divadel radikálně proměnil a divadlo je součástí nebývalé vlny solidarity a občanských aktivit, které se spontánně staví proti šířící se nákaze. I z tohoto důvodu jsou letos poselství těsně před uveřejněním doplňována reakcemi na aktuální situaci. Například ASSITEJ se v předvečer Světového dne divadla pro děti a mládež připojila k iniciativě asociace European Theatre Convention, která vydala prohlášení evropských divadel adresované Evropské unii a členským státům. Ve výzvě upozorňuje na dopady opatření přijatých proti šíření epidemie, jež ohrožují jak divadelní organizace, tak jednotlivé umělce, a požaduje zavedení takových finančních nástrojů, které zaručí zachování celého sektoru jako klíčové evropské kulturní a umělecké formy podporující společenské a demokratické vazby mezi lidmi.

Autorem poselství k Světovému dni divadla je v letošním roce Šáhid Nadím, pakistánský dramatik a producent, kterého za jeho protesty proti vojenským vládám přijala za jednoho z vězňů svědomí organizace Amnesty International. Autorem poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež je kromě prezidentky ASSITEJ Yvette Hardie japonský herec, režisér a dramatik Joši Oida. Poselství ke Světovému dni loutkářství letos vznikalo pod heslem „Hlasy Ameriky pro mír“ a jsou pod ním podepsáni čtyři američtí umělci: argentinský režisér, herec a scénograf Osvaldo Gabrieli, nikaragujská loutkářka a pedagožka Zoa Meza, portorický režisér a producent  Manuel Antonio Morán a kubánský režisér a herec Rubén Darío Salazar.

Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 20. března 2020

poselstvi_svetove_dny_divadlaStáhnout

Světový den divadla pro děti a mládež se slaví jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení zejména prostřednictvím divadelní kultury. Jde o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých mladých diváků a tvůrců. Na celém světě se na počest Světového dne divadla pro děti a mládež konají slavnosti, festivaly a představení organizované pro děti a mládež a dětmi a mládeží. Rok 2020 bude vzhledem ke světové pandemii nemocí SARS-CoV-2 výjimkou, protože řada divadelních budov a kulturních center je uzavřena. Světový den divadla pro děti a mládež se slaví od roku 2001. V současné době se v jednom týdnu propojuje společně se Světovým dnem divadla (27. března) a Světovým dnem loutkářství (21. března).

Yvette Hardie, prezidentka ASSITEJ

Co to znamená, když dítě prožije tvůrčí setkání, když je přizváno k novému uměleckému zážitku? Proč je to pro všechny děti důležité?

Měla jsem to potěšení nedávno slyšet, jak mluví a hraje vynikající cellista Yo-Yo Ma. Mluvil o něčem, co nazýval kulturní pohostinností. Je to pro něj možnost, ba povinnost umění vítat to nové, inovativní, neotřelé, ustrkované, neslýchané a ignorované… Podle něj je úkolem nás umělců tyto nové hlasy, formy a techniky vítat – a tím se zároveň nechat měnit.

Připomnělo mi to, co znamená být hostitelem a co znamená být hostem. Na obou stranách je mimo jiné nutné naslouchat a vykročit z toho, co známe a co je nám pohodlné. Přijmout a oslavit rozdílnost.

Vynikající hostitel je někdo, u koho se všichni cítí jako doma, bez ohledu na to, odkud jsou či čím si prošli. Je to někdo, kdo své ego odkládá z ryzího zájmu o toho, kdo přišel na návštěvu. Je to někdo, kdo chce, aby si všichni odnesli co možná nejlepší zážitek. Vynikající host je potom ten, kdo přichází s nespoutanou zvědavostí, chce se o tom druhém něco dozvědět a nebojí se vyzkoušet něco nového.

V tomto prostoru vzájemné vnímavosti nalézáme spojení, překvapení i hluboké poznání. Odcházíme pak proměnění. Dotkli jsme se toho, co z nás dělá lidi, jak v nás samotných, tak v jiných…

Takovéto vzácné chvíle nám umění poskytuje. Coby umělci musíme najít způsoby, jak děti a mládež do těchto setkání přizvat se sdělnou myslí, jež touží naslouchat obecenstvu tak, jak mu chceme naslouchat my.

Když to nastane, cítíme, jak roste spojení… nalézáme společnou půdu, vnímáme celkový kontext, máme záblesky hlubšího vnímání a pociťujeme onen záchvěv sdíleného cítění, jemuž říkáme empatie. Cítíme, že na nás záleží, že záleží na ostatních, a že záleží na tom, na co přijdeme společně.

V čase, kdy se na čím dál víc lidí zapomíná, kdy jsou navraceni z hranic a letišť, protože pocházejí z jiné vrstvy, z jiného etnika, jiné jazykové skupiny či jiného náboženství, jsou zapotřebí umělci, kteří dovedou zprostředkovat pocit, že člověk někam patří, že je ve spojení.

A to potřebuje každé dítě.

Yoshi Oida

Od chvíle, kdy jsem se narodil, jsem neustále napodoboval své rodiče. Jak chodit, jak jíst, jak mluvit… To všechno jsem se naučil od nich. A když už jsem byl dost velký, abych chápal, vzali mě rodiče do divadla. To pro mě byla kouzelná zem. První, co jste při příchodu do divadla viděli, byla stažená opona. Vzpomínám si, že jsem čekal, až se zvedne, s velkým očekáváním, co bude za ní. Když se konečně otevřela, zjevil se snový svět tvořený scénografií, světly a kostýmy. Někdy působil skutečně, jindy to byla neskutečná krajina. Herci v rozličných kostýmech plakali, smáli se, zpívali a tančili. Když přišla přestavba, slyšeli jsme údery a rachot. Když to bylo malé divadlo a já seděl v první řadě, mohl jsem nadzvednout oponu a nakouknout. Přestavba kupodivu probíhala tak, že velký kus dekorace prostě odjel. Doma jsem pak herce napodoboval. Nejradši jsem měl roli samuraje. Nakreslil jsem si mužné obočí, vyrobil si paruku a s kamarády šermoval bambusovými meči. Když jsem byl v sedmé třídě, vyráběl jsem si už scénografické modely, točny a návrhy osvětlené miniaturními žárovkami… A s tím vším jsem samozřejmě zkoušel i přestavby.

Když jsem vyrostl z těchto pokusů, dostal jsem se časem k profesionálům. Tehdy ale žádná škola současného divadla nebyla. Šel jsem tedy k mistrovi divadla tradičního a naučil jsem se tomu, co se podle zvyklostí předává. Naučit se tradiční divadlo znamená napodobovat, co dělá mistr, a snažit se být přesně jako on. Pak se mi jednoho dne nečekaně poštěstilo pracovat pod Peterem Brookem. První lekce s ním spočívala v improvizaci, což jsem vůbec neznal. Netušil jsem, co dělat, tak jsem začal kombinovat konvenční pohyby, které jsem se v Japonsku naučil. Jednoho dne mi ale Brook dal připomínku: „Nenapodobuj tradiční japonské divadlo.“ To bylo, jako by mě do vody hodil. Neměl jsem čeho se chytit, jako vrak lodi jsem se nechal unášet sem a tam. V tu chvíli jsem si ale uvědomil, že má práce nespočívá jen v tom znovuutvářet to, co už bylo, po vzoru tradičního divadla, nýbrž vytvářet vlastní výraz. Což neznamená vytvářet z ničeho, jako Bůh, nýbrž napodobovat to, co už bylo, a překonávat to. Van Gogha inspirovalo Ukijo-e, Picasso hledal podněty v africkém umění, Miró zase v čínském. Vše vzniklo z toho, co už bylo předtím.

Moje cesta byla nejspíš stejná. Napodoboval jsem v životě všechno, co jsem v divadle viděl a slyšel, a pak se snažil to překonat. Díky téhle zkušenosti jsem našel způsob života, který divadlo překračuje a překonává.

Joši Oida

Herec, režisér, dramatik. Narozen v prefektuře Hjógo roku 1933. Momentálně žije v Paříži. Začínal jako herec v souborech Bungakuza a Šiki. Od roku 1970 pracoval s Peterem Brookem v CIRT. Hrál například v inscenacích Mahábhárata, Bouře či Muž, který v režii Petera Brooka nebo v inscenaci Shun-kin Simona McBurneyho. Sám také režíroval řadu činoherních a operních inscenací. Jeho kniha An Actor Adrift vyšla roku 1989, vydána byla v sedmnácti jazycích a pokládá se za hereckou bibli. Od francouzské vlády přijal následující pocty: Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (1992), Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres (2007) a Commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres, France (2013).

poselstvi_assitejStáhnout

Středa 11. března

9:00           Hradec Králové/Divadlo DRAK: Bílý tesák (Na motivy slavného románu Jacka Londona. Příběh psa, jemuž v žilách koluje vlčí krev. Pro děti od 9 let.)

10:00           České Budějovice/Malé divadlo: O Palečkovi (Dobrodružné vyprávění o malém chlapečkovi s obřím srdcem a o radosti z poznávání světa. Pro děti od 3 let.)

18:30           České Budějovice/Malé divadlo: Nuda! (Zvukově-pohybový koncert pro tři herce, kytaristu a nástěnné hodiny. Úplně nudná show ve školních lavicích. Pro děti od 8 let.)

Čtvrtek 12. března

9:00           Hradec Králové/Divadlo DRAK: Bílý tesák (Na motivy slavného románu Jacka Londona. Příběh psa, jemuž v žilách koluje vlčí krev. Pro děti od 9 let.)

10:00           České Budějovice/Malé divadlo: Nuda! (Zvukově-pohybový koncert pro tři herce, kytaristu a nástěnné hodiny. Úplně nudná show ve školních lavicích. Pro děti od 8 let.)

17:00           České Budějovice/Malé divadlo/Divadlo Radar Praha: Pohádky do kapsy (Kapesní atlas pohádek pro nejmladší divadelní fanoušky. Pro děti od 4 let.)

Pátek 13. března

10:00, 18:30  České Budějovice/Malé divadlo: Invisible Man (Příběh s neviditelným hercem v hlavní roli, vyprávěný formou live-cinema, tedy živým kinem. Pro mládež od 13 let.)

Sobota 14. března

10:30, 15:30 Brno/Divadlo Polárka: Vinnetou (Znáte čestnějšího hrdinu? Dobrodružství může začít! Pro děti od 6 let.)

14:00, 15:30  České Budějovice/Malé divadlo/Divadlo Polárka: Co šeptají stromy? (Divadlo pro nejmenší diváky o tom, jak je snadné a složité zároveň být tak malý, tak velký, umět růst. Pro děti od 3 let.)

18:00            České Budějovice/Opera Jihočeského divadla: Kominíček (Krátká opera z roku 1949 určená především dětskému a rodinnému publiku. Diváky navíc čeká exkurze do zákulisí divadla.)

Neděle 15. března

10:00             České Budějovice/Malé divadlo/Dětské Studio Malého divadla: Kráska a zvíře (Klasická pohádka o tom, jak velká láska zlomí kletbu a zvíře v krásného prince promění. Pro děti od 5 let.)

15:00             Praha/KD Mlejn/Aventyr: Liščí víla (Napínavý pohádkový příběh se odehrává v době války mezi lidmi a obyvateli začarovaného lesa, kdesi v srdci bájného ostrova Sipango. Pro děti od 3 let.)

15:00             České Budějovice/Malé Divadlo/Divadlo Lampion Kladno: Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádka o odhodlání zasloužit si svou princeznu. Pro děti od 4 let.)

16:00             Praha/Ponec/B. Látalová & T. Říčanová: Kozí Kraviny (Dialog mezi krávou a člověkem, performerkami a publikem, výtvarnicí a tanečnicí. Pro děti od 5 let.)

Pondělí 16. března

9:00, 11:00    Praha/Ponec/B. Látalová & T. Říčanová: Kozí Kraviny (Dialog mezi krávou a člověkem, performerkami a publikem, výtvarnicí a tanečnicí. Pro děti od 5 let.)

9:00, 10:30    Plzeň/Divadlo Alfa: Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (Příběh o nečekaném setkání, o cestě k pevnému přátelství. Pro děti od 2 let.)

Úterý 17. března

9:00, 10:30    Plzeň/Divadlo Alfa: Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (Příběh o nečekaném setkání, o cestě k pevnému přátelství. Pro děti od 2 let.)

9:00               Hradec Králové/Divadlo DRAK: Cesta (Hudebně-divadelní jam session inspirovaná fenoménemem iniciační cesty, procházejícím historií americké literatury od Marka Twaina přes Jacka Londona, Jacka Kerouaca až ke Cornacu McCarthymu. Pro mládež od 13 let.)

Středa 18. března

9:00               Liberec/Naivní divadlo: Čechy leží u moře (Zavřete oči a představte si tu možnost: jako před milióny let se Čechy opět ocitly pod mořskou hladinou. Pro děti od 5 let.)

9:00, 10:30    Plzeň/Divadlo Alfa: Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (Příběh o nečekaném setkání, o cestě k pevnému přátelství. Pro děti od 2 let.)

19:00             Hradec Králové/Divadlo DRAK: Cesta (Hudebně-divadelní jam session inspirovaná fenoménemem iniciační cesty, procházejícím historií americké literatury od Marka Twaina přes Jacka Londona, Jacka Kerouaca až ke Cornacu McCarthymu. Pro mládež od 13 let.)

Čtvrtek 19. března

9:00, 10:30   Liberec/Naivní divadlo: Babu a papoušek (Moderní a veskrze zábavná detektivka – v pohádkovém duchu a navíc v rytmu hip hopu. Pro děti od 7 let.)

9:00, 10:30   Plzeň/Divadlo Alfa: Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (Příběh o nečekaném setkání, o cestě k pevnému přátelství. Pro děti od 2 let.)

8:30             Hradec Králové/Divadlo DRAK: Cesta (Hudebně-divadelní jam session inspirovaná fenoménemem iniciační cesty, procházejícím historií americké literatury od Marka Twaina přes Jacka Londona, Jacka Kerouaca až ke Cornacu McCarthymu. Pro mládež od 13 let.)

10:00            Praha/KD Mlejn/Cirkus Mlejn: Enola (Inscenace inspirovaná tématem přeživších atomový výbuch v Hirošimě, legendou o tisíci jeřábech a japonskými estetickými koncepty. Pro děti od 10 let.)

11:30            Praha/KD Mlejn/ Panelová diskuze: Divadelní pedagogika (Diskuze se zaměří na konkrétní příklady dobré praxe a otázky spojené s šířením této praxe a její co nejširší dostupností.)

16:00            Praha/Řetízek/DAMU/Sleď pod kožichem: RAW (Člověk žijící/člověk umírající. Smrt, loutky a my. Pro mládež od 12 let.)

17:00            Most/Divadlo rozmanitostí/ Panelová diskuze: Fenomén POHÁDKA v současném divadle pro děti. (Jakým způsobem promlouvá dnes k dětem klasická pohádka? Pro širokou i odbornou veřejnost.)

19:30            Praha/Jatka 78/Cirk La Putyka: Memories of Fools (Příběh kluka, který chce být astronautem. Žonglování, teeterboard, cyr wheel, závěsná akrobacie, herectví a tanec. Pro děti od 6 let.)

Pátek 20. března

9:30, 11:00 Praha/KD Mlejn/Naivní divadlo Liberec: Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! (Byl jednou jeden pejsek. A byla jednou jedna fenka. A našli v sobě zalíbení… Pro děti od 2 let.)

9:00, 17:30, 19:00   Plzeň/Divadlo Alfa: Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (Příběh o nečekaném setkání, o cestě k pevnému přátelství. Pro děti od 2 let.)

14:00            Praha/Řetízek/DAMU/ Panelová diskuze: Divadlo do škol nebo školy do divadel? (Jaká je cesta divadla jako druhu umění k žákům škol? Jaké nabídky se dostávají do rukou učitelů a jak je s nimi nakládáno?)

18:00            Praha/Divadlo Minor: ZÁ-TO-PEK! (Všichni na celém světě umí běhat, ale on jediný dokázal běžet tak, že vyhrál třikrát na jedné olympiádě. Pro děti od 8 let.)

Sobota 21. března

10:00           Praha/DISK/DAMU/Taneční studio Light: Republika na nás čeká aneb Kde domov můj (Mladí interpreti na vlnách hudby a tance na motivy textů dramatika a prezidenta Václava Havla. Pro děti od 6 let.)

10:00           Most/Divadlo rozmanitostí: Zvířátka a loupežníci (Hudebně-loutková pohádka pro nejmenší. Scénický koncert, ve kterém hraje Zvířecí kapela/Brémští muzikanti. Pro děti od 3 let.)

12:00           Praha/KD Mlejn/B. Látalová & T. Říčanová: Kozí Kraviny (Dialog mezi krávou a člověkem, performerkami a publikem, výtvarnicí a tanečnicí. Pro děti od 5 let.)

15:00           Praha/Řetízek/DAMU/Československé klacky: Nejmenší ze Sámů (Za polárním kruhem, kde sídlí zima a chlad, žijí Laponci. Když už sobi nemají co jíst, vydávají se s nimi pastevci na cestu za potravou. Pro děti od 6 let.)

15:00           Plzeň/Divadlo Alfa/Divadlo Krapet: Maxipes Fík (Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. Pro děti od 3 let.)

17:00           Praha/Divadlo v Celetné/Divadlo DRAK: Bílý tesák (Na motivy slavného románu Jacka Londona. Příběh psa, jemuž v žilách koluje vlčí krev. Pro děti od 9 let.)

19:30           Praha/DISK/DAMU/Divadlo Polárka: Homo Zabijens: Konec lovců mamutů (Co je silnější? Úžas, nebo strach z neznámého? Touha poznávat, nebo pud ničit to, co nás může ohrozit? Pro děti od 9 let.)

Neděle 22. března

10:00           Praha/KD Mlejn: Cirkusový workshop pro děti  

15:00           Praha/Divadlo v Celetné/Nové divadlo Nitra: Čarodějnice (Bílé myšky, kouzla a čáry! První dětský horor podle díla nejlepšího autora dětské literatury na světě Roalda Dahla. Pro děti od 5 let.)

15:00           Praha/KD Mlejn/vi.Tvor: Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Princ Dřevomír se má stát králem. Jenže vládnout sám není jednoduché, a proto se musí oženit. Pro děti od 3 let.)

18:00           Praha/DISK/DAMU/Workshop, KALD: Moře klidu

19:30           Praha/DISK/DAMU/KALD: Moře klidu (Fascinace jedinou přirozenou družicí Země, touha překročit hranice pozemskosti a událost, jež se stala symbolem dramatického technologického progresu, sebevědomým politickým gestem i globálně sdílenou fantazií.)

PROGRAM

Thursday 19 March

Friday 20 March

Saturday 21 March

Rádi byste vyjeli do zahraničí rozšířit si profesní obzory a posbírat nové kontakty? Tak GO AND SEE! Institut umění – Divadelní ústav vypisuje na základě pověření Ministerstva kultury ČR dvakrát ročně v programu Krátkodobá mobilita výzvu
GO AND SEE, která je určena na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.
Program GO AND SEE podporuje účastníky formou příspěvku na cestu a pobyt. Podpoření uchazeči mohou vycestovat na odborné konference, semináře, workshopy, zasedání mezinárodních networků nebo jako pozorovatelé
na festivaly, přehlídky, výstavy, veletrhy a další odborné akce.

Uzávěrka druhého kola je již 12. září 2019.

GO AND SEE vyplňuje chybějící druh podpory mezinárodní spolupráce v oblasti profesionálního umění. Smyslem má být především navázání kontaktů a samotný profesní růst účastníka a současně posílení exportu českého umění do zahraničí,” říká koordinátor programu Pavel Štorek. Českým profesionálům v umění se tak otevírá možnost navázat přeshraniční spolupráci i získat nové obzory,  které jim mohou pomoci
v profesním růstu. Inspiraci načerpanou skrze program GO AND SEE účastníci zužitkovávají ke zkvalitnění tuzemské kulturní scény,” doplňuje Štorek.

Obšírnost spektra podpory dokládá výčet oborů, ze kterých se mohou žadatelé
do programu hlásit.  Výzva pokrývá divadlo, tanec, nový cirkus, hudbu, literaturu, výtvarné umění, design, architekturu i kulturní management. Zahraniční cesta musí
mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí a měla by mít nekomerční charakter.V předchozích výzvách byly podpořeny výjezdy na kurátorské konference či taneční, hudební i divadelní festivaly, a to na několika kontinentech. V loňském roce bylo podpořeno téměř sto uchazečů. Na výběrové řízení pro rok 2019 je vyčleněna celková částka
ve výši 1 300 000 Kč.

Uzávěrka pro druhé kolo je již 12. 09. 2019!

Více informací a kompletní podmínky programu naleznete na: http://bit.ly/GOandSEE2

Hlásit se můžete prostřednictvím formuláře zde: http://bit.ly/GOandSEEformulář2

Kontakt:

  Barbora Jermanová Oddělení komunikace a marketingu Institut umění — Divadelní ústav Arts and Theatre Institute Celetná 17, 110 00 Praha 1 T  +420 224 809 169 M +420 604 396 663 E  barbora.jermanova@idu.cz www.idu.cz

Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2019:

Výzva pro vybrané mezinárodní nevládní organizace registrované v UNESCO
Podpora je určena pro následující mezinárodní nevládní organizace: ITI, SIBMAS, FIRT, AICT, UNIMA, ASSITEJ, OISTAT a AICA. Žadateli mohou být zástupci českých středisek mezinárodních nevládních těchto organizací na akce pořádané v rámci činnosti ústředí nebo národních středisek ITI, SIBMAS, FIRT, AICT, UNIMA, ASSITEJ, OISTAT a AICA, např. kongresy, zasedání komisí a komitétů.
Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU a
kteří zároveň nejsou zaměstnanci IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy. Tyto smlouvy mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude
podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů.
Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky pro udělení podpory
a) Zahraniční cesta se musí konat v rámci činnosti následujících mezinárodních nevládních organizací: SIBMAS, FIRT, AICT, UNIMA, ASSITEJ, OISTAT nebo AICA.
b) Cesta musí mít nekomerční charakter.
c) Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé
pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
d) V souladu s principy udržitelné mobility musí žadatel pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky lze použít pouze v případě politické nestability či nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu, a to na základě řádného zdůvodnění.
e) Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).
f) Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise ve většině případů nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění, kde bude vyspecifikován např. rozdílný účel cesty, jiná aktivita apod.
g) Zahraniční cesta musí být po všech stránkách realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. do 31.12. 2019.

Účastníci výběrového řízení
Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Fyzická osoba je povinna doložit:
a) doporučující stanovisko příslušného českého střediska s podpisem předsedy organizace
b) motivační dopis
c) specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.)
d) kopie dokladu o trvalém nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

Kritéria hodnocení a výběru:

 1. mezinárodní význam akce a její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;
 2. dosavadní výsledky činnosti žadatele a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR;
 3. aktivní účast žadatele na akci;
 4. přiměřenost nákladů a přiměřená délka pobytu pro naplnění cílů cesty;
 5. u opakovaně podpořených žadatelů komise přihlíží k dopadům cesty pro daný obor a ke kvalitě vypracování závěrečných zpráv.
  Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení
  Žádosti jsou od roku 2019 přijímány pouze na e-FORMULÁŘI „Přihláška do výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti Profesionálního umění pro rok 2019 – krátkodobá mobilita”. E-formulář najdete ZDE. ZDE.
  K vyplnění formuláře a nahrání povinných příloh je třeba přihlášení k emailovému účtu Google (bezplatné založení účtu ZDE).
  Povinné přílohy jsou součástí e-FORMULÁŘE (do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (pouze ve formátech PDF, Doc, Docx, Jpg/každá příloha musí v názvu obsahovat jméno žadatele).
  Seznam povinných příloh (max. počet příloh: 5):
  a) doporučující stanovisko příslušného českého střediska s podpisem předsedy organizace;
  b) motivační dopis;
  c) specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.);
  Žádosti budou posouzeny v roce 2019 dvakrát za rok, a to v následujících termínech:
  · k 31. 3. 2019 žádosti doručené do 20.3. 2019 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou
  od 1. 1. do 31. 12. 2019
  · k 1.10. 2019 žádosti doručené do 2. 9. 2019 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou od 6. do 31. 12. 2019.