Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

DODATEK K POSELSTVÍ KE SVĚTOVÉMU DNI DIVADLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Soucit & empatie

Od té doby, co jsme do světa vypustili naši kampaň ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, který se měl konat 20. března s mottem #Takeachildtothetheatre, se toho hodně změnilo. Pro mnoho dětí na světě není náš počin realistický, není možné nebo se nedoporučuje brát děti do divadla. Mnoho dětí tak bude trávit svůj čas doma bez možnosti propojení a podnětů – kromě těch, které nabízí televize.

Nicméně vzpomeňme na děti, které nemají útulné domovy, kam by se mohly uchýlit, na ty bez rodičů, kteří by jim mohli koupit televizi, knihy nebo lego, na ty, které nemají zahrádku ani domácí zvíře, které by jim pomohlo ukrátit dlouhou chvíli. Mysleme na děti, které žijí v jednom pokoji s mnoha dalšími souputníky a několika málo věcmi, které opravdu patří jen jim. Mysleme na děti, které nemají přístup k tekoucí vodě, aby si mohly mýt ruce tak často, jak se nyní doporučuje, a na ty, které téměř jistě nemají přístup k drahým dezinfekčním prostředkům na ruce. Mysleme na děti, které se nemohou učit online z domova, protože nemají přístup na Internet. Mysleme na děti, jejichž jediné opravdové jídlo je to ze školních jídelen, které nyní budou na delší dobu uzavřeny. Jejich zdraví je teď pravděpodobně méně ohroženo současnou pandemií než zdraví jejich rodičů nebo prarodičů, kteří se o ně starají, ale co když jejich rodiče a prarodiče onemocní nebo zemřou na následky komplikací nemoci způsobenou virem SARS-CoV-19? Musíme myslet i na rodiny, jejichž příjem závisí na výdělku člověka, který dostává denní mzdu, nebo je propuštěn, nebo nuceně doma a nemá žádné záložní zdroje po dobu karanténních opatření.

Řešení, která se snaží najít tzv. rozvinuté země při boji se SARS-CoV-19, se ne vždy dají použít v dalších zemích a situacích, které jsou ještě složutější. V této době se musíme opírat o pozitivní dopady divadla (a dalších umění), které nás mohou rozvíjet a jimiž jsou soucit a empatie. Více než kdy jindy musíme myslet na naše sousedy, komunity a ty, kteří jsou nějak limitovaní. Musíme zaměřit svou energii a úsilí na péči a na to, co je odpovědné a vhodné pro podmínky a situaci, ať už jsme kdekoli. A měli bychom apelovat na to, abychom v sobě našli i ten nejmenší kousek kreativity! Místo toho, abychom vzali děti do divadla, s nimi můžeme číst hry, hrát divadlo doma a vytvářet prostředí pro vynalézavou hru s prostředky a nástroji, které jsou aktuálně k dispozici. Můžeme také využít obrovské množství online zdrojů s divadelními a uměleckými díly nebo k nim přispět. Máme na mysli například vyprávění příběhů v mateřském jazyce, předčítání, videozáznamy představení, animované filmy, kreativní umělecké workshopy s aktualizovanými zdroji atd. ASSITEJ má také v plánu vytvořit databázi těchto zdrojů a tímto vyzýváme naše členy, aby přiložili ruku k dílu.

Nezapomeňme, že cesta k #Takeachildtothetheatre není pouze jednorázová záležitost, která může být vyřešena během jednoho dne. Je součástí právě probíhající celosvětové kampaně, která si klade za cíl zprostředkovat dětem přístup ke smysluplným umělecký zážitkům. Přejeme si, aby byl 20. březen 2020 ve znamení šíření této výzvy všem, kteří ji potřebují slyšet. Ať je SARS-CoV-19 pomyslnou čárkou ve větě, která je součástí příběhu základní lidské potřeby zapojit se do umění, která se bude neustále vyvíjet.  

President Yvette Hardie & výkonný výbor ASSITEJ