Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Cena ASSITEJ 2018 – Mgr. Irena KONÝVKOVÁ

 

Výbor Českého střediska ASSITEJ uděluje Cenu ASSITEJ 2018  paní Ireně Konývkové – “za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační”.

Mgr. Ireně Konývkové

Od počátku 80. let učitelka LŠU/ZUŠ, vedoucí dětských a středoškolských souborů, např. HOP-HOP a HOPÁČEK, v letech 1981 – 1995 také souboru dospělých MINIDIV.
V LŠU navázala na práci své bývalé vedoucí Soni Pavelkové. Soubor HOP-HOP se pod vedením I. Konývkové zúčastňuje mnoha mezinárodních festivalů v Lucembursku, Itálii, Anglii, Švýcarsku, Německu, Rakousku.

Jedna z největších osobností dětského divadla a dětského přednesu.
Vedle divadelních inscenací je nedílnou součástí její práce sólový i kolektivní přednes.
Bohatá lektorská činnost.

Cena bude Ireně Konývkové předána v úterý 20.3.2018 před představením Azher, které nastudovala se souborem HOP-HOP (ZUŠ Ostrov).

Soubor HOP-HOP byl založen v roce 1974 Soňou Pavelkovou, jako mladší soubor literárně dramatického oboru Lidové školy umění Ostrov, za jejího působení se ostrovský dramaťák dostal do podvědomí dětského divadla a Soňa Pavelková pak jednou z hlavních osobností dramatické výchovy.  Po jejím odchodu do Prahy v roce 1980 v započaté tradici pokračovala Irena Konývková a soubor rozšířil svou slávu i za hranice České republiky. V září 2017 měl v režii Ireny Konývkové 84 premiér (od krátkých vtipných kousků až po vážná složitější témata, záleží na tom, na co mají právě jeho členové chuť, o čem chtějí vypovídat), z toho 49 představení bylo možno vidět na národních přehlídkách všeho druhu (Dětská scéna, Wolkerův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky ZUŠ, Jiráskův Hronov) a stejně tak na festivalech v Anglii, Belgii, Indii, Itálii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku, a to i několikrát. V roce 2014 posílil tvorbu souboru další režisér, absolvent I. Konývkové, Ondřej Šulc. Do září 2017 si tak soubor připsal v jeho režii 5 premiér.

Soubor hraje poměrně často (má i 75 akcí za rok), a to pro různé druhy škol a školských zařízení, na různých přehlídkách a festivalech, ale i třeba pro babičky a dědečky v pečovatelském domě, v cizině pak v němčině nebo angličtině. Sám je pořadatelem mezinárodní divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov. 2017 proběhl 11. ročník tohoto bienále.

Každé představení se hraje tak v průměru 25x, a to v průběhu 2-3 let (ale představení Naslouchej má dokonce 65 vystoupení).

V roce 2017 soubor obdržel Cenu Pavla dostála. Podle preambule se jedná o cenu, která může být udělena výhradně jednomu amatérskému divadelnímu souboru, který v současné době působí na území ČR a jehož působení je dlouholeté a mezi zainteresovanou veřejností známé a uznávané, jako výraz ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti, která je přínosem pro rozvoj oboru.

Úctyhodné je,  že soubor HOP-HOP je teprve čtvrtým oceněným souborem v České republice a že každý rok je více návrhů na souboru HOP-HOP se shodli jednohlasně všichni zainteresovaní např. i město Hronov, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Ministerstvo kultury, Amatérská divadelní asociace, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko loutkářské asociace UNIMA.

Cena byla předána režisérce souboru Mgr. Ireně Konývkové a třem členům souboru vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem, ředitelkou NIPOS a prezidentkou české AITY/IATY Lenkou Lázňovskou, starostkou Hronova Hanou Nedvědovouo za účasti doc. Milana Uhdeho,  náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martiny Berdychové, ředitelky Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury Zuzany Malcové.

Cena ASSITEJ byla Mgr. Ireně Konývkové předána 20.3.2018 v Divadle v Celetné po představení Azher, které připravila se souborem ZUŠ Ostrov HOP-HOP! a s úspěchem uvedla v rámci 18. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež,