Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

– za tvořivý přístup k divadlu pro děti a mládež nejen v kontaktní práci s mladým divákem ale i inspirativní a soustavnou pedagogickou činnost s nejmladšími herci.

Hana Franková-Hniličková

Herečka, režisérka, autorka, pedagog DAMU Praha (Katedra výchovné dramatiky), neúnavná organizátorka a vůbec dáma divadlu propadlá… Po řadě let angažmá v karlovarském divadle se roku 1993 stala spoluzakladatelkou a dnes vůdčí osobností Divadla Dagmar Karlovy Vary. Vytvořila zde na 30 inscenací převážně věnovaných mládeži a v řadě z nich spolupracovala a spolupracuje studiovým způsobem s mladými neherci.

Příznačné pro tyto inscenace je silné téma mladými rozkrývané a vlastní životní zkušeností zpracované i bohatá divadelnost a přirozená hravost (např. Král William, drama synů a dcer, Útěk do Egypta, Strašidla a krásné panny atd.).

Dne 20.3.2006 byl z iniciativy ASSITEJ Int. po celém světě slaven a speciálními akcemi (festivaly, přehlídkami, slavnostmi, mimořádnými přestaveními, semináři, konferencemi, workshopy, aj.) připomínán – Světový den divadla pro děti a mládež.

Organizátorem oslav v České republice byl již tradičně Divadelní ústav/České Středisko ASSITEJ. Všechna divadla ČR, nezávislé soubory, kulturní centra, domy, zařízení aj. byly opět vyzvány, aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají) a aby tak společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. Na základě zmíněné výzvy byl Světový den divadla pro děti a mládež 2006 slaven v 16 městech ČR, kde 46 divadel a souborů sehrálo celkem 60 představení (mezi nimi i Národní divadlo v Praze, celý přehled viz příloha).

Všem divadlům a souborům bylo rozesláno letošní poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorem je umělecký ředitel australského souboru Zeal Theatre pan Stefo Nantsou, laureát Ceny čestných prezidentů ASSITEJ International za rok 2005 (viz příloha).

Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ už pošesté uspořádal Přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Letos opět za spolupořadatelství hlavního města Prahy, Klubu Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Přehlídka se uskutečnila ve dnech 19.-22.3.2006 v Divadle v Celetné a v Klubu Mlejn a divákům se devíti představeními představilo 8 souborů (program).

 

Cílem tohoto stručného poselství je vzdát hold práci tisíců pracovníků, umělců a produkčních na celém světě, kteří svůj život věnují provozování divadla pro děti a mládež. Před Vámi všemi smekám. Rozhodli jsme se, že nebudeme hvězdy ani celebrity, volíme naše nadšení před kontem v bance a s nezdolnou silou odhodlání a bezmezného divadelnického elánu volíme naše diváky.

Za posledních 25 let jsem se podílel na stovkách divadelních inscenací pro děti a mládež a stovky jsem jich zhlédl. Většina z nich má podobné cíle a záměry – pomoci inspirovat, vzdělávat a bavit s vizí vytváření lepšího světa.

Význam divadla pro děti a mládež se nedá nijak kvantitativně změřit, nejsou zde žádné stupně či body pro exaktní výpočet. Jeho účinky jsou někdy neznámé a neviditelné, ale přesto víme, že mění lidské životy, probouzí je a v některých případech i zachraňuje. Technické zaměření lidí se stále prohlubuje: ústa jsou nahrazována klávesnicí a osobní kontakt nahrazují textové zprávy, e-maily a mobilní telefony. Živé divadlo jako mocná platforma, kde se lidské bytosti mohou scházet a sdílet své příběhy, emoce a svobody ve školách, společenských sálech a parcích, v divadlech kamenných, provizorních i pod širým nebem po celém světě je dnes tak důležité, jak ještě nikdy dříve.
Význam kulturního výrazu je dnes v bizarním boji proti dominantní populární kultuře  odosobněných masových komerčních médií  a celebrit přiživujících se na nich.

My, divadelníci, musíme nadále vyjadřovat náš postoj, vyprávět příběhy, které noviny netisknou a které se v televizi neobjeví, a když tyto příběhy vyprávíme, měly by obsahovat kouzlo, které žádný počítačový čip nikdy mít nebude. Naše divadlo musí oslavovat kulturní rozmanitost, musí prozkoumávat svět s jeho úžasnou složitostí a musí napomáhat zlepšování podmínek dětí na celém světě.

Doufám, že příštích 25 let budu dělat to samé, co dělám doposud, a to jen s tím rozdílem, že mnohem lépe. Pořád je toho ještě tolik, co je třeba se učit, a tolik lidí, se kterými je třeba se setkat a které je třeba bavit a společně tak pomáhat vytvářet lepší svět. Velký italský dramatik a herec Dario Fo mě nepřestává inspirovat svým výrokem, že bychom měli “nadále dělat to, co jsme si vytyčili, že budeme dělat od začátku: útočit – smíchem a rozumem, písní i mimikou – na každou formu útlaku a nespravedlnosti”.

Ještě jednou před Vámi všemi smekám a přeji Vám mnoho úspěchů v roce 2006!

Stefo Nantsou
umělecký ředitel Zeal Theatre, Austrálie, laureát Ceny čestných prezidentů ASSITEJ International za rok 2005

Přehled divadel, souborů a kulturních zařízení, které se na výzvu Českého střediska ASSITEJ – uvedením představení pro děti – hlásí k oslavě Světového dne divadla pro děti a mládež 2006
Soupis přihlášených k 15.3.2006

12.3.2006
Městské divadlo Zlín – Dětský karneval

16.3.2006
Městské divadlo Zlín – „Popelka“ (hraje Slezské divadlo Opava)

17.3.2006
Kulturní, vzdělávací a informační centrum v Třebíči – „Špatně vyučený kouzelník“
(hraje divadelní soubor AMPULKA z Třebíče v Klubu mládeže
Hájek v Třebíči-KVIZ)
KD Klubka Praha 4 – „Bubenická show“ – výchovný koncert

18.3.2006
Divadlo S + H – „Hurvínkův popletený víkend“ (ve 14,00 a 16,00)
DKO s.r.o. Jihlava – „O čaroději Matlafouskovi“ – hraje Divadelní společnost Okýnko
KZ Valašského Meziříčí – „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda“ (Liduščino divadlo)
KS Průhon – „Pohádky z proutěného koše“ (Divadélko Glans)

19.3.2006
Národní divadlo – A. Dvořák: „Čert a Káča“ (v 11,00 v budově ND)
Říše loutek – „Pohádka o potrhlé koze Róze“
Dětská opera Praha – „Malý Mozart“ (v Divadle Kolowrat v 17,00)
Divadlo S + H – „Hurvínkův popletený víkend“ (ve 14,00 a 16,00)
Divadlo Minor – „Kabaret Tlukot a bubnování aneb Veliké putování (v 15,00)
Dům kultury Trutnov – „O Palečkovi“ (Malé divadlo Praha v kinu Vesmír v 15,00)
Městské divadlo Zlín – „Malá Čarodějnice“ (hraje Divadlo Petra Bezruče)

20.3. 2006
Slovácké divadlo Uherské Hradiště – I. Peřinová: „Pohádka do dlaně“
Divadlo v Dlouhé – T. Pratchett: „Soudné sestry“
Divadlo Rokoko – „Rychlé šípy 2 – Sněhová mise“ (ve 14,30)
Malé divadélko Praha (Novákovi) – I. Peřinová: „Branka zamčená na knoflík“
(v Trutnově)
Divadlo Příbram – H.Ch. Andersen: „Sněhová královna“
Pidivadlo – Gulliver (v 9,30)
Divadlo Šumperk – W.D.Home-M.G.Sauvajon: „Kachna na pomerančích“ (10,30)
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – D-Generace (představení 5. ročníku Divadla
konzervatoře)
Horácké divadlo Jihlava – „Šíleně smutná princezna“ (v 9,30)
Středočeské divadlo Kladno/Divadlo Lampion – „Bleděmodrý Petr“ v 9,00
Městské divadlo Zlín – A. Goldflam: „Tajemství Viléma Storitze“
Kulturní centrum Zahrada – „Princ Bajaja“ (Divadlo Koráb)
KD Klubka Praha 4 – „Ham ham aneb Velký hlad já mám“ (hraje Divadlo v pytlíčku)
Divadlo AHA – „Trampoty Brouka Pytlíka (v KD Gong v 10,00), „Strašidlo Bublifuk“ (V KD Gong v 15,00)
KZ Valašského Meziříčí – „Cesta kolem světa za 80 minut“ (Divadlo Pohádka Praha)
Dům kultury Trutnov – „Zahrada (Branka zamčená na knoflík)“ (Malé divadélko
Praha v kinu Vesmír v 8,30 a 10,00)
Naivní divadlo Liberec – „Janek a fazole“ (v Divadle v Novém Jičíně)
Bazilika o.ps. – „Staré pověsti české“ (Studio dell´arte v Solnici)
Divadlo „M“ Duchcov – M. Křepelková: „Čert to nemá nikdy lehké“
Divadlo Bez opony – Jiří A. Svoboda: „Palečkovy příhody“ (v Branickém divadle)
Městské kulturní středisko Havířov – „Preclíková chaloupka“ (v 10,00 v loutkovém
sále KD P. Bezruče v Havířově)

21.3. 2006
Divadlo S + H – „Hurvínkův popletený víkend“ (v 10,00)
Dům kultury Trutnov – „S loutkami až ke hvězdám“ (Zemanovo dřevěné divadlo
v kinu Vesmír v 8,30 a 10,00)

22.3. 2006
Divadlo S + H – „Hurvínkův popletený víkend“ (v 10,00)
Kulturní centrum „12“ v Praze 4 – „Brouhádka“ (Pohybové divadlo 22)

23.3. 2006
Moravské divadlo Olomouc – W. Shakespeare: „Romeo a Julie“ (v 10,00)
KC Domeček v Praze 9 – J. Trnka: „Zahrada“ (hraje Malé divadélko Praha)
v 9,00 a 10,30
Divadlo „M“ Duchcov – M. Křepelková: „Čert to nemá nikdy lehké“

25.3.2006
Kulturní centrum „12“ v Praze 4 – „Kdo zachrání princeznu“ (Liduščino divadlo)

26.3. 2006
Divadelní studio D3 – „Ženich pro čertici“ v Divadle Husovka v Karlových Varech

Festival
Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 19.-22.3.2006
(pořádáná Divadelním ústavem/ASSITEJ za spolupořadatelství hlavního města Prahy, Klubu Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku)

19.3.2005 v Klubu Mlejn
14,00 Červená Karkulka a Perníková chaloupka (studenti Janáčkovy
konzervatoře Ostrava)
15,00 O Zlém a lakomém Mbitangolo (Divadlo Tuku Tiko)

20.3.2005 v Divadle v Celetné
9,30 Robinson (Divadlo Líšeň)
14,00 Kytice (Divadlo Polárka Brno)
19:30 Jánošík (Divadlo Polárka Brno)

21.3.2005 v Divadle v Celetné
9,30 Kouzelník Tom Kiks (VDN JAMU Brno)
14,00 Půda plná pohádek (Divadlo Alfa Plzeň)
19,30 Groteska (De Facto Mimo Jihlava)

22.3.2005 v Klubu Mlejn
10,30 Čerokí (Divadlo Dagmar Karlovy Vary)

 

Celkem:
Světový den divadla pro děti a mládež 2006 bude slaven a připomínán v 16 městech ČR – 44 divadel a souborů sehraje celkem 58 představení.

(19. – 22. 3. 2006) 
pořádá Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ za spolupořadatelství hlavního města Prahy, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Klubu Mlejn
Program

 

Neděle 19.3.2006

Klub Mlejn
(Dům kultury Praha 13, Kovářova 1615/4, Praha 13,) tel.: tel. 235 522 503, e-mail marketa@mlejn.cz

14,00
Janáčkova konzervatoř Ostrava
Červená Karkulka a Perníková chaloupka
Dvojice pohádek ze sbírky bratří Grimmů, které převedl do dramatického tvaru režisér libereckého Naivního divadla Pavel Polák. Představení je tvořeno na místě ve spolupráci s dětskými diváky, neboť parta herců, kteří je přišli dětem zahrát ,,si už přesně nepamatuje, jak to s tou Karkulkou a Perníkovou chaloupkou vlastně bylo”.
Pro děti od 3 let

15,00
Divadlo TukuTiko
O zlém a lakomém Mbitangolo
Africká interaktivní pohádka o tom, jak byl zlý a lakomý Mbitangolo potrestán. Na konci pohádky soutěž o dárek z Afriky.
Hrají: Lukáš Langmajer (ČR), Jan B. Mwesigwa (Uganda/ČR) a Pennejambeko Daniel (Namibie)
Pro děti od 3 let

 

Pondělí 20.3.2006

Divadlo v Celetné 
(Praha 1, Celetná 17) tel. 222 326 843, e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz

9,30
Divadlo Líšeň
Robinson
O cestě z dětství k dospělosti. O touhách nenaplněných a záhy bolestně naplněných. O snu, oceánu a síle k životu. Volná adaptace románu Daniela Defoea.
Loutky: Jana Francová, Eva Krásenská, Antonín Maloň, Hudba: Ondřej Kyas, Pavel Drábek, Pavla Dombrovská, Scénář a režie: Pavla Dombrovská
Inscenace je určena starším dětem (délka 1 hodina)

 

 

14,00
Divadlo Polárka
Karel Jaromír Erben, Pavel Jurda: Kytice
Uvidíte balady Vodník, Poklad a Svatební košile. Vrátíme se do časů pověstí vyprávěných venkovským učitelem ve chvílích, kdy se stíny prodlužují. Třídou se ozývá dunění času a do srdcí žáků, ale i vás diváků, se vkrádá tiché mrazení. Jak to jen všechno dopadne…
Režie: Martin Františák, Výprava: Jan Štěpánek, Hudba: David Smečka
Pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol a učilišť. Délka představení: 90 minut včetně přestávky

 

 

 

19,30 
Divadlo Polárka 
Miroslav Oščatka/Hana Mikolášková: Jánošík. Jak to vlastně bylo o tom Jánošíkovi? Ééééjj! 

Byl dobrý, nebo zlý? Mnohovrstevnatý pohled na Jánošíka – člověka, který je úmyslně představován jako komická a zároveň hrdinská figura. Představení doprovází rockově folklorní skupina Těrchomania o deseti členech.
Režie: Hana Mikolášková, Výprava: Markéta Oslzlá-Sládečková, Hudba: David Smečka
Pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol a učilišť. Délka představení: 120 minut včetně přestávky

 

 

Úterý 21.3.2006

Divadlo v Celetné
(Praha 1, Celetná 17) tel. 222 326 843, e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz

9,30
VDN JAMU Brno
Kouzelník Tom Kiks
Ve škole se učil „napůl“, kouzla uměl také „napůl“, ale někdy to i dobře dopadlo. Inscenace inspirovaná praštěnými pohádkami Ludvíka Aškenazyho.
Režie: Zoja Mikotová
Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

 

 

 

14,00
Alfa Plzeň
Půda plná pohádek

 

 

19,30
De Facto Mimo Jihlava
Martin Kolář: Groteska
Svět zlodějíčků a prchajících trestanců, naivních slečen, jejich patetických nápadníků i popletených přísných strážníků točících pendrekem, zkrátka svět starých němých grotesek znovu ožívá! Němá hra – mlčeti zlato!
Účinkují: Kamila Neubauerová, Martin Káca Kacafírek, Michal Šaman Kouba, Michal Šmidla Pokorný, Petr Kopl a Martin Skřítek Kolář

 

 

Středa 22.3.2006

Klub Mlejn
(Dům kultury Praha 13, Kovářova 1615/4, Praha 13,) tel.: tel. 235 522 503, e-mail marketa@mlejn.cz

10,30
Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary a členové Dětského studia tvořivé dramatiky
Čerokí

Dramatizace příběhů indiánského chlapce (z knihy F. Cartera Škola malého stromu).