Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Světové dědictví a div světa

 

 

Divadlo je živá tradice – na celém světě.

Performing arts je součástí kulturního života tisíce let a po celá staletí se zaměřuje také na dětské a dospívající diváky.

Důležitost zapojení divadla do života od dětských let je zřejmá. Akt sledování a vnímání divadla je sám o sobě uměním, kterému se musíme naučit.

Musíme poslouchat, abychom mohli začít rozumět.

Divadlo pro mladé diváky má co ukázat, co říct, co sdělit: dojmy a názory, postoje a akce, zážitky a porozumění.

Na jevišti se vyprávějí příběhy, ale jejich obrazy a významy se mohou vyjevit, jen když je přítomno obecenstvo, které je vnímá.

To je to tajemství!

Z tohoto důvodu není divadlo pouze součástí kulturního dědictví; mělo by být uznáno jako devátý div světa. A herci, dramatici, režiséři, hudebníci, dramaturgové, pedagogové, technici, kostýmní návrháři a scénografové opatrují tento div pro další generace.

Všem dětem a mladým lidem by mělo být umožněno účastnit se tohoto odkazu.

Proto se obracím na Světový den divadla pro děti a mládež v naději, že politika, občanská společnost, globální trhy a místní podniky budou věnovat zvláštní pozornost divadlu pro mladé diváky; že budou schopni zaručit, že všechny děti ve školce a všichni žáci základních a středních škol budou moci chodit každý školní rok alespoň dvakrát do divadla.

Hraní se může změnit v opravdovou hru jen tehdy, když je přítomno publikum, které se této hry účastní.

Wolfgang Schneider, president ASSITEJ

Děti… Divadlo… Divadlo pro děti… Co to je?

Je to tvůj fascinující nápad
jasný jako ranní svit slunce.
Je tvůj a jsi s ním spokojená.

Jsou to rychlé plány a způsob, jak je provést.

Jsou to váhání a noční můry,
panika, která tě dusí,
strach, že to nedokážeš
a myšlenky na to, že dosud jsi měla velké štěstí ve všem,
co jsi udělala.

Je to procházka o samotě,
výzva opustit cestu,
protože víš, že si najdeš svoji vlastní,
krok za krokem.

Jsou to vítězství, která nikdy nejsou cílem.

Je to pozdrav chaosu,
protože víš, že jen tak můžeš pokračovat.

Je to naslouchání dětem,
které vyprávějí příběhy rukama (ne hlasem).

Je to pozorování
lidí na autobusové zastávce, na pláži, v nemocnici…

Je to zastavení světa,
vytvoření jedné vteřiny věčnosti tím,
že někoho obejmeš.

Je to ničení skrytého řádu.

Dotýkání dítěte
uprostřed ničeho a volání jeho jména.

Dotýká se to i tebe,
protože ty – hlasitě a jasně –
vyslovuješ své jméno,
které je slyšet.

Eva Bal, zakladatelka a ředitelka Kopergietery Gent, Belgie

 

Eva BAL
(zakladatelka a ředitelka Kopergietery Gent, Belgie)

V roce 1978 založila dramatické centrum pro děti a mládež Speelteater.
Připravovala v něm inscenace – využívající profesionální herce i děti – které byly vysoce úspěšné a objely celý svět.

Ve stejnou dobu vedla divadelní dílny pro děti a mládež.

Od roku 1993, připravovala projekt ve staré továrně na zpracování mědi (kopergietery), díky němuž mohla v tomto prostoru hostit jiné divadelní skupiny a její skupina přijala jméno the KOPERGIETERY.

Už na samém začátkové dráhy si zvolila cestu multidisciplnárních divadelních forem.
Mezi její nejúspěšnější projekty patří: Landscape of Laura, Footsteps in the night, Itsme, The dangerous journey, The boy who knew it, Wild Things, The surprise, Mr Bert’s hopeless devastating overwhelming love, Satin and White Wine.

V roce 2000 byly králem Albertem II povýšena do šlechtického stavu pro svou výjimečnou průkopnickou práci v oblasti kultury pro děti a mládež.

Obdržela titul baronka.

Eva Bal nadále spolupracuje s KOPERGIETERY jako umělecký poradce a divadelník.