Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

IDU vyhlásil druhé kolo krátkodobé mobility GO AND SEE pro profesionály v kultuře

Rádi byste vyjeli do zahraničí rozšířit si profesní obzory a posbírat nové kontakty? Tak GO AND SEE! Institut umění – Divadelní ústav vypisuje na základě pověření Ministerstva kultury ČR dvakrát ročně v programu Krátkodobá mobilita výzvu
GO AND SEE, která je určena na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.
Program GO AND SEE podporuje účastníky formou příspěvku na cestu a pobyt. Podpoření uchazeči mohou vycestovat na odborné konference, semináře, workshopy, zasedání mezinárodních networků nebo jako pozorovatelé
na festivaly, přehlídky, výstavy, veletrhy a další odborné akce.

Uzávěrka druhého kola je již 12. září 2019.

GO AND SEE vyplňuje chybějící druh podpory mezinárodní spolupráce v oblasti profesionálního umění. Smyslem má být především navázání kontaktů a samotný profesní růst účastníka a současně posílení exportu českého umění do zahraničí,” říká koordinátor programu Pavel Štorek. Českým profesionálům v umění se tak otevírá možnost navázat přeshraniční spolupráci i získat nové obzory,  které jim mohou pomoci
v profesním růstu. Inspiraci načerpanou skrze program GO AND SEE účastníci zužitkovávají ke zkvalitnění tuzemské kulturní scény,” doplňuje Štorek.

Obšírnost spektra podpory dokládá výčet oborů, ze kterých se mohou žadatelé
do programu hlásit.  Výzva pokrývá divadlo, tanec, nový cirkus, hudbu, literaturu, výtvarné umění, design, architekturu i kulturní management. Zahraniční cesta musí
mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí a měla by mít nekomerční charakter.V předchozích výzvách byly podpořeny výjezdy na kurátorské konference či taneční, hudební i divadelní festivaly, a to na několika kontinentech. V loňském roce bylo podpořeno téměř sto uchazečů. Na výběrové řízení pro rok 2019 je vyčleněna celková částka
ve výši 1 300 000 Kč.

Uzávěrka pro druhé kolo je již 12. 09. 2019!

Více informací a kompletní podmínky programu naleznete na: http://bit.ly/GOandSEE2

Hlásit se můžete prostřednictvím formuláře zde: http://bit.ly/GOandSEEformulář2

Kontakt:

  Barbora Jermanová Oddělení komunikace a marketingu Institut umění — Divadelní ústav Arts and Theatre Institute Celetná 17, 110 00 Praha 1 T  +420 224 809 169 M +420 604 396 663 E  barbora.jermanova@idu.cz www.idu.cz