Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Divadelní spolek Tyl Rakovník – Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA

Josef Kolář napsal půvabný román o dětství a dospívání kocourka Modroočka. Jeho očima je reflektován svět zvířat i svět lidský. Dramatizace Pavla Prchala se soustřeuje pouze na svět zvířat, ten lidský eliminuje, což je škoda, protože tam je nedorozumění bolestnější. V dramatickém tvaru tak chybí ústřední konflikt, jde spíše o střetávání v dílčích kolizích. Je škoda, že divadelní text nekončí, tak jako v románu, završením dospívání, založením vlastní rodiny s Kiki, ale získáním dominantního postavení v kočičí hierarchii. Tato scéna není ani obratně napsána, stálo by za úvahu převést ji do stručnějšího konstatování.
Režisérka Alena Mutinská vytvořila velice živé, kompaktivní představení. K této kompaktnosti přispěly jak vyrovnané herecké výkony, tak živé hudební vstupy a scénografické řešení. Režisérka by měla v jednotlivých hereckých výkonech posílit prvky, které jednotlivá zvířata charakterizují. Odlišit zvířecí svět od lidského. U koček je to např. spíše používání čichu a hmatu než zraku. Jde zejména o začátky nových situací. Tyto prvky by mohly být i zdrojem humoru. Co je ale důležitější, je dramatické vyostření těch situací, které v dospívání Modroočka něco znamenají. V první části je to zejména nárůst sebevědomí po vyhraných zápasech, v části druhé vývoj vztahu ke Kiki.
K pozitivům inscenace v neposlední řadě patří i zapojení velkého hereckého sboru.

Marie Caltová