Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK PŘEHLÍDKY KE SVĚTOVÉMU DNI DIVADLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Datum 20. března je již tradičně spojováno se Světovým dnem divadla pro děti a mládež.

Od roku 2001 pořádá České středisko Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ), které je součástí Institutu umění – Divadelního ústavu, u příležitosti tohoto dne přehlídku inscenací pro děti a mládež.

Přehlídka představuje nejen to nejzajímavější z české produkce profesionálních divadel určené dětem ale i inscenace hrané dětmi a je koncipována tak, aby postihla všechny divácké věkové kategorie, tj. od nejmenších dětí předškolního věku až po dospívající mládež, a nejrůznější žánry divadla – muzikál, loutky, tanec, groteska, pantomima i činohra.

Její součástí se stalo i udílení Ceny ASSITEJ osobnosti, která tvořivým a inspirativním způsobem přispěla k rozvoji kvalitního divadla pro děti a mládež. Tento rok ji převezme Pavel Šrut – básník a autor mnoha knih pro děti, které mnohokrát posloužily jako předloha pro inscenace určené dětem.

Letošní jubilejní 10. ročník se uskuteční ve dnech 20. – 24. 3. 2010 v prostorách Divadla v Celetné, Divadla DISK, Divadla Minor, KD Mlejn, KC Zahrada a Divadla v Dlouhé. Vstupné je pro třídy mateřských i základních škol zdarma a pro rodiče s dětmi za symbolických 30 Kč.

Hlavním pořadatelem je Institut umění – Divadelní ústav, České středisko ASSITEJ, spolupořadateli jsou Sdružení pro tvořivou dramatiku, Divadlo v Celetné a KD Mlejn.

Mezi partnery přehlídky patří Divadlo DISK, KC Zahrada, Divadlo v Dlouhé a Tvůrčí Afrika.

Přehlídku podpořilo hl. m. Praha a Francouzský institut Praha.