Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

GRATULUJEME! Cena Ministerstva kultury za dětské umělecké aktivity pro Jaroslava Provazníka

V sobotu 9. června 2018 předal vedoucí Oddělení kulturně výchovných aktivit MK ČR Václav Appl spolu s ředitelkou NIPOS Lenkou Lázňovskou Cenu Ministerstva kultury za dětské umělecké aktivity prof. Mgr. Jaroslavu Provazníkovi za celoživotní zásluhy o rozvoj oboru dramatické výchovy dětí a mládeže, dětského divadla a přednesu.

Prof. Jaroslav Provazník vyrostl v loutkářském souboru legendy českého dětského divadla Hany Budínské. Později se stal spolupracovníkem Evy Machkové, jedné ze zakladatelek systému tvořivé dramatické výchovy v ČR nejprve jako volnočasové aktivity a později jako výchovné metody. Stal se velkým znalcem dětské literatury, inicioval založení Sdružení pro tvořivou dramatiku jako jedné z prvních polistopadových občanských oborových aktivit. Pod NIPOS vybudoval strukturu přehlídek dětského divadla a přednesu (zejména jemu obor vděčí za to, že Národní přehlídka dětské recitace se znovu stala áčkovou soutěží v systému soutěží MŠMT ČR), systém zájmového a kvalifikačního dalšího vzdělávání v oboru. Byl prvním redaktorem celostátní platformy časopisu Tvořivá dramatika. Obor se vyučuje na DAMU (katedru prof. Provazník řadu let vedl a dodnes na ní učí, nyní jako proděkan). Systematicky pečuje o vydávání odborné literatury včetně překladové, zejména britské provenience. Je autorem řady odborných studií a statí. Působí jako porotce krajských celostátních přehlídek dětského divadla a recitace, vede semináře, diskusní kluby. Inicioval i řadu mezioborových aktivit, např. celostátní mezioborovou dílnu Tvorba – tvořivost – hra.

Pod záštitou ministra kultury ČR PhDr. Ilji Šmída a z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá přehlídku NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, Sdružením pro tvořivou dramatiku, z. s., a katedrou výchovné dramatiky DAMU za finančního přispění MŠMT ČR, města Svitavy a Pardubického kraje.

Ve výběrovém dotačním řízení na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2018 projekt Dětská scéna 2018, který předložil spolek Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s., obdržel dotaci ve výši 420 000 Kč.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR