Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Kim Woo Ok: Poselství pro Světový den divadla pro děti a mládež ASSITEJ

Ke globalizaci pro divadlo pro děti a mládež
Anglický slovník Webster definuje globalizaci, kromě jiného, jako „větší mezinárodní kulturní výměnu“. Tím, že zde cituji termín globalizace, chci zdůraznit, že bychom měli být aktivnější při výměně divadla pro děti a mládež mezi národy a regiony světa, abychom pozvedli divadelní hnutí z jeho současné situace.
Výměna je založena na předpokladu, že zapojení partneři mohou nabídnout víceméně stejnou hodnotu. Bohužel, vývoj divadla pro děti a mládež je v jednotlivých zemích a regionech  žalostně nevyrovnaný. Divadelní aktivity se většinou soustřeďují do několika málo oblastí, což předem vylučuje jakýkoliv přijatelný pokus o realizaci seriózního programu globální výměny.
Situace nevěstí pro budoucnost divadla pro děti a mládež nic dobrého. Musíme najít cestu, jak tuto nerovnováhu napravit. Jedině tak budeme schopni realizovat skutečně globální program výměny v oblasti divadla pro děti a mládež.
Doufám, že země, které jsou v současné době méně aktivní, se v této snaze zařadí na přední místo. Mají bohaté pole působnosti, které je dosud málo prozkoumané. Mohly by vytvořit vlastní jedinečná divadla, která by obohatila různorodost světového divadla.
Pro země, které jsou v současné době aktivnější, bude příchod takového bohatého, rozmanitého divadla stejně přínosný. Měly by tyto snahy podporovat důsledněji a systematičtěji.
Pokud dosáhneme cílů globálního divadla, bude to největším přínosem pro děti a mladé lidi ve světě. Budou lépe připraveni na to, aby se vyrovnali s komplikovaností světa 21. století, protože se budou setkávat s rozmanitostí světových kultur. To je globalizace pro divadlo pro děti a mládež v tom nejvlastnějším smyslu slova.
Představte si den, kdy soubory ze všech koutů světa cestují po světě, rozdávají svými bohatými, rozmanitými díly radost a překvapení dětem a mladým lidem všude, kde se objeví. Možná je to sen vzdálený, ale krásný a potřebný.
ASSITEJ dnes slaví 43. výročí. Srdečně jí blahopřeji k velkému počtu jejích příspěvků a k ještě početnějším úspěchům, které přijdou.

Kim Woo Ok, režisér

  kimwoook.jpg
Kim Woo Ok byl prezidentem ASSITEJ Korea a zakládajícím uměleckým ředitelem Festivalu múzických umění Soulu pro mladé diváky. Byl děkanem na Dramatické škole Korejské národní univerzity umění. Pracoval 14 let jako člen exekutivy ASSITEJ International od roku 1991 do 2005 a je také držitelem ocenění čestného prezidenta ASSITEJ International.
Fotografie vznikla při účasti Dr. Kim Woo Ok na semináři ASSITEJ během PQ