Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 20. března 2019

Světový den divadla pro děti a mládež se slaví jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení zejména prostřednictvím divadelní kultury. Jde o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých mladých diváků a tvůrců. Na celém světě se na počest Světového dne divadla pro děti a mládež konají slavnosti, festivaly a představení organizované pro děti a mládež a dětmi a mládeží. Světový den divadla pro děti a mládež se slaví od roku 2001. V současné době se v jednom týdnu propojuje společně se Světovým dnem divadla (27. března) a Světovým dnem loutkářství (21. března).

Yvette Hardie, prezidentka ASSITEJ

Náš svět je rozpolcen dělením a rozdělováním. Ze všech stran nás obklopují lídři a strategie, které hledají způsoby, jak obrátit lidi proti sobě na základě jazyka, kultury, ekonomické situace, genderu, sexuální orientace, oddanosti myšlenkám a toho, kam kdo patří nebo nepatří. Téměř každý aspekt našeho lidství byl zneužit k tomu, aby rozdělení bylo ještě větší stejně jako zdi podezírání a nenávisti. Zdá se, že jsme se otočili zády k africké filozofii ubuntu, která říká „jsem tím, čím jsem, díky lidem okolo mne“

Co můžeme udělat, abychom odčinili vše špatné, co jsme způsobili našim dětem a také sobě?

Děti potřebují možnost užívat si chvíle v komunitě, která jim připomíná, co všechno spolu sdílíme a kde je jim umožněno, aby si uvědomily rozmanitou realitu toho, co znamená být člověkem.  Děti potřebují prostor, kde by mohly objevovat nové způsoby myšlení a obrany proti těmto rozdělujícím narativům a který by podporoval jejich citlivost vůči jinakosti. Potřebují konkrétní zkušenost se soužitím v komunitě, která s nimi prožívá a objevuje radost a krásu, které tento svět nabízí. ASSITEJ věří, že divadlo otevírá mnoho dveří k pocitům a většímu smyslu pro propojení s ostatními a s námi samotnými.

New Victory Theater v New Yorku nedávno zveřejnilo závěry z pětileté studie o pozitivním přínosu divadla pro děti a mládež. Jedním z klíčových a neočekávaných výsledků byl fakt, že setkání s divadlem dalo dětem větší naděje do budoucna. Naproti  tomu  děti, které nezažily divadelní představení a neprošly workshopy, vykazovaly nižší schopnost vyhodnotit své budoucí studijní nebo pracovní příležitosti.

Proč je naděje tak důležitá? Naděje vytváří pozitivní energii, která se mění v sebejistotu, sílu vůle, odolnost, a nakonec v konkrétní čin odlišující život jednotlivce od života ostatních lidí. Každé dítě potřebuje naději.

A tak si slibme, že dnes vezmeme děti nebo mladé lidi do divadla a budeme se soustředit na podporu potřebnou pro zlepšení osobních nebo společenských podmínek.

A těm z nás, kteří pracujeme v této profesi, dovolte, abychom poskytli kvalitní ukázku toho, jak odlišně mladá generace vnímá svět – pro dobro dneška i zítřka.

Joyee, 8 let

Všechno je spojeno s divadlem. Narodila jsem se v místě, kde divadlo představovalo něco mimořádného. V Indii. Ačkoliv jsem byla v sirotčinci, věděla jsem, že divadlo je tam důležité. Moje matka je součástí divadla. Já jsem součástí divadla. Jsem zapojená do House of Muchness, což je druh divadla – pořádáme představení a podobné věci. Každé dítě má právo dělat věci, které jsou zábavné jako House of Muchness. Dělám také Bollywood, protože patří k místu, ze kterého pocházím.

Všechno je divadlo. Je to těžké vysvětlit. Nezkoušela bych to vysvětlit někomu, kdo by to nechápal. Jen bych ho vzala, ukázala mu, o co jde a pak by viděl sám.

Divadlo jsi ty. Divadlo je cokoliv, co děláš. Divadlo je všechno kolem tebe. Ty jsi divadlo. Celé tvé tělo dohromady funguje jako divadlo, aby vytvořilo velké představení. A toto představení je tvůj život.

Bez divadla by nebylo fantazie. Lidé by nemohli být sami sebou. Bez příběhu by se všichni nudili a svět by byl pochmurnější – nikdo by se necítil hezky. Bylo by to jako na Měsíci. Kvůli velkým kloboukům by spolu lidé nemohli ani komunikovat.

Tedy pokud nemáte fantazii, je jen jedna věc, která to může napravit, a to je divadlo. Přinutí tě učit se. Naučí tě lásce a tomu, jak vypadá v různých podobách. Jak se mohou milovat odlišní lidé, kteří si nejsou jisti, jestli se milovat opravdu mohou. Pokud je příběh opravdu silný, může nás změnit. Divadlo je mimořádné, zvláštní a krásné. A my musíme mít všechny tyto pocity – pokud nás představení rozteskní, pak nám také dává naději, že později mohou přijít i věci dobré. A většinou se to tak i stane.

Jojo, 11 let

Je mi 11 a jsem dyslektička. Jsem člověk, který také trochu nadává. Mám ráda lidi, kteří mi rozumějí takové, jaká jsem. Chci být součástí něčeho. Jsem člověk, který chce změnit svět.

V divadle jsem ve Straně dětí, která se zabývá dětmi, názory a politikou v divadelním představení. Možná je to začátek, jak změnit svět.

Divadlo je důležité, protože ukazuje příběhy. Celým generacím lidí se ukazují příběhy o tom, co se děje. Odkud pocházejí, proč jsou zde a jak tady žijí. Jsou to věci, které musíme znát. Pak můžeme porozumět lidem a tomu, co dělají.

První představení, které jsem zažila, bylo na hudebním festivalu v Adelaide, ještě když jsem byla u maminky v bříšku. První představení, které si skutečně pamatuji, byla opera, protože Rogerova sestřenice je operní pěvkyně. Roger byl můj dědeček. Miluji divadlo, když musím zapojit svou vlastní fantazii, která je úplně odlišná od ostatních. Protože některé věci v divadle jednoduše nemůžete vidět nebo tam ani nejsou, musíte si je představovat. Vymyslet si je. A pak je vidíte opravdu dobře. Ale jiní lidé mohou mít ve své hlavě jiné příběhy a jiné představy odlišné od těch mých.

Jestli nebudete brát děti do divadla, divadlo skončí. Divadlo ukazuje životy a srdce a duše, které jednají. Kdybych vzala do divadla malé dítě, nevysvětlila bych mu úplně všechno. Podívalo by se na představení a pak by to všechno vysvětlilo mně.

Kdyby mi řekli, že už nikdy neuvidím divadlo, byla bych smutná a naštvaná. Kdybych neviděla všechny ty věci v divadle, nebyla bych to já. A já se mám ráda taková, jaká jsem.