Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež ASSITEJ, 20. března 2007

Dovolte mi u příležitosti oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež ASSITEJ v roce 2007 pozdravit všechny lidi na celém světě, kteří se zasloužili o to, že pochodeň divadla pro děti a mládež stále hoří. Oslavujeme práci tisíce umělců, kteří se vědomě rozhodli věnovat svůj život zájmům dětí a mládeže našeho světa, a to i v situacích, kdy dospělí diváci by mohli být ekonomicky zajímavější. Je nepopiratelným faktem, že za 42 let své existence poskytla rodina ASSITEJ ve více než 80 zemích všech kontinentů mladým generacím příležitost učinit správná rozhodnutí, uvědomit si sociální otázky ovlivňující jejich život, vybudovat si sebevědomí a sebedůvěru a získat možnost vyjádřit svůj názor či projevit svůj umělecký talent ve svých vlastních představeních. Kouzlo divadla, tak jak ho známe, dává našim dětem a mladým lidem možnost snít o světě, který by si přáli, a na chvíli zapomenout na strasti skutečného světa, ve kterém žijí. S potěšením kvitujeme, že pro mladé lidi je tady vždy ASSITEJ.

U příležitosti oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež ASSITEJ mi však dovolte i malé zamyšlení nad miliony dětí a mladých lidí, jejichž životní situace jim nedovoluje potěšit se divadelním představením nebo mít možnost vyjádřit svou kreativitu. Pomysleme na děti a mladé lidi příliš chudé na to, aby si mohli dovolit jít na divadelní představení, a nemilované světem dospělých, protože jejich rodina na ně nemá čas. Připomeňme si děti a mladé lidi postižené v různých částech světa ozbrojenými konflikty, kteří jsou na útěku, aby si zachránili život, žijí v uprchlických táborech nebo jim strach nedovoluje vycházet z domova. A co miliony mladých, kteří propadli drogám natolik, že si vůbec neuvědomují, co se děje ve světě kolem nich včetně divadla? Je mnoho těch, kteří jsou vystavení nejrůznějším formám zneužívání často i členy své vlastní rodiny a cítí se ztraceni a bezcenní. A co miliony dětí a mladých lidí žijící na ulici prostě proto, že svět se o ně přestal starat a prochází kolem nich, jakoby tyto děti na ulici nebyly nic víc než pouhé pouliční svítilny. Nezapomínejme na miliony dětí a mladých lidí, kteří osiřeli v důsledku války či pandemie HIV/AIDS běsnící v mnoha částech světa.

Věnujme jakožto tvůrci divadla pro děti a mládež čas dětem, které se do těchto nesnází dostaly bez svého zavinění. Nezařazujme se mezi ty, co se tváří, že děti a mládež v těžkých životních situacích neexistují. Ať je nám kritická situace těchto dětí a mládeže pobídkou k novým formám tvorby, která by oslovila tuto vesměs nezasaženou mladou generaci a dala jí naději na lepší život pro ni a lepší svět pro generace budoucí.

Ať všechny řeky tvůrčích sil směřují k naplnění Světového dne divadla pro děti a mládež ASSITEJ radostí a inspirací pro lepší zítřky.

Prof. Penina Mlama

 

profesorka performančního umění, University of Dar es Salaam, Tanzanie,
autorka her, zakladatelka modelu TUSEME pro posílení postavení mládeže pomocí divadla
a současná výkonná ředitelka vzdělávacího fóra Forum for African Women Educationalists,
bývalá členka Mezinárodního výkonného výboru ASSITEJ.