Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

České loutky v USA

“Mephisto and burgess” by Alois Sroif. Photograph: Oto Palan

Nejrozsáhlejší souborná výstava českých loutek v USA byla slavnostně zahájena

Po nedávné úspěšné prezentaci na prestižním newyorském veletrhu performing arts APAP si české umění znovu získalo pozornost amerického odborné i laické veřejnosti. V pátek 8. března 2013 byla slavnostně zahájena nejrozsáhlejší souborná výstava českých loutek ve Spojených státech. Výstava nazvaná „Strings Attached: The Living Tradition of Czech Puppetry“, kterou připravil Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Columbus Museum of Art, představuje v přehledu historii českého loutkového divadla od konce 19. století po současnost.

České loutkové divadlo, jeho tradice i současnost úzce souvisejícím s formováním české národní kultury, je ve světě uznávaným fenoménem. Zájem o české loutky vedl ředitelku Columbus Museum of Arts, paní Nannette V. Maciejunes, a dlouholetého propagátora české scénografie a kultury prof. Joea Brandeskyho k úmyslu uspořádat v tomto muzeu zatím nejrozsáhlejší výstavu českých loutek na americkém území vůbec. Columbus Museum of Arts přizvalo ke spolupráci Institut umění – Divadelní ústav a po téměř tříletých konzultacích a přípravách byla výstava Strings Attached v pátek 8. března úspěšně zahájena. Ředitelka muzea odhaduje, že výstavu zhlédne za půl roku více než 50 000 návštěvníků, což je pro propagaci české kultury opravdu velká výzva.

Významnou změnu při přípravě projektu přineslo odstoupení hlavního partnera projektu – Národního muzea. Zapůjčení děl do zahraničí zkomplikoval arbitrážní spor, který s českým státem vede společnost Diag Human. IDU se proto rozhodl oslovit soukromé sběratele. Velkou finanční podporu celé výstavy zajistila The Ohio State University, bez které by nebylo možné tento rozsáhlý projekt dokončit. „Příprava výstavy Strings Attached, to byly občas struny napjaté až k prasknutí, ale nakonec se nám podařilo díky tomuto projektu navázat s partnery v Ohiu pevné vztahy. Byli to především majitelé soukromých loutkových sbírek, správci loutkových fondů v českých loutkových divadlech a samozřejmě i samotní autoři loutek, kteří výstavu zachránili. Myslím si, že si málo uvědomujeme, jak bohaté kulturní dědictví se skrývá v těchto sbírkách, které jsou uchovávány v minimalistických provozních podmínkách, “ říká Martina Černá, manažerka výstavy.

Během vernisáže, která proběhla formou komentované prohlídky a besedy, představila Nina Malíková, odborný expert IDU na loutkové divadlo, koncepci výstavy. Prof. Joe Brandesky představil také svůj další projekt, inscenaci „aPOEtheosis“, jejímž spoluautorem je významný český scénograf prof. Petr Matásek. Toto představení, volně čerpající ze života a díla E. A. Poea, je součástí doprovodného programu výstavy.

„Americkou veřejnost zaujal nejen rozsah výstavy (více než 140 objektů) či rozmanitost jednotlivých exponátů, mezi kterými jsou nejrůznější typy loutek, scénografické návrhy či makety divadelní architektury a kde nechybí ani model světoznámého černého divadla. Předmětem obdivu byla také vysoká estetická úroveň českých loutek. Detailně propracované rysy a něžná krása českých loutek má kořeny až v českém kostelním řezbářství. Dotazům návštěvníků neunikly ani tradiční figury českého loutkového divadla z počátku 19. století jako např. loutky mouřenínů (sbírka manželů Jiráskových) a hlavy loutek Aloise Šroifa (čert, měšťan a žid), které mají v americkém prostředí zcela odlišné konotace,“ doplňuje Nina Malíková.

Výstava si získala pozornost i světových médií, rozhovor s Ninou Malíkovou a Joem Brandeskym zveřejnil prestižní americký deník Wall Street Journal.

České loutky budou v Columbus Museum of Art k vidění až do 8. srpna 2013.