Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

 

Světový den divadla pro děti a mládež (20.3.2012)
Všichni slyšte, všichni se sem podívejte, vytvořte si prostor pro samostatné myšlení
– a v neposlední řadě se všichni bavte!
Připojte se k radostnému dobrodružství – jen kdyby mohl každý.Děti jsou naše budoucnost a Divadlo pro děti je tvůrčí dílna pro tuto budoucnost.
V Divadle pro děti se zkoumá budoucnost: V příbězích každodenního života,
jako součást uměleckého vzdělávání – škola vidění, pozorování, společenských fantazií.

Divadlo pro dospělé se dostane pouze k malému zlomku svých potenciálních diváků.
Divadlo pro děti se dostane – v tom nejlepším případě – ke každému – jako součást
výuky ve škole nebo mateřské školce. Ale ne všechny školy a mateřské školky jsou zapojené,
ne všechny se účastní.

A proto potřebujeme více Divadla pro děti jako přirozenou součást vzdělávání dětí od samého začátku:
Přístup k divadelnímu umění pro děti a mládež a možnost hrát, vystupovat, objevit se na jevišti.
Divadlo dětí a mládeže pro všechny! O to se musíme zasazovat v Den divadla pro děti a mládež,
v téměř 100 zemích na celém světě, ve více než 10.000 divadel pro děti a mládež na všech kontinentech,
pro více než 1.000.000.000 dětí a mladých lidí na jihu a severu, na východě a západě.

Jen tak dál – divadelní umělci světa! A dejte změně šanci!

 

Profesor Dr. Wolfgang Schneider
Prezident Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

SNY LIDSKÉ RODINY 

Věci, které utvářejí nás, náš charakter, jsou ty, které si nosíme ve své paměti – vynaložená úsilí a prožité události, ze kterých se staly vzpomínky.

Věci, které si pamatujeme, mají často původ v touze našich partnerů nezapomenout na ně. I události, v jejichž středu jsme byli my sami, se dostávají do naší paměti prostřednictvím paměti jiných.

Nashromáždili jsme je z paměti jiných, z příběhů, které nám vylíčili. U těch, kdo mají bohatou představivost, je dokonce pravděpodobné, že si budou pamatovat věci, které vůbec nezažili, ale které se silou této imaginativní paměti staly skutečnou a dobře zapamatovanou osobní zkušeností.

V divadle nacházíme všechny tyto naše vzpomínky znovu, ty skutečné i ty, které jsou výtvorem osobní a kolektivní paměti.

To je síla divadla – síla vyvolat povědomí, asociace, emoce, bloky paměti.

Divadlo je jednou z nejdůležitějších uměleckých forem v kulturním životě lidské společnosti, protože se zabývá všemi oblastmi lidského života.

V dětském divadle se mladí diváci setkávají nejen s důvěrně známou realitou, ale také s novou a dosud neznámou realitou. Absorbují osvěžující dojmy a objevují nové možnosti – formování nové životní zkušenosti.

Divadlo prohlubuje a obohacuje vnímavost dítěte prostřednictvím opětovného setkávání se s důvěrně známým, blízkým světem, který zná.

Divadlo rozšiřuje obzory dítěte tím, že mu pomáhá vznášet se na křídlech představivosti do neznámých, vzdálených, podivných a kouzelných světů.

Návštěva divadla vytváří v mladém publiku emocionální a intelektuální kolektivní paměť – stopy lingvistických, vizuálních a sociálních asociací.

V divadle prožívá dítě znovu nejen svoje vzpomínky a osobní sny, ale také vzpomínky a sny lidské rodiny, svých předků, svého národa, celého lidského pokolení!

Dětské divadlo v našem multikulturním světě má hrát zvláštní úlohu při pokládání společných kulturních základů, díky nimž k sobě budeme mít blíž. Prostřednictvím svých univerzálních hodnot může divadlo předávat poselství krásy a hodnot v lidských bytostech a prostřednictvím hereckého výkonu vyjadřovat tajemství radosti, dětství, touhy a naděje.

 

Paní Orna Porat je jedním ze zakladatelů ASITEJ International a čestnou
prezidentkou ASSITEJ Israel.
Je zakladatelkou Divadla pro děti a mládež Orna Porat.
Orna Porat je laureátkou ceny Izraele za svou vlastní úspěšnou práci v divadle
i zásluhy o rozvoj dětského divadla v Izraeli.
Je čestnou členkou ASSITEJ International.