Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Cena Českého střediska ASSITEJ v roce 2003 byla udělena Evě Tálské

Eva Tálská

Od konce studia na Janáčkově akademii múzických umění (obor režie, 1968) je Eva Tálská svému rodnému městu věrná. Od počátků je jednou z vůdčích osobností Divadla Husa na provázku. Své zkušenosti s tvorbou pro dětského diváka i aktivní prací s ním (nejznámější jsou inscenace Svolávám všechny skřítky! nebo Alenka v říši divů za zrcadlem) důsledně zúročila počátkem 90. let. Spolu s prof. Milošem Štědroněm založila Studio Dům, kde vytvořila duchovní a materiální zázemí pro zájemce o divadlo ve věku dospívání. I když se z ryze pragmatických (tedy finančních a byrokratických) důvodů nepodařilo zcela realizovat prvotní záměr – oživit přípravou každého inscenačního projektu jiný vybydlený dům – vznikla alternativní divadelní škola, tvůrčí dílna spojená s vlastní inscenační tvorbou. Své projekty Studia Dům režisérka Eva Tálská společně s dalšími kolegy realizuje v posledních letech v prostorách Centra experimentálního divadla (Dům pánů z Fanalu). Pod jejím vedením vznikla necelá desítka větších divadelních kreací a řada drobnějších příležitostných projektů – s projektem Svatbičky procestovalo Studio Dům část Rumunska, kde sídlí česká menšina – a Studiem Dům prošla dnes již prakticky celá jedna generace studentů, z nichž řada se i nadále věnuje umělecké tvorbě již profesionálně.

Eva Tálská svým projektem Studia Dům (i svou tvorbou v Divadle Husa na provázku) vytvořila nezaměnitelné prostředí pro rozvoj a vzdělání mladých lidí.
Proto ji je v roce 2003 udělena cena Českého střediska ASSITEJ za systematickou práci pro rozvoj divadla pro děti a mládež.

Cenu v tomto roce vyrobily děti ze ZŠ Donovalská, Praha 4, pod vedením paní učitelky Ludmily Vadlejchové.


Eva Tálská v Divadle Husa na povázku

Po několika letech, kdy byl tento inscenační projekt pravidelně vyškrtáván z dramaturgického plánu, se v roce 1982 podařilo realizovat jevištní kreaci vytvořenou na verše Edwarda Leara nazvanou Příběhy dlouhého nosu. Antonín Přidal překládá pro potřeby tohoto projektu téměř celé Learovo básnické dílo, jehož část je pak v návaznosti na fakt, že se podařilo prosadit divadelní inscenaci z Learových veršů, poprvé vydána i knižně v nakladatelství Odeon. Příběhy dlouhého nosu završily dramaturgickou řadu “králů nonsensu” Morgensterna, Carrolla a Leara – jedinečnou trilogii inscenací Evy Tálské.

V červnu 1984 realizuje soubor Divadla na provázku v režii a dle scénáře Evy Tálské prvá “představení” akčního dětského divadla Svolávám všechny skřítky! Královna. V této kreaci jde o naprosto nejdůslednější smazání hranice mezi diváky a herci, neboť dětští diváci jsou zároveň skupinou skřítků fyzicky i vnitřně zapojených do pohádkové scénické akce. Inscenace okamžitě poutá pozornost dětských psychologů.

V květnu 1986 byla poprvé uvedena scénická kreace na básnickou skladbu Danta Alighieriho Božská komedie. Tento titul se objevuje v naprosto prvních náčrtech možné dramaturgie Husy na provázku; divadlo a režisérka Eva Tálská k němu dozrály a dospěly až téměř po dvaceti letech.

Každoroční anketou českých kritiků byla inscenace Evy Tálské Šibeniční písně nominována jako jeden ze dvou nejvážnějších kandidátů na Cenu Alfréda Radoka za nejúspěšnější inscenaci roku 1994.

V dramaturgické linii tvůrčího poznávání fenoménu velkého dramatika přistoupilo Divadlo Husa na provázku v roce 1996 k inscenování Shakespearova Krále Leara. Na inscenaci pod vedením režisérky Eva Tálské pracoval celý profesionální soubor Divadla Husa na provázku a vybraní členové Studia Dům.

V polovině března 1999 muá premiéru Tálské inscenace Cirkus aneb Se mnou Smrt a kůň – vřele přijímané nonverbální sedmdesátiminutové divadlo z cirkusového prostředí, jehož složitá příprava zahrnovala i trénink s profesionálními cirkusovými artisty. Tato inscenace byla mezi kandidáty na cenu za nejlepší inscenaci roku Nadace Alfréda Radoka. A krom mateřského velkého sálu se hrála jak v exteriéru nám. Svobody v Brně, tak v cirkusovém šapitó na více místech republiky.

Na den dětí 2001 připravila režisérka Eva Tálská další pohádku pro děti a jejich rodiče Rozum do hrsti. Její scénář je inspirován bajkami z různých koutů světa. Pohádka se dočkala vřelého přijetí u dospělých i jejich potomků.

V červnu 2002 Eva Tálská představuje další svou autorskou inscenaci Veselka. Scénář je setaven z převážně moravské lidové poesie v příběh svatebního dne protkaný vzpomínkami a fantasiemi ženicha, nevěsty i ostatních svatebčanů. Neoddělitelnou součástí inscenace je i tvůrčí podíl autora hudby – Miloše Štědroně – a autorky scény a kostýmů – Jany Zbořilové – dlouholetého týmu Evy Tálské.