Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Cena ASSITEJ 2015 – Stanislav Doubrava

Výbor českého střediska udělil řediteli Stanislavu Doubravovi Cenu ASSITEJ 2015 za dlouholeté vedení Naivního divadla Liberec, ve kterém inicioval řadu původních českých her pro děti vesměs školního a předškolního věku a umělecky vysoce kvalitních inscenací moderního i tradičního loutkářství, jež zanechává hlubokou stopu jak v českém divadle tak – především – pozitivně formuje estetické a hodnotové vnímání dětí a dospívající mládeže. V první řadě jeho zásluhou je dnes Naivní divadlo Liberec žádaným vyslancem českého loutkového divadla pro děti a mládež do celého světa.

 

 

 

 

První profesní loutkářské zkušenosti začal získávat v sedmdesátých letech na scéně hradeckého DRAKu.

Následně se stal managerem Divadla dětí Alfa.

Třetím jeho divadelním působištěm se stalo v roce 1989 Naivní divadlo v Liberci. Rozhodující pro jeho profesní vývoj byla účast pří výběrovém řízení na funkci ředitele Naivního loutkového divadla v Liberci, a po úspěšném konkurzu v roce 1991 byl radou města Liberce také ředitelem jmenován. Patří k tomu typu ředitelů, kteří o dalším vývoji divadla rozhodují, aniž by přímo vstupovali do tohoto procesu jako režiséři, výtvarnici, dramatici nebo hudební komponisté. Díky tomu si také po celá ta léta udržuje objektivní nadhled, využívá všech diplomatických prostředků k zajištění plynulého uměleckého vývoje svého divadla.

Právě pro tyto schopnosti získal také, jako člen mezinárodní organizace UNIMA, potřebný respekt a byl již pro druhé funkční období zvolen viceprezidentem této organizace,

Aktivní je i jako předseda Sdružení profesionálních loutkářů a v Asociaci divadelních ředditelů.

 

 

Cena ASSITEJ byla Stanislavu Doubravovi předána dne 16.3.2015 před představením Naivního divadla “O beránkovi, který spadl z nebe”, uvedeným v rámci Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Keramický artefakt opět vyrobily děti ze ZŠ Donovalská pod vedením paní učitelky Vadlejchové.