Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Labyrint světa a ráj srdce v Divadle DRAK

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

 

Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského, stěžejní filozofické dílo českého humanismu, je i po dlouhých staletích podobenstvím překvapivě aktuálním. Poutník, který se vydává do světa, aby jej poznal a našel v něm své místo, jako by popisoval naši každodenní zkušenost.

V Komenského podobenství Labyrintu světa a ráje srdce se na pět týdnů promění celá budova Divadla Drak a přilehlého Labyrintu. Diváci se v tomto imaginativním světě budu moci svobodně pohybovat a stejně jako poutník na vlastí kůži poznávat a zažívat rozličné stavy a řády, hrad Fortuny a snad i Ráj srdce. Každý bude moci zvolit vlastní jedinečnou cestu Labyrintem se všemi jeho lákadly, pastmi, slepými uličkami i tajnými poklady. Inscenace spojí Komenského myšlenky s rysy naší současnosti. Mladým divákům tak nabídne nepřikrášlený pohled na dnešní svět dospělých, varuje je před jeho nástrahami, pomůže jim dívat se a vidět, rozpoznávat falešná znamení a nepřehlížet ta pravá.

Výjimečný interaktivní divadelní projekt Labyrint světa a ráj srdce spojuje divadlo, výtvarnou instalaci, výstavu a společenskou hru. Je určen především dospívajícím dětem, které jsou ve věku, kdy vydávání se na pouť světem, hledání uplatnění a místa ve společnosti, stojí poprvé před nimi jako velká otázka a důležité životní rozhodnutí, které může ovlivnit jejich další vývoj a směřování.

Zcela unikátní inscenací, kterou bude možné navštívit pouze po dobu pěti týdnů od 21. 3. do 17. 4. 2015. se Divadlo DRAK hlásí k oslavě Světového dne divadla pro děti a mládež.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Královehradecké Divadlo Drak zahájilo zkoušení inscenace Labyrint světa a ráj srdce

V Hradci Králové dne 3. 2. 2015

Na jaro 2015 Divadlo Drak připravuje výjimečný interaktivní divadelní projekt Labyrint světa a ráj srdce. Inscenace se bude odehrávat v celé budově divadla a přilehlého Labyrintu a bude na programu pouze 5 týdnů! Diváci mají jedinečnou možnost Labyrint světa a ráj srdce navštívit v Draku od 21. 3. do 17. 4. 2015.

„Projekt vzniká speciální inscenační metodou, která má prostřednictvím interaktivního zážitku a nových médií klasické dílo J. A. Komenského zpřístupnit všem generacím, zejména studentům,“ představuje inscenaci dramaturgyně Dominika Špalková. „Inscenace spojuje divadlo, výtvarnou instalaci, výstavu a společenskou hru. Je založena na principu tzv. imerzního divadla, kdy je divák zcela obklopen divadelní akcí. Celý prostor kolem něj může být jevištěm i hledištěm zároveň. Co v tomto prostoru divák zažije či uvidí, závisí do značné míry na jeho vlastním rozhodnutí,“ doplňuje režisér inscenace Ondrej Spišák.

Pro potřeby inscenace Labyrint světa a ráj srdce se zcela promění celá budova divadla, části představení se zde budou odehrávat na mnoha místech zároveň. „Diváci se v tomto imaginativním světě budou moci svobodně pohybovat stejně jako poutník v Komenského díle a postupně si skládat jednotlivé střípky příběhu. Každý z návštěvníků tak může zažít trochu jiné představení,“ říká scénograf Tomáš Žižka.

Součástí projektu bude vedle netradiční inscenace i nově vzniklý blog hledající souvislost Komenského díla s městem Hradec Králové, představení dětských herců sledující stejná témata jejich optikou a mezinárodní workshop podpořený z programu EU Culture.

Inscenační tým:

Námět a koncepce: Dominika Špalková, Tomáš Žižka, OndrejSpišák

Režie: Ondrej Spišák

Scénografie: Tomáš Žižka

Scénář a dramaturgie: Marie Nováková, Dominika Špalková

Hrají: Dušan Hřebíček, Filip Huml, Jiří Kniha, Jiří Kohout, Václav Poul, Ján Sedal, Luděk Smadiš, Matija Solce, Jan Svoboda, Johana Vaňousová, Redy Vávra, Milan Žďárský ad.

Určeno divákům od 11 let.

Premiéra 21. března 2015 v Divadle Drak

Předprodej zahájen 8. února 2015 přes www.hkpoint.cz

Kontakt pro další informace, fotografie, rozhovory:

Barbora Kalinová, kalinova@draktheatre.cz, +420776777914

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Imerzní divadlo

Metodami imerzního divadla se Divadlo Drak se inspirovalo zejména v zahraničí. Zkušenosti s tvorbou podobných kusů mají divadelní skupiny z Velké Británie (Punchdrunk –The Drawned Man, Sleep no more), z Dánska (SIGNA –Saló) nebo z Rakouska (Joshua Sobol – Alma). V Čechách využil tohoto principu projekt Golem ve vile Štvanice v Praze.

Labyrint světa očima dětí

Současně s výše zmíněnou inscenací připravuje Divadlo Drak také představení vytvořené a hrané dětmi ve věku od devíti do třinácti let. Představení nahlíží stejná témata ovšem v podstatě protikladnou optikou. Nechává děti, aby ukázaly, jak se vlastně dívají na svět svých rodičů a učitelů.

Svou verzi Komenského díla vytváří skupina deseti dětí pod vedením lektorky Divadla Drak Anny Hrnečkové od října 2014. Děti jsou autory většiny textů, podílí se na výtvarné koncepci i hudbě. Premiéra bude 22. 3. 2015, tedy den po premiéře ústředního představení projektu.

Blog

V rámci projektu vznikne blog, který bude informovat o průběhu zkoušení a proměně Divadla Drak formou časosběrného dokumentu.

Zároveň však bude postupně nabízet rozličné materiály sledující spojitosti Komenského díla a města Hradec Králové. Bude se zabývat prostorovou podobností ilustrace Labyrintu a města, přinese rozhovory se současnými představiteli v díle popsaných společenských stavů apod.

Mezinárodní workshop v rámci projektu EPKE – EU Culture

Inscenační metody uplatňované v rámci projektu jsou netradiční nejen v českém, ale i evropském kontextu loutkového a figurativního divadla. Divadlo Drak se proto rozhodlo uspořádat mezinárodní workshop s názvem Figurativnost a interaktivní média v současném loutkovém divadle pod vedením MgA. Tomáše Žižky.

Svou náplní zároveň celý projekt zapadá do koncepce tříletého projektu EPKE jehož se Divadlo Drak účastní od roku 2013. Projekt EPKE podporovaný z fondu Evropské unie je založený na sdílení zkušeností loutkářů ze Slovinska, Estonska a České republiky formou residencí, workshopů a presentací představení. Workshop proběhne od 2. do 8. 2. 2015 v dílnách Divadla Drak.

AUTOŘI PROJEKTU:

Dominika Špalková (1978, Šaľa) umělecká ředitelka a dramaturgyně Divadla Drak

Absolventka Akademie múzických umění v Praze, v současné době je posluchačkou doktorandského studia – obor teorie a praxe divadelní tvorby.

Od roku 2005 předsedkyně Poco a poco animato, o.s. a posléze dramaturgyně a ředitelka Open Air Programu Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.

V roce 2010 nastoupila jako dramaturgyně do Divadla Drak a Mezinárodního institutu figurálního divadla o.p.s. v Hradci Králové.

Aktivně sleduje mezinárodní divadelní scénu a účastní se zahraničních konferencí, festivalů a workshopů, např. 2008 konference o animaci kultury ve Varšavě /PL/, 2009 divadelní festival v Avignonu /FR/, 2010 festivalu v Edinburghu /UK/, 2011 světová konference Theatre in education v Gratzu /Rakousko/, 2011 veletrh performing arts APAP v New Yorku /USA/ ad. V roce 2012 absolvovala tříměsíční studijní stáž v rámci doktorandského studia v New Yorku /USA/.

Iniciátorka projektu Labyrint světa a ráj srdce.

Ondrej Spišák (1940, Nitra): režisér, herec.

Syn známého slovenského herce a režiséra Karola Spišáka. Vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového divadla na Akademii múzických umění v Praze.

V roce 1990 spolu se scénografem Františkem Liptákem a několika herci založil Divadlo Teatro Tatro, které existuje dodnes a je to volné sdružení režisérů, scénografů, herců, jejich manželek a dětí.

Za dobu svého profesionálního působení spolupracoval s mnohými divadly na Slovensku, např: Bábkové divadlo Žilina, Bratislavské bábkové divadlo, DAB Nitra, Radošinské naivné divadlo. V současné době je ředitelem Starého divadla Karola Spišáka v Nitře.

Pravidelně hostuje v Polsku divadlech ve Varšavě, Toruni a Lodži. Za režii inscenaci Nasza klasa v divadle Teatrze Na Woli obdržitel prestižní polskou divadelní cenu Feliks.

V Čechách spolupracoval např. s Divadlem Petra Bezruče v Ostravě, v Českém Těšíně, v Národním divadle Moravsko-slezském v Ostravě či v divadle v Karlových Varech. V Divadle Drak režíroval v roce 2012 na inscenaci O štěstí a neštěstí.

Tomáš Žižka (1963, Bratislava): scénograf, pedagog DAMU v Praze, režisér, iniciátor a realizátor projektů site specific.

Po ukončení studia řezbářství na ŠUPS v Bratislavě a absolutoriu na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze se věnuje většinou týmové divadelní tvorbě (Divadelní soubor TUJU, Divadelní poutě, atd.) nebo pedagogické činnosti (amatérské soubory, DAMU). Působí jako hostující pedagog na Akademii výtvarných umění v Beogradu a lektoruje na HKU v Utrechtu.

Podílel se na řadě workshopů a symposií v netradičních prostorech a souvislostech (Pražské Quadrienale, Kladno – Záporno, Vojtěšské hutě 2005, Praha exotická a Praga tropická-Columbie 06, Recykling-Brazilie06, Chemické safari v Hradci Králové07, multisite specific projekt na Balkáně Proroci písma 07).

Současně s tvorbou do netradičních prostředí a situací se věnuje filmové, dokumentační a audiovizuální tvorbě.