Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Divadlo (bez záruky) Praha – Velká policejní pohádka

Soubor pražského Divadla (bez záruky) se vydal tvůrčí cestou už při volbě textové předlohy. Režisér Jan Strejcovský zdramatizoval povídku Karla Čapka Velká policejní pohádka. Téma je nosné dodnes. Je o síle lásky, která roste s překážkami a díky své síle překážky překoná. Svár dobra a zla se utká o princeznu, která, protože se provinila, je zakletá v dračím těle. Reprezentant dobra je policejní úředník, reprezentanty zla jsou odlidštění byrokrati.
Režisér Jan Strejcovský obsadil do role policajta Choděry Davida Slížka , do celé plejády různých typů byrokratů jednoho herce Františka Tlapáka, saň Aminu zastupuje loutka, kterou animuje Karin Benešová.
Zajímavý nápad obsadit do různých typů byrokratů jednoho herce je sice vtipný a herecky vděčný, ale jak v textu, tak i v interpretaci zůstal významové nabídce hodně dlužen. Z hlediska stavby hry by bylo zajímavější, kdyby se agrese stupňovala a konflikt se tak přiostřoval. František Tlapák kreslí pouze vnější znak jím zobrazovaných postav, ale už vůbec nehledá typické rysy, které jsou pro odlidštěný vztah k životu charakteristické. Nehledá prostředky stupňující se agrese, ale rezignuje na pouhou ilustraci slovem. Tím nevytváří dostatečný prostor pro svého spoluhráče – policistu Choděru v interpretaci Davida Slížka. Jeho herecký výkon je sice citlivý, ale obrana Aminy nemůže růst, protože se nestupňuje agrese. Loutka Aminy, tak jak je ztvárněna i animovaná Karin Benešovou, je velice půvabná, ale po určité době se fantazie vyčerpá a prostředky se opakují. I tady platí, že vyostření konfliktu by mohlo otevřít prostor pro bohatší výrazové spektrum. . Otázkou zůstává, jestli je v závěru nutná postava Kouzelníka (opět v nevýrazné interpretaci Františka Tlapáka). Amina se mění v princeznu (hraje Karin Benešová) a je důležité, aby ona za sebe vyslovila, co způsobilo její vysvobození, potažmo zmoudření.

Marie Caltová