Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

O představeních

Institut umění – Divadelní ústav/ASSITEJ, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Sdružení Divadlo pro děti a mládež, KD Mlejn, Divadlo v Celetné

                                                    

 

Sobota 18.3.2017

Divadlo v Celetné , Celetná 17, Praha 1 tel.: 222 326 843, 608327 107 rezervace@divadlovceletne.cz   

18:00   Cirk La Putyka:   B i o g r a f

              Jedinečné setkání filmových hrdinů včerejška.

Slovo biograf dnes pomalu mizí ze slovníků, stejně jako je méně starých biografů ve městech a na předměstích. Představením chceme přiblížit atmosféru černobílých němých filmů doprovázených jediným klavíristou, promítání s přestávkou spojenou s prodejem občerstvení a se spoustou báječných filmových hrdinů. Velkých, malých, neviditelných, vynalézavých, strašidelných, tou dlouhou řadou let, která uběhla od jejich zrození, také něžných a jedinečných.

To je základ našeho příběhu – jedinečné setkání hrdinů filmových včerejšků. A kdo by mohl být lepším průvodcem než někdo, kdo svůj biograf neopustil do dnešních časů. Trochu ředitel, trochu trhač lístků, trochu promítač, trochu prodavač popcornu, ale hlavně starý známý dnes už zapomenutých hrdinů stříbrného plátna. A to vše najednou!

 

 

Vydejte se s námi do časů, kdy kino bylo ještě biograf, kdy nemluvilo, bylo černobílé, ale bylo i tak tím báječným místem, kde jste se mohli jako dnes bát, smát se, plakat nebo se tajně potmě líbat.

Režie Marek Zákostelecký, Jiří Kohout, František Karel Tománek
Hrají: Jiří Kohout, Jan Čtvrtník
Premiéra 2016

Biograf je určen milovníkům biografů všech věkových kategorií.

Neděle 19.3.2017

Divadlo Minor , Vodičkova 6, Praha 1 tel.: 222 326 843, 608327 107 rezervace@divadlovceletne.cz

11:0 a 13:00  

Naivní divadlo Liberec:  Č e c h y  l e ž í  u  m o ř e

            Zavřete oči… Slyšíte jak šumí?
               Nadechněte se té vůně.
Zašeptejte: Čechy leží u moře.


Těmito verši končí kniha Moře slané vody výtečného českého básníka, Radka Malého.   A citovaná báseň stojí také v základech komorní studiové inscenace plné mořské vody   a současné poezie pro děti.

Tak tedy ještě jednou – zavřete oči a představte si tu možnost: tak jako před milióny let se Čechy opět ocitly pod mořskou hladinou. Letitý sen současných českých suchozemců – mít moře – se konečně naplnil. A voda, zvláště ta mořská, s sebou přináší spoustu příběhů… Potopené koráby plné pokladů, strašidelně velké zuby dravých ryb, ohromující mořské bouře či třeba jen láhev, ve které je ukrytý prosebný vzkaz trosečníkův… Ale vedle příběhů přináší nedozírné a hluboké moře především náladu, pocit, atmosféru, nebo – chcete-li – poezii.
A právě o poezii jednoho z nejuznávanějších českých básníků pro děti se opírá inscenace režisérky Michaely Homolové, která je v NDL podepsána pod celou řadou úspěšných titulů pro děti (Budulínek, Proletět duhou, O beránkovi, který spadl z nebe aj.)

Režie: Michaela Homolová
Výprava: Barbora Jakůbková
Hudba: Filip Homola
Dramaturgie: Vít Peřina
Hrají: Barbora Kubátová, Tomáš Bělohlávek, Filip Homola, Adam Kubišta

Představení trvá 45 minut

Inscenace je určená nejstarším předškolákům a žákům 1. stupně ZŠ.

.

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, Praha 5, Stodůlky   tel.: 222 326 843, 608 327 107  e-mail: info@mlejn.cz   mobil: 777 710 666

15:00       Tomáš Běhal:  P o v ě s t i  č e s k é

Hravý loutkový příběh na motivy  spisů Dalimila a A. Jiráska.

Jaké to bylo žít v dobách Praotce Čecha? Byl Bivoj jak párátko? Libuše jen krásná ? Jak vysoko musel Šemík vyskočit přes vyšehradské zdivo a umí koně chodit po dvou? Ano otázek je mnoho, avšak není proč si zoufat.  Prastaré archivy vydají svá tajemství…

Připravil a hraje: Tomáš Běhal
Scénografie: Pavel Heřmann, T. Běhal
Pro děti od 5 let.

Divadlo v Celetné , Celetná 17, Praha 1 tel.: 222 326 843, 608327 107 rezervace@divadlovceletne.cz

18:00    Geisslers Hofcomoedianten:  J á   j s e m   K r a b a t

                 Čarodějná legenda ze srbské Lužice

Na blatech za Černým Chlumcem stojí mlýn, skrčený ve sněhu, temný a výhružný jako mocné, zlé zvíře. Ale uvnitř se svítí – a kde je světlo, tam musí být i lidé!

Tajuplný příběh upředený z legend o Krabatovi, který si nebezpečně pohrává s černou magií, hýří analogovými projekcemi a variuje lužickosrbské písně.

 

 

Poslechnete ten cizí hlas tam uvnitř ve vás a necháte se zlákat? Mlýnské kolo zatím stojí. Mezi jedenácti havrany sedícími na tyči je totiž jedno místo volné. Krá!

Dramaturgie a režijní supervize:  Petr Hašek
Režie: Jakub Maksymov
Hudba: Zdeněk Dočekal
Výprava: Jitka Nejedlá
Premiéra 19. 9. 2015
Hrají: Václav Chalupa, Bartoloměj Veselý, Claudia Eftimiadisová

Představení trvá:  70 minut

 

Určeno pro mládež a dospělé.

 

Pondělí 20.3.2017

Divadlo v Celetné , Celetná 17, Praha 1 tel.: 222 326 843, 608327 107 rezervace@divadlovceletne.cz

10:0   KUK-U-ŘICE:  M ů ž e  z a  t o  š t r ú d l

                Komedie na motivy biblických příběhů and Jak si Pán Bůh zavařil… 

 

              „Byl jednou jeden týpek jménem Hospodin,
              ten k obrazu svému člověka si stvořil,
              a tím si zavařil…“
Režie: Ivana Sobková
Scénář a scénografie: Ivana Sobková a soubor
Hudba: J.Štrbová
Choreografie: soubor 
Hrají: Bakošová Františka, Beranová Karolína, Foltýnová Apolena, Magera Michael,    
          Nováková Amálie, Plitz Robin, Sobková Zuzana, Tajovský Hynek, Vítová Hana,     
         Zeman Jakub

Soubor KUK-u-řice působí při ZUŠ Štítného, Praha 5.

 

 

 

a             Bezejména:  L e n i

Předlohou inscenace je kniha Zdeňky Bezděkové Říkali mi Leni. Soubor s předlohou pracoval velmi volně, zabýval se tématem manipulace, která by se dala shrnout slovy: “Všichni jsme ubohé loutky”. Děti jsou autory vlastní inscenace, k úpravě došly na základě strukturovaného dramatu, jímž prošly pod vedením svých vedoucích – Miloslavy Čechlovské a Jarmily Šírlové. Hlavními inscenačními prostředky jsou pohyb, hromadná postava, pantomima, zvukový plán atd. Inscenace vznikla již minulý rok, soubor s ní reprezentoval Liberecký kraj ve Svitavách, v časopise Tvořivá dramatika vyšla o inscenaci speciální příloha.

 

 

 

O souboru:

Soubor Bezejména funguje pátým rokem při ZŠ Aloisina výšina v Liberci. Letos je většině členů souboru nad 15 let, studují na středních školách, přesto se na školu vrací a pokračují v tom, co je vždy bavilo. Soubor se několikrát úspěšně zúčastnil krajského kola Dětské scény, v loňském roce reprezentoval Liberecký kraj na celostátním kole Dětské scény ve Svitavách. Většina členů souboru zároveň chodí do pěveckého sboru, snad proto má soubor blízko ke zvukovému vyjádření. Z malých dětí se stala skupina mladých lidí, kteří vědí, co chtějí na jevišti říct.

Autor:  soubor na motivy románu Zdeňky Bezděkové Říkali mi Leni
Režie : Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová
Hudba: Derek Fiechter – Creepy Amusement Park, Midnight Syndicate – Grisly Reminder
Délka trvání produkce: 25 minut

Pro děti ve věku 12 – 15 let

14:00     Divadlo U staré herečky:   O š k l i v é  k a č á t k o

               Je jinakost prokletí, nebo dar? Nebo obojí?

S příchodem jara se všechno probouzí k životu a na svět přicházejí mláďata. Ro se klubou, líhnou. Čtveřici vajec každou chvílí začnou praskat skořápky. Jedno z nich je ale zvláštní. Odchylka? Chyba? Omyl? Je jinakost prokletí, nebo dar? Nebo obojí?
Inscenace na motivy klasického příběhu o malém ptáčeti, které se musí od narození vypořádávat s tím, že vypadá jinak než ostatní. Nebohé ptáče je proto terčem posměšků a opovržení. Podaří se mu překonat všechna příkoří? Najde své místo ve světě? Pokud ano, snad přijde zasloužená odměna…

 

 

 

Hraje: Jana Vyšohlídová
Výprava a loutky:  Luděk Joska
Režie a hudba: Jiří Vyšohlíd
Scénář: Tomáš Jarkovský (na motivy H. Ch. Andersena)
Délka představení: 40 minut
Určeno divákům od 3 let

16:00      Institut Úžasu:   U s n u l a  j s e m,  a l e  n e s p í m

            Jde o jedinečné loutkově pohybové představení, které vzniká z úcty  k odkazu          
             loutkářských guru české scény Markéty Kočvarové-Schartové a Josefa Krofty. 
 

Rodinná černá komedie vypráví o strašidelném a poetickém dobrodružství malé hrdinky, která usne na hrobě a podle mexické legendy se dostane do říše zemřelých.Rodinná podívaná za hranice života… Hra o živých a mrtvých, jejichž světy odděluje tajemná hranice smrti. Nebo má se snad říci strašidelná hranice? Děsivá!?! Jak učíme vnímat smrt naše děti? Jako přirozenou součást života a nebo jen nevědomě vyjadřovanými obavami a strachem z jeho konce?Je určeno především dětem, ale i jejich rodičům, a všichni společně v něm nahlédnou do říše mrtvých. Odehrává se na pohřbu, jenž není výhradně smutnou vzpomínkou, ale oslavou předcházejícího života.

Režie a scénář: Jakub Folvarčný
Hudba:Marek Doubrava
Kostýmy/ výprava:BioMasha
Produkce: Vanessa Larsen
Hrají:  Barbara Humel, Jiří Kout, Tereza Tausingerová, Václav Jelínek, Kristýna Dámová,  Jakub Gottwald

 Premiéra se uskutečnila 6. září 2016 na Lodi Tajemství bratrů Formanů.
Jeden z nejvýraznějších ročníků KALD DAMU (absolventi z roku 2008) se po letech sešel, aby nejenom uctil památku všech mrtvých, ale především se lidsky a s humorem podíval na velké tabu naší společnosti. Jak říká sám režisér a scénárista v jedné osobě Jakub Folvarčný: „Naším cílem je ukázat lidem a zejména dětem, že smrt není jen smutná a srdcervoucí tragédie, nýbrž přirozená součást života, o níž naše společnost přestala smysluplně komunikovat. Toto tabu, které zkresluje pohled našich dětí na realitu v celé šíři, v ní bude mít místo tak dlouho, jak mu to my dovolíme.“ Představení vzniká v produkci Ústavu úžasu z.s. a Lodi Tajemství bratří Formanů za podpory Ministerstva kultury ČR A Státního fondu kultury ČR a nechalo se inspirovat filme
Pro děti a jejich rodiče, pro mládež i dospělé

19:30     KUK!:  J í d e l n a  aneb Vařím, vaříš, vaříme…

Autorská inscenace z prostředí školní jídelny s orwellovskými motivy.

Je jasné, že každý podnik (a tím pádem i kolektiv zaměstnanců) potřebuje kvalitní vedení. V gastronomii to platí několikanásobně…. Jak se stát přísným, ale spravedlivým šéfem. Jak správně vést zaměstnance, kteří jsou zcela oddaní společným cílům, a kteří vaří podle motta: Zdravě – pestře – chutně!…

Scénář/režie: Ivana Sobková & soubor
Hudba: Adam Kratochvíl
Osoby a obsazení:
Adam Kratochvíl – Karel Císař
Marta Zitová – Libuše Zapálená
Barbora Černochová – Alžběta Převrátilová
Magdaléna Denková – Božena Pilná
Eliška Raiterová/Aneta Bučková – Milena Pěkná
David Novotný – Igor Albert Šedivý
Emma Ulovcová -Jaruška Přitakalová
Lenka Kendeová/Aneta Bučková – Maruška Papoušková
Jožin Čambora – Inspektor

Soubor KUK! (Klub uměleckých katastrof) působí při ZUŠ Štítného, Praha 5.

 

 

 

Představení  Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme… se zúčastnilo těchto přehlídek:  (BAF – Brněnský amatérský festival; 2016 Přemostění – cena za inscenaci přehlídky + cena za scénář a režii, postup na celostátní přehlídku mladého divadla Mladá scéna 2016 v Ústí nad Orlicí, nominace na Jiráskův Hronov 2016, nominace na Světový festival v Monaku 2017)

a

Vydýcháno:  K d y ž   s e   8   p o v a l í, v y p a d á   t o   t a k h l e   

( Scénická koláž textů německých a rakouských nonsensových básníků)

AUTOR: Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Hans Carl Artmann a Ernst Jandl
HUDBA: Filip Homola
REŽIE: Michaela a Filip Homolovi
DRAMATURGIE, KOSTÝMY A ÚČINKUJÍ: Michaela Palaščáková, Lenka Strádalová, Jakub Hrůza

Pro mládež i dospělé

 

Úterý 21.3.2017

Divadlo v Celetné , Celetná 17, Praha 1 tel.: 222 326 843, 608327 107 rezervace@divadlovceletne.cz

10:00      Divadlo DRAK:  O  b í l é  l a n i   

            „Jsem důlek čisté svěží vody 

            a postýlka hvězd stříbrná,

            napít se plaché laně chodí
            za horkých nocí z mého dna…“ (Jan Skácel).
Královskému páru se narodila dcerka, dali jí jméno Jitřenka. Byla hodná, hezká a rodičům by mohla dělat jen samou radost, kdyby se však nad ní nevznášela zvláštní hrozba. Do jejích šestnácti let na ní nesmí dopadnout jediný paprsek slunečního světla, jinak…A tak dal král vystavět zámek bez oken a dveří rozhodnut, že Jitřenku před paprsky uchrání. Jenomže beze světla se žít nedá…Bílá je barva nevinnosti, neposkvrněnosti, čistoty. Z hlediska biologického je však bílá laň jedním z mnoha příkladů albinismu. Albíni jsou v živočišné říši (a ostatně i mezi lidmi) vzácností, ovšem za tuto výlučnost platí vysokou cenu. Jednak je jejich výrazné zbarvení činí samo o sobě bezbrannějšími a ve volné přírodě ohroženějšími, zároveň však jsou časté případy, kde je stádo nebo smečka pro jejich výlučnost odvrhne. Na druhou stranu jim bývají připisovány výjimečné, někdy až mystické vlastnosti. S bílou laní tomu není jinak. Stará myslivecká pověra například praví, že střelec, který uloví bílou laň, do roka zemře.
  •  Autoři:  Tomáš Jarkovský, Jakub  Vašíček, Jiří  Vyšohlíd a kol.:
  • Režie:   Jakub Vašíček
  • Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
  • Hudba: Jiří Vyšohlíd
  • Scénografie:  Kamil Bělohlávek, Tereza Venclová
  • Texty písní: Jan Skácel, Tomáš Jarkovský
  • Pohybová spolupráce: Petra Brabcová
  • Premiéra:  19.3.2016

 

 

Ocenění:

Jiří Vyšohlíd získal Cenu města Plzně za hudební plán inscenace O bílé lani na festivalu Skupova Plzeň.

Jiří Vyšohlíd, Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček byli za autorství inscenace O bílé lani nominováni na Cenu Divadelních novin  v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo.

 

Pro děti od 9 let

 

14:00     Národní divadlo Brno:   V š e l i j a k á   k o u k á t k a

     Pro kluky a děvčátka od tří do tři sta let. 

Kousek světa v obrazech Aloisi Mikulkovi na počest!

Pro radost malých i velkých uchechtánků, aby neměli dlouhou chvilku, přeneseme se na starý hrad a tam si budeme spolu hrát. Na zbrojnoše co střeží hradní bránu, na rytíře co chytí leda starou vránu,i na paní Filoménu. Celkem je to pěkný hrad, každý by v něm bydlel rád, my však půjdeme o dům dál.Naše výprava nese se do dědiny černých lovců kdesi  v pralese.To budete kulit oči, až na vás nějaká opice skočí! Až vás lední medvěd chytne za nos, pak nastane polární noc.Bude to zkrátka švandy nadílka.Vždyť ji pro vás nakreslil a napsal Alois Mikulka,ten známý brněnský malíř, básník a velký šikulka!

Autor: Alois Mikulka
Dramatizace: Zoja Mikotová

Režie: Zoja Mikotová
Dramaturgie: Lucie Němečková, Petr KlariN Klár
Scéna: Alois Mikulka, Jaroslav Milfajt
Kostýmy: Alois Mikulka, Jaroslav Milfajt
Hudba: Zdeněk Kluka

 

 

19:30   Kašpar:   N ě ž n á   j e   n o c

Scénický fragment románu Zločin a trest a povídky Něžná F.M. Dostojevského.

Překlad románu Zločin a trest Jaroslav Hulák, povídky Něžná Emanuel Frynta

Scéna, kostýmy Karel Špindler, Marcela Rejmonová
Hudba Marko Ivanović
Hrají:  Martin Hofman, Eva Josefíková / Marika Šoposká

 

Grafické návrhy Studio Najbrt
Fotografie z představení Michal Hladík
Premiéra 5. listopadu 2011
Délka představení 2.10 hod včetně přestávky
Počet repríz 53
Pro mládež a dospělé

Středa 22.3.2017

Divadlo v Celetné , Celetná 17, Praha 1 tel.: 222 326 843, 608327 107 rezervace@divadlovceletne.cz

10:00        Divadlo Bořivoj:  K a r l o v o  N o v é  m ě s t o

Historie nemusí být nuda!

Živým zážitkem z divadla  získávají diváci vhled do výrazné historie Prahy. Obsahem  je uvědomit si uspořádání Nového města pražského a pochopit historický vývoj, který ovlivnil podobu Prahy funkčně na pět století. Nedílnou součástí je i postava Karla Iva setkání s jeho osobností. Setkáte se tu také s příběhem pekařské rodiny, kterou tyto okolnosti zasáhnou..

Jde o specifickém divadelní  představení formou participačního divadla. Kromě herců,kteří představení hrají je tu příležitost i pro diváky. Ti se účastní přímou aktivitou, (dílna řemeslná, setkání s mapou, nebo přispění svým názorem).Využíváme též projekce – mapy, fotografie). Důležitým faktem je též zážitek, že historie nemusí být nuda!

 

 

 

Dramaturgie: prof.Eva Machková (DAMU- katedra Výchovné dramatiky)

Délka představení: 60 (70)minut

Počet diváků: max 60

Věk: +8let a výše.

Hrají a vytvořili:

MgA. Mirka Vydrová je kreativní, tvárná loutkoherečka, využívajícíc svého charismatu, ale také velmi vážně promýšlející obsahové i formální stránky svých inscenací. Její tvorba patří mezi to nejsolidnější, co lze v divadle pro děti vidět, a zároveň hledá i nové přístupy k inscenační tvorbě. Usiluje o propojení herce s různými možnostmi sdělnosti lotky a snaží se inteligentně a citlivě aktivizovat děti, aniž by s nimi manipulovala, dělala z nich hlupáčky, či je jinak podceňovala a zneužívala. Zajímavé  jsou i její teoretické postřehy k problematice herectví.

Mgr. Martin Falář vystudoval historii na Filozofické fakultě univerzity Karlovy. posledních deset let se aktivně věnuje divadlu, zejména moderním divadelním směrům a autorské tvorbě, ale hrál i v brněnském divadle Husa na provázku. Od roku 2011 vystupuje v pražských nemocnicích jako zdravotní klaun ve stejnojmenné organizaci. Ve volném čase cvičí jógu.

MgA. Hana Hüblová je herečkou „na volné noze“. Vystudovala JAMU – obor činoherní herectví (2000). V současné době se věnuje práci s dětmi, moderování, vede divadelní semináře a spolupracuje s o.p.s. ZDRAVOTNÍ KLAUN, kde jako Sestra Julča Fáčová, navštěvuje nemocné děti a geriatrie. Mimo jiné si vyzkoušela i černé divadlo, zajímá se o drama-terapii, pohybové divadlo, loutkoherectví a podílí se na nejrůznějších autorských divadelních projektech.

MgA. Richard Fiala herec, klaun, hudebník a performer. Vystudoval DAMU v Praze, obor herectví alternativního a loutkového divadla. V současné době působí jako herec v Dejvickém divadle, Divadle Masopust a Divadle Letí, jež spoluzakládal. V různých divadlech ovšem hostoval už od roku 1990. Patřilo k nim Městské divadlo v Mostě, Divadlo Komedie, Divadlo v Řeznické, Klicperovo divadlo v Hradci Králové, či Národní divadlo v Praze. Objevil se v některých českých a zahraničních seriálech a filmech. Od roku 2009 je členem sdružení Zdravotní klaun a pravidelně navštěvuje děti a seniory v nemocnicích. Hraje na basu, bicí, kytaru a ukulele. Je členem hudební skupiny Legendary Buccaneers. Věnuje se také moderování (filmové festivaly Jeden svět, Dny evropského filmu a další).

Na projektu se také podíleli studenti KVD DAMU – V. Löffelmann, M. Šmíd, E.Neumannová

Pro děti od 6 od 11 let