Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Tisková zpráva

20. března 2002 se bude již podruhé po celém světě slavit Světový dne divadla pro děti a mládež – jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení, zejména prostřednictvím divadelní kultury. Jde o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých diváků a tvůrců. Divadlo pro děti a mládež respektuje své mladé diváky a identifikuje jejich naděje, sny a obavy; rozvíjí a prohlubuje zkušenosti, inteligenci, emocionální stránku osobnosti a představivost; inspiruje jejich žebříček hodnot, pomáhá jim uvědomit si sociální vazby a podporuje jejich zdravé sebevědomí, toleranci, důvěru a schopnost vytvořit si vlastní názor. A co především, pomáhá mladým lidem nalézt své místo a hlas ve společnosti.

Světový den divadla pro děti a mládež je iniciativou Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež ASSITEJ International. Se svou sítí národních organizací spojující tisíce divadel a jednotlivců v téměř 70 zemích světa, podněcuje ASSITEJ tvůrce divadla pro děti a mládež k dosahování nejvyšší úrovně divadelní tvorby.

Autorem oficiálního provolání, jež by mělo v uvedený den zaznít z jevišť celého světa je světově proslulý britský režisér Peter Brook.

Světový den divadla pro děti a mládež bude 20.3.2002 po celém světě slaven a připomínám speciálními akcemi: festivaly, přehlídkami, slavnostmi, mimořádnými přestaveními, semináři, symposii, konferencemi, workshopy, udílením cen, čtením oficiálního provolání, články v tisku aj.

Organizátorem oslav v České republice je Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ. Všechna divadla ČR, nezávislé soubory, kulturní centra, domy, zařízení aj. byly vyzvány, aby v tento den nasadily do svého programu představení určená pro dětské diváky /pokud taková ve svém repertoáru mají/ a aby tak připomenutím významu kvalitní tvorby pro dětského diváka společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. V loňském roce se na podobnou výzvu k oslavě přihlásilo 53 souborů ze 14 měst ČR svými celkem 74 představeními.

Speciální akcí, organizovanou Divadelním ústavem/Českým střediskem ASSITEJ, jíž oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež v ČR vyvrcholí, je čtyřdenní přehlídka představení pro děti a mládež, která za spolupořadatelství hlavního města Prahy a Divadelní fakulty Akademie múzických umění proběhne ve dnech 20.-23.3.2002 v Divadle v Celetné, v Divadle v Dlouhé, v divadle DISK, a v Klubu Mlejn. Program zahrnuje celkem 15 představení a je komponován z vybraných reprezentantů profesionálních divadel, agenturních skupin, amatérských divadel pro děti a divadla pro děti hraného dětmi. Mezi účinkujícími jsou: Divadlo v Dlouhé, Divadlo Polárka, Studio DAMU, DNO Hradec Králové, Buchty a loutky,Výchovná dramatika neslyšících JAMU, Hudradlo Zliv, Divadlo Bořivoj, Dětský dramatický soubor Ty-já-tr, Konzistence médi, Divadlo Neslyším.

Tisková konference ke Světovému dni divadla pro děti a mládež se uskuteční ve čtvrtek, 14.3.2001v 10,30 hod. v Malém sále Divadelního ústavu /Praha 1, Celetná 17/.

Slavnosti, festivaly a představení organizované pro děti a mládež a dětmi a mládeží vyvrcholí 20. března 2002 druhým ročníkem Světového dne divadla pro děti a mládež.
České středisko ASSITEJ K tomuto prvnímu svátku divadla pro děti a mládež se rozličnými aktivitami dosud připojilo přes 40 souborů a kulturních zařízení ČR.

Provolání Petera Brooka
Pro každého, mladého i starého, je život stále složitější, víc a víc frustrující, nebezpečný. To ale není celé. Život je život, je plný radosti, pohybu, dobrodružství. O tom všem je divadlo, v divadle můžeme jít kamkoli, dělat cokoli, potkat se s kýmkoli, plnit neřešitelné úkoly, podstupovat rizika, při kterých se ježí vlasy na hlavě.
Proto francouzsky jouer, německy spielen, rusky igrať, malajsky kali a tak dále a tak dále, pokaždé znamená HRÁT.

Peter Brook

 

Poselství Harolda R. Oakse, prezidenta ASSITEJ International
Divadlo je úžasná věc, která vzniká mezi hercem a diváky – bez ohledu na věk. Pro herce je to nejvnitřnější duchovní zážitek, který dokáže vymanit diváky z reálného času a povznést každého z nich na novou úroveň cítění a vnímání. Společně mohou herec a divák transponovat to, co je, na zkušenost toho, co bylo, co ostatní cítí a co by mohlo být. V divadle existují významná osobní spojení!

Divadlo pro mladé diváky má ještě větší moc, neboť životní názory nejsou dosud pevné, je možné je změnit. Děti jsou nejupřímnějšími diváky. Bezprostředně reagují na to, co se jim líbí a co se jim nelíbí, co cítí a kdy se nudí. A silné nové zprostředkované zážitky je mohou změnit! A to může změnit nás! Pojďme oslavovat život společně!

Divadlo funguje na základě toho, že se diváci a herec dohodli, že na krátkou část životního běhu změní PŘÍTOMNOST. Diváci se uvolili “uvěřit” tomu, že herci jsou někým jiným, někde jinde. Rozhodli jsme se HRÁT TU HRU s nimi! Může to učinit život bohatším, naplněnějším! Svět se rozšíří v čase i prostoru. Minulost, přítomnost i budoucnost se stanou nejen možnými, ale i přítomnými!

Pojďme HRÁT všichni společně!
Pojďme SLAVIT všichni společně!
Pojďme se BAVIT!

Harold R. Oaks
Prezident ASSITEJ International