Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Jaká byla letošní přehlídka ASSITEJ?

Ve dnech 15.-25.3.2018 proběhl 18. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

    

Jak už je naším zvykem, po skončení se pár slovy k přehlídce vracíme, abychom zavzpomínali na proběhlá představení, na největší události, dojmy a zážitky z nich.

Přehlídka se uskutečnila na 4 scénách (Minor, DISK – scéna Řetízek, Klub Mlejn a největší mírou Divadlo v Celetné). První náš dík patří uvedeným divadlům za vstřícnost a ochotnou spolupráci.

Následující řádky připomenou slovy a fotografiemi Ireny Vodákové letošní nejsilnější chvíle.

Bylo nám velkou ctí a radostí, že jsme mohli přivítat soubor Nového divadla Nitra, který 2x uvedl svou jedinečnou inscenaci Anna Franková.

        

„Autoři dramatizace místo rekonstrukce pocitových deníkových zápisků předvedli hravým způsobem důvěrná zákoutí tajemství prožívání puberty. ,Nehrají“, jen registrují proud vědomí, zachycený v Annině deníku. Inscenace tak není sentimentální, ale fakticky věrná v hledání lidského tepla … „ napsal Miroslav Ballay na serveru pravda.sk a marně bychom hledali přesnější vyjádření.

 

Šimon Spišák jako dramatizátor a režisér spolu s dramaturgyní Veronikou Gabčíkovou v inscenaci záměrně eliminovali pasáže, které by mohly mít na jevišti příliš tíživý náboj. Válka se v jejich podání děje jakoby mimochodem, na pozadí malých vnitřních bojů hlavní postavy Anny a dramatické momenty jsou častou odlehčené vtipným komentářem. Vyprávění o deportacích, mučení a smrti, kterými si hrdinové prošli, nemá diváka rozdrtit. Závěrečná slova přesto rezonují s neobvyklou razancí.

  

Odmyslíme-li si herce Ivana Martinku představujícího všechny zbylé postavy, byla tato inscenace veskrze monodramatem pro excelující Lucii Korenou v roli Anny, neboť většina postav byla zastoupena kostýmem pověšeným na ramínku jako v rodinné skříni.

Děkujeme, děkujeme, děkujeme!

Naše velké díky patří divadlu Minor za dobrodružný příběh z husitských válek Lipany, který malému divákovi co nejvíce oživuje dobu reformního hnutí a snaží se dokázat, že to byla doba, ve které stejně jako dnes žili obyčejní lidé se svými starostmi.

      

 

Minoru taky velmi děkujeme taky za křehkou a poetickou severskou pohádku Sněhová královna, příběh dětské lásky, oběti a vykoupení… Inscenace je syntézou všech jevištních složek – hudby, pohybu, scény, kostýmů, světla a projekcí – z nichž má každá svou nezaměnitelnou roli. Příběh se často vypráví obrazem, velký důraz se klade  na preciznost pohybu účinkujících a využívá sílu a dynamiku skupiny. Obě tato mimořádná představení významně obohatila naši přehlídku.

   

Velké poděkování náleží i Divadlu DISK, které na naší přehlídce hostovalo s divadelní esejí o paměti a zapomínání Barunka is leaving, které předcházel stejnojmenný workshop vedený Janem Hniličkou.

    

Letos jsme opět hráli pro úplně nejmenší diváčky – pro batolata od 9 měsíců do 3 let (vystoupili Pavol Smolárik a Richard Fiala z Damúzy v inscenaci Moment!) a podle reakcí dětí si troufáme tvrdit, že se jim jejich nejspíš první návštěva divadla moc líbila a že příště zase rádi „vezmou své rodiče do divadla“.

   

Další velké díky patří Malému divadlu ČB za inscenaci Karel – táta vlasti,  jež je jevištně-animovaným příjemně civilním portrétem „největšího Čecha“. S pomocí promítacího plátna, jedné vysoké židle, která je úkrytem malého Karla, jeho trůnem i koněm a totemových loutek se podařilo vyjádřit vše podstatné.  Scenáristická i jevištní nápaditost a důsledně propracovaná kombinace herecké akce a animace tvoří harmonický celek. Inscenace je prostoupena řadou historických zajímavostí, přesto nesklouzne k suchému servírování faktů. Během 80 minut se (nejen) dětský divák skvostně pobaví a dostane ucelený pohled na významné období našich dějin, ale hlavně na samotnou osobnost Karla IV.

     

   

Poděkování za působivé sci-fi Azher náleží souboru HOP-HOP ze ZUŠ Ostrov. Předpověď budoucí “bezpečné”, ale šedé a všech citů zbavené společnosti se doufejme nikdy nesplní.

Po představení byla vedoucí souboru paní Ireně Konývkové předána Cena ASSITEJ 2018

  

a program neplánovaně pokračoval zajímavou besedou mezi tvůrci a diváky. Milá paní Ireno, moc děkujeme a blahopřejeme!

   

Děkujeme také Mirce Eliášové a jejím spolupracovníkům, kteří na přehlídce hostovali s interaktivní hravou inscenací Svět z papíru, po které následovala dílna se skládáním origami.

         

Naše díky samozřejmě patří i Divadélku U Zvonu z Kladna za nahlédnutí do “divadelně zvířecí laboratoře” Ezopovo zvířectvo, BodyVoiceBandu za pohádku Voják a tanečnice a Divadlu Kasperle za velikonoční příběh Kašpárka s Kalupinkou.

Obohacením programu přehlídky bylo promítnutí dokumentu režisérky Petry Tejnorové a choreografky Terezy Ondrové Haló? Je tam někdo? o posílání zprávy nejen o tanci do vesmíru.

   

Závěr se uskutečnil v Klubu Mlejn, přehlídka byla zakončena vesele  – představením Zlatá husa v podání Buchet a loutek, moc děkujeme!

 

V neposlední řadě děkujeme hl. m. Praze za finanční příspěvek, Institutu umění – Divadelnímu ústavu za podporu a Sdružení pro tvořivou dramatiku za spolupráci.

A především moc děkujeme našim návštěvníkům – těm stálým i náhodným – za pozornost, vstřícnost a přízeň. Byli jste báječné publikum, těšíme se zase za rok na shledanou!