Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Oslava Světového dne divadla pro děti a mládež 2001

Oslava 2001

Ustavení Světového dne divadla pro děti a mládež projednal a odsouhlasil 13. světový Kongres ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež – v norském Tromso v roce 1999. Po složitých jednáních byl vybrán celosvětově akceptovatelný den a na podzim roku 2000 byl generálním sekretariátem ASSITEJ vyhlášen 20. březen Světovým dnem divadla pro děti a mládež.

Poprvé byl tento den slaven 20.3.2001.
Autorkou oficiálního provolání, jež by mělo v uvedený den zaznít z jevišť celého světa, je paní Suzanne Osten, umělecká ředitelka souboru Unga Klara ze Stockholmu.

Tento den byl v 65 zemích celého světa /tolik má ASSITEJ členských národních středisek/ slaven a připomínám speciálními akcemi: festivaly, přehlídkami, mimořádnými přestaveními, semináři, symposii, konferencemi, workshopy, udílením speciálních cen, čtením oficiálního provolání, články v tisku aj.

Průběh oslav Světového dne divadla pro děti a mládež 2001 v České republice.


České středisko ASSITEJ se především snažilo rozšířit informaci o vyhlášení Theatre for Children and Young People World Day 2001 /Světového dne divadla pro děti a mládež/ mezi širokou divadelní veřejnost. Na adresy členů ASSITEJ a také na všechna státní divadla, agenturní soubory a vybraná kulturní zařízení ČR byla rozeslána výzva na zařazení vhodného titulu pro děti a mládež na jejich repertoár v uvedený den 20.3.2001. Reakce na naši výzvu byla nečekaně velká: k oslavě se v celé ČR přihlásilo 53 souborů ze 14 měst svými celkem 74 představeními /viz přehled divadel, souborů a kulturních zařízení včetně uvedení názvů inscenací/. Některá zařízení se dokonce rozhodla uspořádat svými silami – středisko ASSITEJ jim k tomu nemohlo poskytnout žádné finanční prostředky – malé přehlídky tvorby pro děti /Kulturní dům Praha 9, Pidivadlo Praha, DDM Ostrava a Klub Atlantik Ostrava/.
Všem souborům bylo zasláno poděkování výboru ASSITEJ za připojení k oslavě, dále jim byly zaslány propagační dárečky /balónky a samolepky/ a překlad provolání paní Suzanne Osten.


Středisko ASSITEJ koncem února 2001 připravilo tiskovou zprávu ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a 15.3.2001 uspořádalo k této příležitosti tiskovou konferenci. O tomto nově vyhlášeném mezinárodním divadelním svátku a jeho oslavě pak následně informovaly významné české deníky / Lidové noviny, MF Dnes, Právo, Zemské noviny/, samostatnou relaci /doplněnou rozhovorem s předsedou střediska Vladimírem Hulcem/ jí věnoval Český rozhlas 3 – Vltava. V Divadelních novinách byl na počest Dne divadla pro děti a mládež otištěn obsáhlý materiál o významných osobnostech divadla pro děti a mládež v ČR – Janu Bornovi, Daniele Fischerové, Ivě Peřinové.

Výbor českého střediska ASSITEJ- s podporou Divadelního ústavu – uspořádal v úterý 20.3.2001 v Divadle v Celetné v Praze oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež programem komponovaným z reprezentantů amatérského divadla pro děti, divadla pro děti hraného dětmi a profesionálního divadla. 

V jeho rámci vystoupil Divadelní spolek Tyl z Rakovníka s představením „Z deníku kocoura Modroočka“, dále soubor HOP-HOP ZUŠ Ostrov nad Ohří s představením „Ondráš nebo Juráš?“ a slavnostní den završilo Divadelní sdružení CD 94 svou velice populární dramatizací Tří mušketýrů. Vstupné na dopolední a odpolední představení bylo zdarma, návštěvníky byly děti ze ZŠ v Dolních Počernicích, z Jedličkova ústavu, z Dětských domovů v Dolních Počernicích a v Klánovicích, Kluby mladých a družiny při ZŠ Vodičkova, ZŠ nám. Curieových a ZŠ Vojtěšská.

Představení se povedla, atmosféra na jevišti i v hledišti byla pěkná. Děti byly po představeních rozdány balónky s emblémem akce a cukrlata.
Doufáme a těšíme se tedy, že středisko ASSITEJ započalo novou tradici, na kterou příští oslava Světového dne divadla pro děti a mládež 2002 úspěšně naváže.