Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Cena ASSITEJ 2011 pro Evu Machkovou

Eva Machková
*12. 3. 1931

Klíčová osobnost moderní české dramatické výchovy a dětského divadla.

Od 60. let vytvořila ve spolupráci s praktiky tohoto oboru (vedoucí dětských divadelních a loutkářských souborů a učitelé) a v kontaktu se zahraničními kolegy (zejm. britskými) moderní podobu dramatické výchovy, který se jí podařilo uvést do praxe a teoreticky i metodicky obhájit.

Koncipovala a organizovala nepočítaně seminářů, dílen a kurzů dramatické výchovy pro vedoucí dětských divadelních souborů a učitele,
a zejména národní, resp. celostátní přehlídky divadla hraného dětmi, které jsou od první poloviny 70. let 20. století dodnes nejvýznamnějšími akcemi v oboru (od 90. let se konají pod názvem Dětská scéna).

V roce 1992 založila specializované vysokoškolské pracoviště – katedru výchovné dramatiky na Divadelní fakultě pražské AMU, kterou v prvních letech vedla a kde dodnes učí.

Vedle dramatické výchovy se systematicky věnovala divadlu pro děti a mládež jako kritik a také jako lektor, porotce a odborný pracovník, když v 70. a 80. letech organizovala národní přehlídky amatérského divadla pro děti a mládež Dospělí dětem v Ostravě a ve Stráži pod Ralskem.

Eva Machková je autorkou dlouhé řady odborných publikací o dramatické výchově a dětském divadle, které patří k základní literatuře oboru, a o divadle pro děti a mládež. Její Metodika dramatické výchovy, jedna z nejvyhledávanějších knih o dramatické výchově, vychází letos už ve 12. vydání.

Dramaturgii divadla pro děti a mládež se věnovala zejména v publikacích O sani s mnoha hlavami (1990) a Perníková dramaturgie (1991), dramatizacím pohádek od poloviny 19. století do současnosti v knize Mezi skutečností a snem (1988), která vyjde v letošním roce v novém, rozšířeném vydání.

 

V 60. letech založila a deset let připravovala a redigovala první český odborný časopis o dramatické výchově Divadelní výchova (předchůdce Tvořivé dramatiky).