Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Návštěva 4. ročníku mezinárodního bienále Les Premieres Rencontress ve Val-d´Oise

S pomocí Českého střediska ASSITEJ jsem se ve dnech 30.3.-4.4.2010 zúčastnila 4. ročníku mezinárodního bienále Les Premieres Rencontress a v jeho rámci probíhajícím diskusním Fóru ve Val-d´Oise ve Francii.

Festival probíhal průběžně od 28. března do 16. dubna 2010 a bylo zde prezentováno 15 evropských inscenací (Itálie, Německo, Finsko, Francie). Místem jeho konání jsou kulturní domy a kulturní zařízení (divadelní sály) v několika okrajových čtvrtích Paříže.

Hlavní ideou festivalu bylo zprostředkovat nejmenším divákům divadelní – kulturní – zážitek. Festival přináší kulturu i těm, kteří jsou na okraji společnosti , dětem přistěhovalců a emigrantů ze slabých sociálních vrstev. Proto je festival realizován ne přímo v pařížských centrálních scénách, ale v okrajových částech a městech blízko Paříže, např. Villiers-le Bel, Argenteuil, Remont, Cergy atd.

Festival se jmenuje „První setkání” – míněno tím je první setkání dětí s divadlem, protože tento festival je určen nejmenším divákům.

Duší festivalu je vynikající umělkyně Agnés Desfosses která založila Compagnie ACTA ( Assotiation pour la Création Théatrale et Audiovisuellle).

Z jejího popudu se během festivalu také konala konference „FORUM” – 31.3.-1.4.2010. Této konference jsem měla možnost se zúčastnit, viděla jsem podnětné dokumenty o divadelní práci pro nejmenší….Tato problematika je pro mě důležitá proto, že se pojí s aktivitami tzv. „rané péče” které jsou součástí vzdělávacího programu Ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících (VDN), kde je realizuji a které propaguji.

Z velmi rozsáhlé nabídky festivalových akcí jsem vybírala ty, které byly na programu ve dnech mého pobytu (od 30.3.- 4.4.2010). Dvě představení, zajímavá vizuální formou i obsahem, jsem vytipovala jako vhodná na festival „Mateřinka” Od obou divadelních skupin jsem získala informace a kontakty, které posílám řediteli Naivního divadla panu Stanislavu Doubravovi.

Vedení festivalu projevilo zájem o práci Ateliéru VDN, stejný zájem má i divadlo v Chemnitz, které pořádá mezinárodní festivaly s obdobným zaměřením, když prezentuje divadelní projekty a tvorbu pro děti a mládež.

Festival probíhal v kulturních domech a kulturních zařízeních (divadelních sálech) v několika okrajových čtvrtích Paříže. Hlavní ideou festivalu bylo zprostředkovat nejmenším divákům divadelní – kulturní – zážitek. Festival přináší kulturu i těm, kteří jsou na okraji společnosti , dětem přistěhovalců a emigrantů ze slabých sociálních vrstev. Proto je festival realizován ne přímo v pařížských centrálních scénách, ale v okrajových částech a městech blízko Paříže, např. Villiers-le Bel, Argenteuil, Remont, Cergy atd.

Účast na festivalu s takto koncipovaným schématem a spojený s konferencí byla pro mě velmi motivační a inspirující, s myšlenkovými přesahy do koncepce výuky a divadelní praxe.

prof. Zoja Mikotová
12.4.2010