Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Stavební kameny úspěšného divadla

ASSITEJ si letos připomíná 40 let od svého vzniku a toto výročí oslavíme na Světovém kongresu v Montrealu, který se uskuteční 20.-30. září. Práci pro děti a mládež se věnují tisíce divadel ve více než 80 zemích po celém světě. U příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež bych jim chtěl věnovat následující kulturně politickou koncepci:

1. Umělecký potenciál je alfou a omegou každého divadla, umělci jsou prvopočátkem díla i výsledku. Kdo hrál pouliční divadlo, ví jak improvizovat, kdo se zájezdovým divadlem sjezdil všechny kouty země, ví o svém publiku hodně, kdo se zajímá o jiná divadla a jiné druhy divadla, chápe význam další průpravy.

2. Jestliže máte vlastní divadelní prostor, měli byste z něj vytvořit něco víc – kulturní středisko, místo setkávání, dům umění. Ztotožnění se s lokalitou, v níž se divadlo nachází, totiž vytváří spojence.

3. Tento dům znamená závazek. Divadelní umělci mají závazek vůči občanům a občanská společnost má závazek vůči divadlu. Je proto nezbytné projevovat citlivost, když se jedná o místní lokalitu, aby se mohl vyhranit umělecký profil, a politici zase potřebují výhled do budoucna, aby mohli zaručit ochranu plánování.

4. V globalizovaném světě je nutné se dívat o kus dál, což znamená někdy odněkud odejít, aby se mohlo někam dojít. Aby filozofie příběhů mohla žít a být prožívána. Aby se přemýšlelo o rozdílných kulturách a poznávaly se kultury smíšené.

5. Při výběru repertoáru je také důležité „myslet globálně a jednat lokálně“: využívejte místní zdroje, tlumočte zážitky, texty a tanec, hudbu a masky, vypravěčské divadlo a využívejte celý umělecký soubor. Dobrá volba dramatu může být klíčem k budoucímu uměleckému rozvoji.

6. Divadlo je místem pro komunikaci mezi hercem a publikem, ale také mezi samotnými divadelníky. Hostování nejsou improvizovanou náhradou pro dny volna, jedná se o nutné setkání s jiným uměleckým rukopisem, jsou to prvky regionální a národní sítě, mělo by se jich používat k rozšiřování obzorů členů divadla i publika.

7. Divadlo a škola představují ideální vysněnou dvojici kulturního vzdělání. Z toho důvodu se v divadle pro děti a mládež nemůže dít nic bez partnerské spolupráce se školami. Divadlo ale musí zůstat divadlem a nemělo by se stát pouhým nástrojem pro další vyučovací hodinu. Výuka o divadelním umění proto musí jít ruku v ruce s živě provozovaným uměním a divadelní představení se musí stát nedílnou součástí školních osnov – to vše by mělo být tak přirozené a běžné jako výuka přírodních věd a jazyků.

8. Divadlo pro děti a mládež je zároveň divadlo pro různé generace. Mladí a staří se scházejí, dozvídají se o sobě různé věci, používají stejný prostor a v nejlepších případech mají společné zážitky. Dopoledne, odpoledně, večer. Babička, strýc, máma, vnuk, soused, žák, učitel a další.

9. Jednou za rok je večírek, festival. Zhuštěná podívaná, výměnný program pro tvůrce a příjemce, obchodní značka divadla. Již samotná účast je vším, soutěž smyslů, stimulace vlastní umělecké tvorby.

10. Public Relations znamená vztahy s veřejností a o ty je nutné se dobře starat – nejenom také v divadle, nýbrž zvláště v divadle. Mít odvahu s marketingem, když je umělecký program středem zájmu produktové politiky, cenové politiky, distribuční politiky, komunikační politiky a politiky služeb. Například s velkou akcí pro Světový den divadla pro děti a mládež.

Wolfgang Schneider

Prof. Dr. Wolfgang Schneider je ředitelem Ústavu kulturní politiky a děkanem Fakulty Kulturních věd a estetické komunikace na Univerzitě v Hildesheimu, předsedou ASSITEJ Německo a prezidentem Mezinárodní organizace divadla pro děti a mládež.

Milí přátelé a kolegové,

my, kdo pracujeme v divadle pro děti a mládež, jsme známí tím, že jsme ti nejšťastnější lidé na světě. Copak může existovat smysluplnější,

uspokojivější a prospěšnější povolání, než dělat pro děti dobré divadlo? Samozřejmě, že ne. Ale s tím pocitem štěstí je to sporné.

Jak šťastní jsou rodiče, kteří své děti dokáží stěží uživit?

Naše děti již dlouho pociťují účinky globalizace. Doba „bezstarostného dětství“ se pořád zkracuje, a to i v bohatých zemích. Sny o budoucnosti se mění v noční můry, dravá soutěž začíná v raném dětství a strach z nezaměstnanosti se někdy projevuje už na základních školách.

Vlády musí omezovat výdaje, protože peníze jsou jedině na účtech nadnárodních společností. Při provádění finančních škrtů byli vždy první na řadě sociálně slabí a za nimi těsně následuje umění, což znamená, že dopad na divadlo pro děti je dvojnásobný. Ať už jde o případ, kdy je zavedenému divadlu snížena dotace nebo když samostatná divadelní společnost přijde o zkušebnu, to co bere dech, je neuvěřitelná stupidita těch, kdo si myslí, že finančními škrty v dětských divadlech se opravdu ušetří nějaké peníze. Protože děti, kterým o nic nejde, z nichž se stanou opilci, překupníci, drogoví dealeři nebo zloději, kteří pak končí ve vězení, stojí stát stokrát víc. Na druhé straně jsou děti, které mají možnost chodit do divadla zabývajícího se jejich realitou, jejich každodenním životem, jejich nadějemi, obavami a sny, do divadla, které jim ukazuje, že nejsou samy, které je povzbudí, rozesměje i rozpláče, které jim dodá důvěru a podnítí jejich společenskou představivost – takovým dětem se těžko brání v rozletu.

Divadlo nemůže zachránit svět. Může ale naplnit srdce, city a mysl našich dětí a mladistvých jistotou, že svět je možné změnit. A že stojí za to o něj bojovat.

 

Volker Ludwig
Nar. 13.6.1937
Dramatik, umělecký ředitel GRIPS Theater, Berlín

1969, 1971 a 1975 Cena bratří Grimmů

1979 Volba do PEN Klubu SRN

1982 Cena německých kritiků

1987 Cena mülheimerských kritiků

1989 Cena Bolten-Baeckers

1994 Medaile Ligy Karla von Osseckého pro lidská práva1995 Stříbrný list Unie dramatiků

1996 Čestný prezident ASSITEJ Int.

1999 Cena ITI ke Světovému dni divadla

2000 Svazový kříž za zásluhy

2001 Viceprezident německého ITI centre

2003 Cena ASSITEJ