Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

 

za osobitou autorskou a režijní tvorbu v divadle pro děti a mládež a za dlouhodobé úsilí propojovat svět neslyšících a slyšících.

Cena bude Zoje Mikotové předána v pondělí 21.3.2005 v 10,00 hod. v Divadle v Celetné před představením Divadla Neslyším „Abeceda aneb Co se zdálo Alence“ v rámci přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

 

Prof. Mgr. Zoja MIKOTOVÁ

Vedoucí Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU Brno.

Soustavně se věnuje autorské, režijní a organizační práci v oblasti divadla pro děti a mládež.

Je zakladatelkou a vůdčím duchem Ateliéru dramatické výchovy neslyšících JAMU Brno, kde připravuje mladé lidi se sluchovým postižením k plnohodnotnému zapojení do dalšího života s vysokoškolským vzděláním. Především ale s nimi (i po ukončení vysoké školy) připravuje umělecky velmi výrazné inscenace zaměřené na integraci neslyšících a slyšících lidí – dětí především.

Je autorkou či spoluautorkou 20 her a scénářů (z toho 8 pro sluchově postižené), které byly uvedeny ve 30 inscenacích.

Sama režírovala víc než 60 inscenací v řadě divadel České republiky:

 

soubory sluchově postižených:                                                                      Zoja-cena.jpg

další divadla například:

Světový den divadla pro děti a mládež (20.3.2005) byl z iniciativy ASSITEJ Int. po celém světě slaven a připomínán speciálními akcemi: festivaly, přehlídkami, slavnostmi, mimořádnými přestaveními, semináři, konferencemi, workshopy, aj.

Autorem provoláním k letošnímu Světovému dni divadla pro děti a mládež byl známý německý dramatik Volker Ludwig, své zamyšlení k této příležitosti zaslal i prof. Wolfgang Schneider, prezident ASSITEJ

Organizátorem oslav v České republice byl již tradičně Divadelní ústav/České Středisko ASSITEJ. Všechna divadla ČR, nezávislé soubory, kulturní centra, domy, zařízení aj. byly opět vyzvány, aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají) a aby tak společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. Na základě zmíněné výzvy se k oslavě Světového dne divadla pro děti a mládež v roce 2005 přihlásilo: 7 kulturních center a 45 souborů ve 20 městech s celkem 80 představeními (seznam).

Speciální akcí, organizovanou Divadelním ústavem/Českým střediskem ASSITEJ, Hlavním městem Prahou, Sdružením pro tvořivou dramatiku a Klubem Mlejn je Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, která proběhla ve dnech 19.-22.3.2005 v Divadle v Celetné, v Klubu Mlejn, v Rokoku, v Divadle Minor a v KC Kaštan. Její program zahrnoval celkem 16 představení a byl komponován z vybraných reprezentantů profesionálních divadel, agenturních skupin, amatérských divadel pro děti a divadla pro děti hraného dětmi. Mezi účinkujícími byly tyto soubory: Divadlo Polárka Brno, Divadlo Minor, Divadlo Rokoko, Divadlo Neslyším z Brna, Divadlo Bořivoj Praha, Divadlo Dagmar Karlovy Vary, Buchty a loutky, Janáčkova konzervatoř Ostrava, HROBESO, DS Tyl Rakovník, Divadlo T.E.J.P., Divadlo Kordula, ZUŠ Děčín, ZUŠ Hlučín (program).

15.3.2005
Horácké divadlo Jihlava – „Kráska a zvíře“ (v 17:00 na

16.3.2005
Moravské divadlo Olomouc – „Skapinova šibalství (v 10:00)

17.3.2005
Městské divadlo Zlín – „Budulínek“
Moravské divadlo Olomouc – „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“
Naivní divadlo – „O ztraceném blesku“ (8:45 a 10:30 v rámci 3. ročníku Veletrhu
dětské knihy v Liberci)

18.3.2005
KZ Valašské Meziříčí – „O kouzelné kuličce“ (hraje Kejklířské divadlo České
Budějovice)
Slovácké divadlo Uherské Hradiště – „Pohádka do dlaně“
Naivní divadlo – „O ztraceném blesku“ (8:45 a 10:30 v rámci 3. ročníku Veletrhu
dětské knihy v Liberci)

19.3.2005
Divadlo Lampion – „O perníkové chaloupce“ (v 16:30 v KD Klubka, Praha 4)
Malé divadlo (loutkohra Jihočeského divadla) – „Tři prasátka“ (v 17:00)
KZ Valašské Meziříčí – „Kouzelné křesadlo“ (Liduščino divadlo Roztoky)
Horácké divadlo Jihlava „O perníkové chaloupce aneb Jenom jako“ (v 9:00 a 10:30)
Dům kultury Ostrava – „Loupežník Rumcajs“ (hraje Docela velké divadlo Litvínov)
Kulturní zařízení města Pelhřimov – „O pejskovi a kočičce“ (Pohádkové divadlo Julie
Jurištové v Městském divadle v Pelhřimově) 

20.3. 2005
Městské divadlo Zlín – „Budulínek“ (ve 14:30)
Středočeské divadlo Kladno – „Sluha dvou pánů“
Divadlo Radost Brno – „Broučci aneb Ze života svatojánků“
Slovácké divadlo Uherské Hradiště – „Rychlé šípy“
Říše loutek – „Pták Ohnivák a liška Ryška“
Východočeské divadlo Pardubice – „Princezna se zlatou hvězdou na čele“
Divadlo S+H – „Mlsný Hurvínek“
Malé divadélko Praha (manželé Novákovi) – „O statečné princezně Máně“ (v 15:00
v KD Říčany)
Divadlo Minaret – „Stvoření světa“ – (ve 14:30 v Divadle v Táboře)
Divadlo „Kruh“ – „Pohádková země“ (ve Velkých Heralticích)
AHA – „Kde přespávají pohádky“ (v 15:00 v Divadle Gong, Praha 9)
Divadelní spolek Libice nad Cydlinou – „Pasáček vepřů“ (v Poděbradech)
Dům kultury města Ostravy – „Ferda mravenec“ (v 15:00 hraje Těšínské divadlo)
Pidivadlo – „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“ (v 15:00)
„Ferda v cizích službách“ (v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře)
Divadlo Na Kopečku Jihlava – „Pejsek a kočička“ (ve 14:00 hraje Divadlo Julie
Jurištové)
KD Trutnov – „Medvídek Ťupínek“ (hraje Divadlo Matěje Kopeckého od 15:00
v kině Vesmír)
Divadlo bez opony – „Rozpustilé pohádky“ (od 15:00 v Divadle Akcent)
Divadlo „M“ Duchcov – „O princezně Haničce“ ( od 14:00 v Městském divadle
v Bílině)
Divadelní studio D 3 Karlovy Vary – „Ženich pro čertici“ (v Divadle Husovka
v Karlových Varech)
Divadelní studio „V“ – „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ (od 15:00)
Modřanský biograf – „Jak šlo vejce na vandr“ (Divadelní společnost KOŇMO)

21.3. 2005

Horácké divadlo Jihlava „O perníkové chaloupce aneb Jenom jako“ (v 9:00 a 10:30)
Naivní divadlo Liberec – „Otesánek“
KD Trutnov – „Vyprávění starého stromu“ (hraje Divadlo Matěje Kopeckého od 8:30
a 10:00 v kině Vesmír)
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč – „Povídání o pejskovi a kočičce“
(hraje Divadlo Julie Jurištové v 8:30 a 10:15 v Národním domě v Třebíči)
Divadlo „M“ Duchcov – „Čert to nemá nikdy lehké“ (v ZŠ Hostomice)

22.3. 2005
Těšínské divadlo – „Kouzelná lampa Alladinova“ (v Městském divadle Zlín)
Městské divadlo Zlín – „O třech prasátkách“
KC 12 – „Hurá, jaro je tady aneb Velikonoce za dveřmi“ (hraje Divadélko Androméda
v 9:00 a v 10:30)
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč – „Povídání o pejskovi a kočičce“
(hraje Divadlo Julie Jurištové v 8:30 a 10:15 v Národním domě v Třebíči)

23.3. 2005
KC 12 – „Pomlázka se čepejří“ (v 9:00 účinkuje soubor Poetik)

24.3. 2005
Divadlo Xaver – „O Kašpárkovi“

26.3. 2005
Horácké divadlo Jihlava „Na skle malované“ 

Přehlídky

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 19.-22.3.2005

19.3.2005 15:00 Čtyřlístek (Divadlo Minor)
15:00 Tři malá prasátka (Buchty a loutky v KC Kaštan)
15:00 Astrid Lindgrenová: Bratři Lví srdce (Divadlo Rokoko)

20.3.2005 v Klubu Mlejn
14:00 J. Štrbová: Kohout šáh – kohout padišáh – kohout chán – a tak
dál… (ZUŠ Děčín)
14:30 M. Solce: Malé noční příběhy (Teatro Matita)
15:30 J. Štrbová: Kohout šáh – kohout padišáh – kohout chán – a tak
dál… (ZUŠ Děčín)
16:00 M. Solce: Malé noční příběhy (Teatro Matita)
17:30 K. Poláček: Jak jsme se koupali (ZUŠ Hlučín)
18:00 Edisóni (Divadlo T.E.J.P.)
19:30 V poli mnoho bylin stojí (Divadlo Dagmar Karlovy Vary)

21.3.2005 v  Divadle v Celetné
10:00 ABECEDA aneb Co se zdálo Alence (Divadlo Neslyším)
14:00 D. Smečka: Alladinova kouzelná lampa (Divadlo Polárka Brno)

19:00 Jiří Jelínek a kolektiv: PARIS (Klicperovo divadlo a Divadlo DNO)

22.3.2005 v  Divadle v Celetné
10:00 M. Mašatová: Jak se hledají princezny (Divadlo Bořivoj Praha)
14:00 Princ a chuďas (Divadelní spolek Tyl)
19:00 J. B. Moliére: Jeho urozenost pan měšťák aneb Cirkus Moliére
(4. ročníku hudebně dramatického oddělení
Janáčkovy konzervatoře Ostrava)

Pestrobarevné divadlení v KC Zahrada ke Světovému dni divadla pro děti a mládež (Praha 4)
Dětská Divadelní Zahrada 9.4.2005

„První školní den“ – divadelní soubor Kašpárek při ZŠ Mazurská (od 14:30)
„My se draka nebojíme“ – dramatický obor ZUŠ Adolfa Výborského Modřany
(od 15:00)
„Šachový slabikář trochu jinak“ -divadelní soubor Kašpárek při ZŠ Mazurská
(od 16:00)
„Tichá domácnost“ – ZUŠ Prosek (od 16:30)
„Vodník“ – ZUŠ Křtinská (od 17:00)
“Bludný kruh“ – ZUŠ Prosek (od 17:30)
„Sny krále Balada“ (od 18:10 hrají Křupani)
„O uhranuté koze“ (od 19:00 hrají Křupani)
„Jarní vody“ – hra o lásce a zradě I.S.Turgeněva – v české premiéře uvádí divadlo DrMol (od 19:30)

Několik slov prezidenta ASSITEJ Int. Prof. Dr. Wolfganga Schneidera u příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež 2005)

ASSITEJ si letos připomíná 40 let od svého vzniku a toto výročí oslavíme na Světovém kongresu v Montrealu, který se uskuteční 20.-30. září. Práci pro děti a mládež se věnují tisíce divadel ve více než 80 zemích po celém světě. U příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež bych jim chtěl věnovat následující kulturně politickou koncepci:

1. Umělecký potenciál je alfou a omegou každého divadla, umělci jsou prvopočátkem díla i výsledku. Kdo hrál pouliční divadlo, ví jak improvizovat, kdo se zájezdovým divadlem sjezdil všechny kouty země, ví o svém publiku hodně, kdo se zajímá o jiná divadla a jiné druhy divadla, chápe význam další průpravy.

2. Jestliže máte vlastní divadelní prostor, měli byste z něj vytvořit něco víc – kulturní středisko, místo setkávání, dům umění. Ztotožnění se s lokalitou, v níž se divadlo nachází, totiž vytváří spojence.

3. Tento dům znamená závazek. Divadelní umělci mají závazek vůči občanům a občanská společnost má závazek vůči divadlu. Je proto nezbytné projevovat citlivost, když se jedná o místní lokalitu, aby se mohl vyhranit umělecký profil, a politici zase potřebují výhled do budoucna, aby mohli zaručit ochranu plánování.

4. V globalizovaném světě je nutné se dívat o kus dál, což znamená někdy odněkud odejít, aby se mohlo někam dojít. Aby filozofie příběhů mohla žít a být prožívána. Aby se přemýšlelo o rozdílných kulturách a poznávaly se kultury smíšené.

5. Při výběru repertoáru je také důležité „myslet globálně a jednat lokálně“: využívejte místní zdroje, tlumočte zážitky, texty a tanec, hudbu a masky, vypravěčské divadlo a využívejte celý umělecký soubor. Dobrá volba dramatu může být klíčem k budoucímu uměleckému rozvoji.

6. Divadlo je místem pro komunikaci mezi hercem a publikem, ale také mezi samotnými divadelníky. Hostování nejsou improvizovanou náhradou pro dny volna, jedná se o nutné setkání s jiným uměleckým rukopisem, jsou to prvky regionální a národní sítě, mělo by se jich používat k rozšiřování obzorů členů divadla i publika.

7. Divadlo a škola představují ideální vysněnou dvojici kulturního vzdělání. Z toho důvodu se v divadle pro děti a mládež nemůže dít nic bez partnerské spolupráce se školami. Divadlo ale musí zůstat divadlem a nemělo by se stát pouhým nástrojem pro další vyučovací hodinu. Výuka o divadelním umění proto musí jít ruku v ruce s živě provozovaným uměním a divadelní představení se musí stát nedílnou součástí školních osnov – to vše by mělo být tak přirozené a běžné jako výuka přírodních věd a jazyků.

8. Divadlo pro děti a mládež je zároveň divadlo pro různé generace. Mladí a staří se scházejí, dozvídají se o sobě různé věci, používají stejný prostor a v nejlepších případech mají společné zážitky. Dopoledne, odpoledně, večer. Babička, strýc, máma, vnuk, soused, žák, učitel a další.

9. Jednou za rok je večírek, festival. Zhuštěná podívaná, výměnný program pro tvůrce a příjemce, obchodní značka divadla. Již samotná účast je vším, soutěž smyslů, stimulace vlastní umělecké tvorby.

10. Public Relations znamená vztahy s veřejností a o ty je nutné se dobře starat – nejenom také v divadle, nýbrž zvláště v divadle. Mít odvahu s marketingem, když je umělecký program středem zájmu produktové politiky, cenové politiky, distribuční politiky, komunikační politiky a politiky služeb. Například s velkou akcí pro Světový den divadla pro děti a mládež.

Wolfgang Schneider

Prof. Dr. Wolfgang Schneider je ředitelem Ústavu kulturní politiky a děkanem Fakulty Kulturních věd a estetické komunikace na Univerzitě v Hildesheimu, předsedou ASSITEJ Německo a prezidentem Mezinárodní organizace divadla pro děti a mládež.

Milí přátelé a kolegové,

my, kdo pracujeme v divadle pro děti a mládež, jsme známí tím, že jsme ti nejšťastnější lidé na světě. Copak může existovat smysluplnější,

uspokojivější a prospěšnější povolání, než dělat pro děti dobré divadlo? Samozřejmě, že ne. Ale s tím pocitem štěstí je to sporné.

Jak šťastní jsou rodiče, kteří své děti dokáží stěží uživit?

Naše děti již dlouho pociťují účinky globalizace. Doba „bezstarostného dětství“ se pořád zkracuje, a to i v bohatých zemích. Sny o budoucnosti se mění v noční můry, dravá soutěž začíná v raném dětství a strach z nezaměstnanosti se někdy projevuje už na základních školách.

Vlády musí omezovat výdaje, protože peníze jsou jedině na účtech nadnárodních společností. Při provádění finančních škrtů byli vždy první na řadě sociálně slabí a za nimi těsně následuje umění, což znamená, že dopad na divadlo pro děti je dvojnásobný. Ať už jde o případ, kdy je zavedenému divadlu snížena dotace nebo když samostatná divadelní společnost přijde o zkušebnu, to co bere dech, je neuvěřitelná stupidita těch, kdo si myslí, že finančními škrty v dětských divadlech se opravdu ušetří nějaké peníze. Protože děti, kterým o nic nejde, z nichž se stanou opilci, překupníci, drogoví dealeři nebo zloději, kteří pak končí ve vězení, stojí stát stokrát víc. Na druhé straně jsou děti, které mají možnost chodit do divadla zabývajícího se jejich realitou, jejich každodenním životem, jejich nadějemi, obavami a sny, do divadla, které jim ukazuje, že nejsou samy, které je povzbudí, rozesměje i rozpláče, které jim dodá důvěru a podnítí jejich společenskou představivost – takovým dětem se těžko brání v rozletu.

Divadlo nemůže zachránit svět. Může ale naplnit srdce, city a mysl našich dětí a mladistvých jistotou, že svět je možné změnit. A že stojí za to o něj bojovat.

Volker Ludwig
Nar. 13.6.1937
Dramatik, umělecký ředitel GRIPS Theater, Berlín

1969, 1971 a 1975 Cena bratří Grimmů

1979 Volba do PEN Klubu SRN

1982 Cena německých kritiků

1987 Cena mülheimerských kritiků

1989 Cena Bolten-Baeckers

1994 Medaile Ligy Karla von Osseckého pro lidská práva1995 Stříbrný list Unie dramatiků

1996 Čestný prezident ASSITEJ Int.

1999 Cena ITI ke Světovému dni divadla

2000 Svazový kříž za zásluhy

2001 Viceprezident německého ITI centre

2003 Cena ASSITEJ

Možná jste nikdy od věku školních návštěv – ať základních, středních či vysokých škol – nebyli v divadle. A nechybí vám. O. K. Nechápu vás, nevím, kolik takových lidí je, ale dovedu si je představit. A mohou být i šťastní, spokojení a v životě úspěšní. Co si ale nedokážu představit, je nebýt v divadle či nepoznat je ve věku školních a předškolních škamen, a zůstat člověkem. Divadlo je jedním ze základních kulturních výdobytků lidské civilizace od dob primáta jeskynního a patří – spolu se schopností mluvit a počítat – k několika pár genetickým znakům, jež nás odlišují od kamenů, rostlin a zvířat. Věřím, že je geneticky i rituálně potřebujeme. V jakémkoli věku, avšak v době dospívání – chceme-li se odlišit od neživé hmoty, rostliny či zvířete – nezbytně. Učí nás rozpoznávat svět kolem, vnímat příběhy, city, emoce, hodnotit je, analyzovat, chápat. A žít a chovat se podle toho. Poznat sebe a respektovat (nebo nenávidět, je-li to divadlo obrazem zkřiveným) druhého. Čím se vzdalujeme od religiozity a vnímání náboženství jako základní hodnotvorné jednotky bytí, tím je úloha divadla v chování člověka a charakteru společnosti důležitější. Od roku 2001 je 20. březen dnem, kdy si právě úlohu divadla pro děti a mládež připomínají lidé v celém kulturním světě, od Japonska po USA, od Jižní Afriky po Norsko. Právě v Tromso, norském přístavu za severním polárním kruhem, bylo v posledním roce 20. století toto datum za Den divadla pro děti a mládež ustanoveno. Stalo se tak na 13. světovém Kongresu ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež. Cílem této světové organizace, jež je součástí UNESCO a existuje od roku 1965 (založena byla v Praze), je pomáhat po celém světě rozvoji profesionálního divadla pro děti a mládež. Asociace je otevřená všem zájemcům z oblasti divadelní tvorby pro děti a mládež, bez rozdílu národnosti, původu, rasy a politického uspořádání země. České středisko ASSITEJ, jež sídlí v Divadelním ústavu v Praze a je podporováno ministerstvem kultury ČR, se od začátku k této iniciativě připojilo a od roku 2001 pořádá v Praze Přehlídku českých inscenací připravenou ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Její pátý ročník se uskuteční ve dnech 19. 3. – 22. 3. v divadlech Minor, Rokoko, KC Kaštan, klubu Mlejn a v Divadle v Celetné. Souběžně s ní se ale v celé republice uskuteční bezpočet dalších akcí profesionálních i neprofesionálních souborů a divadel upozorňujících na význam divadla pro formování a rozvoj osobnosti mladého člověka.

Nechci zde sčítat tyto akce ani vypočítávat, co můžete v Praze či jinde navštívit. Zmíněná přehlídka je reprezentativním průřezem českého divadla pro děti a mládež. Pravidelně se snaží poukázat na hodnoty, jež se v tomto speciálním (a kritikou ne moc sledovaném) divadelním odvětví objevují. Buchty a loutky (Tři malá prasátka – KC Kaštan, 19. 3. v 15:00) jsou jistě souborem známým a zárukou kvality nejvyšší. Málokdo však zná třeba slovinského loutkáře Matiju Solceho, pražské Divadlo T.E.J.P. či karlovarské Dagmar, jež budou hlavními hosty celodenního nedělního programu v Klubu Mlejn. Všichni jsou výsostnými divadelníky a jejich inscenace jsou vždy spojením živé prvobytné divadelní komunikace s vysokou markou divadelního řemesla a umělecké kvality. Celá přehlídka pak bude kulminovat v pondělním programu v Divadle v Celetné. Nejprve (od 10 hodin) se na jevišti prosadí nesmírně živá obrazivá fantazie a nezvykle napínavé a vtipné dobrodružství gestické komunikace v podání Divadla Neslyším z Brna v inscenaci režisérky Zoji Mikotové Abeceda aneb Co se zdálo Alence. Mimochodem právě Zoja Mikotová převezme pro tento rok – po Janu Bornovi (2002), Evě Tálské (2003) a Ivě Peřinové (2004) – žezlo vládkyně nad říší divadla pro děti a mládež u nás. Poté (od 14:00) se odehraje orientální pohádka o lidské marnivost a egoismu Alladinova kouzelná lampa nadějného brněnského Divadla Polárka a večer uzavře jedna z vrcholných současných inscenací divadel malých forem – Paris Jiřího Jelínka v podání herců Klicperova divadla Hradec Králové ve spolupráci s herci a hudebníky Divadla DNO. Toto autorské přepracování slavné Shakespearovy milostné tragédie Romeo a Julie je právě tou oslavou divadla chytrosti, radosti a hravosti, jíž divadlo zformuje člověka jakéhokoli věku do podoby chytrého, radostného a hravého humanisty. A o to v divadle pro děti a mládež jde především.

Vladimír Hulec

20. březen bude letos již popáté Světovým dnem divadla pro děti a mládež.

Na jeho oslavu uspořádá Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ za spolupořadatelství Hlavního města Prahy, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Klubu Mlejn, již 5. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

Program Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 2005

19. – 22. 3. 2005

Pořádá Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ, Hlavní město Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Klub Mlejn

Sobota 19. 3. 2005
Divadlo Minor,
 Vodičkova 6, 110 00 Praha 1, tel. 222231702, e-mail: minor@minor.cz

 

15:00
Čtyřlístek (Divadlo Minor)
Dobrodružství čtyř přátel z Třeskoprsk. Legendární komiksové postavičky Myšpulína, Fifinky, Pindi a Bobíka ožijí před vašima očima!
Režie: David Drábek

Kulturní centrum Kaštan, Bělohorská 201/150, 169 00 Praha, tel. 233353020, e-mail: kc.kastan@volny.cz

15:00
Tři malá prasátka (Buchty a loutky)
Tak jak to bylo s těmi prasátky. Na motivy lidové anglické pohádky napsal a režíroval: Vít Brukner a Buchty a loutky

Rokoko, Václavské nám. 38, Praha 1, tel. 224 217 113, e-mail rokoko@rokoko.cz

15:00
Astrid Lindgrenová: Bratři Lví srdce (Divadlo Rokoko)
Sourozenci Jonatán a Karel prožívají krásný, nevídaný a strhující příběh odvahy, cti a věrného přátelství, které zvítězilo nad smrtí, zradou i nenávistí. Představení pro děti i dospělé. Režie: Thomas Zielinski

    

Neděle 20.3.2005

 

Klub Mlejn, Kovářova 1615/4, Praha 13, tel. 235 522 503, e-mail marketa@mlejn.cz

14:00 a 15:30 (bar)
J. Štrbová: Kohout šáh – kohout padišáh – kohout chán – a tak dál
Pohádka o tom, jak to může dopadnout s tím, kdo se příliš naparuje. Hraje Hedvika Řezáčová „D“ ZUŠ Děčín. (Vhodné od 3 let.)

14:30 a 16:00 (malý sál)
M. Solce: Malé noční příběhy
V noci, kdy my lidé spíme, se stávají věci, o kterých nemáme tušení. Hraje Matija Solce, Teatro matita Slovinsko. (Vhodné od 3 let.)

17:30 (malý sál)
K. Poláček: Jak jsme se koupali
Kapitolku z knihy Bylo nás pět sehrají tři švarní mládenci ze ZUŠ Hlučín. (Vhodné od 5 do 99 let.)

    

18:00 (velký sál)
Edisóni
Zvědavci, hledači a nadšenci vás zvou k dobrodružné výpravě za tajemstvím předmětů. Divadlo T.E.J.P. (Pro děti od 5 do 99 let.)

    

19:30 (malý sál)
V poli mnoho bylin stojí
Divadelní zpracování balad z Erbenovy Kytice. Hraje Hana Franková, Divadlo Dagmar Karlovy Vary. (Vhodné od 10 let.)

Pondělí 21.3.2005

 

Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1, tel. 222 326 843, e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz

10:00
ABECEDA aneb Co se zdálo Alence
 (Divadlo Neslyším)
Příběh o věcech, které žijí ve školních taškách malé prvňačky Alenky pro všechny , kteří mají rádi pohyb, akrobacii a fantazii. Režie: Zoja Mikotová (Pro děti od 4 let.)

 

14:00
David Smečka: Alladinova kouzelná lampa (Divadlo Polárka Brno)
Orientální pohádka o lidské marnivosti a egoismu. Režie: Zoja Mikotová. (Vhodné pro děti od 6 let)

 

19:00
William Shakespeare:   Mnoho povyku pro nic (Ty-já-tr, soubor HROBESO) 
Shakespeare zase jinak ……..Režie:  Luděk Horký

 

Úterý 22.3.2005

 

Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1, tel. 222 326 843, e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz

10:00
M. Mašatová: Jak se hledají princezny (Divadlo Bořivoj Praha)
Půvabná maňásková inscenace, o přátelství a lásce, v níž se trojice zázračných kumpánů snaží osvobodit princeznu z čarodějova zakletí. Příběh je zpracován podle pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. (Vhodné pro děti od 4 let.)

14:00
Princ a chuďas (Divadelní spolek Tyl)
Inscenace vyznamenaná 5 hlavními cenami na národní přehlídce amatérského činoherního divadla pro děti – Popelka 2004. (Pro děti od 6 let.) Režie: Alena Mutinská

  

19:00
J. B. Moliére: Jeho urozenost pan měšťák aneb Cirkus Moliére
Představení 4. ročníku hudebně dramatického oddělení JAKO.
Režie: A. Gasnárková a B. Jansa

 

Vstupenky je možné od počátku března zakoupit v pokladnách divadel, kde budou představení uváděna.