Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Dopis prezidenta ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

Probouzet zájem a učit vidět

Ať už filozofie vznikla jakkoliv, je docela představitelné, že osoba, kterou bychom mohli považovat za prvního filozofa, zakopla o kámen, a že tato nehoda vedla k následujícím otázkám: Proč tady ten kámen leží? Proč je zde něco a ne nic? Proč je ten kámen tak tvrdý a co je jeho podstatou? Proč jsem o něj zakopl a jak se mám zachovat? Mám něco s očima? A hlavně: co to vidění je?

Nevíme, jak byly tyto otázky původně zodpovězeny z filozofického hlediska, ale víme, že ne každý, kdo se dívá, také vidí. Vidění je totiž vždycky zřejmě případ přehlédnutí, prohlédnutí a pohledu stranou. Člověk by řekl, že dívání je pokus vnímat tak, aby transparentní zorné pole umožnilo netransparentní události stát se zřejmou. Což samozřejmě vyvolává otázku, jak se musíme dívat, abychom skutečně viděli? V době, kdy na nás neustále útočí nejrůznější signály, má smysl trénovat lidi, aby viděli. A nejlepší metodou k tomu se stále zdá být probouzení zájmu o to, co zde k vidění je.

Divadlo umožňuje integrovat vidění do komunikačního procesu, který kóduje a dekóduje signály času mezi herci a diváky. Předpokladem ovšem je, aby divadlo bylo dostatečně zajímavé, aby třeba i vzbuzovalo zvědavost, a co je nejdůležitější, aby nabízelo něco smysluplného. Potřebuje téma, které poutá pozornost, které nejde jen po povrchu, nýbrž které diváky dokáže pohnout, k něčemu pobídnout a donutit. Potřebuje motivaci, “vzájemnou angažovanost” podle definice v psychologii. Potřebuje podstatu, význam a závažnost, aby divákům umožnilo zažít pocit, že promlouvá právě k nim, aby jim umožnilo vidět, aby jim umožnilo myslet.

Filozofie divadla pro děti a mládež je probouzet zájem a učit vidět. U příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež v roce 2007 chceme opět upoutat pozornost – v 82 zemích celého světa, na všech kontinentech, v tisících divadel. Všem zúčastněným přeji krásný den, hodně zajímavého a hodně k vidění.

Prof. Dr. Wolfgang Schneider
Prezident ASSITEJ International