Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež proběhne letos již potřinácté

Institut umění – Divadelní ústav, České středisko ASSITEJ, Sdružení Divadlo pro děti a mládež a Sdružení pro tvořivou dramatiku za podpory hl. m. Prahy  pořádá ve dnech 17. – 22. března 2013  již 13. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. V letošním roce se přehlídka zaměřuje jak na nejmladší diváky, tak na zahraniční odborné publikum.

Oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež (20. březen) probíhají již od roku 2001 z iniciativy mezinárodní nevládní divadelní organizace ASSITEJ (Mezinárodní organizace divadla pro děti a mládež / Association internationale du théatre pour l´Enfance et la Jeunesse). Tato asociace byla založena v roce 1965 a československé (nyní české) středisko bylo jejím členem od počátku. Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež – výměnou zkušeností, pořádáním studijních zájezdů skupin i jednotlivců, pořádáním zájezdů divadelních kolektivů do zahraničí. Organizace je otevřená všem zájemcům z oblasti divadelní tvorby pro děti a mládež. Na výzvu ASSITEJ se 20. března konají nejrůznější přehlídky, přednášky, průvody, představení, workshopy i výstavy spojené s divadlem pro děti v cca 58 zemích 5 kontinentů, kde má asociace svá střediska.

Týdenní přehlídka, kterou organizuje Institut umění – Divadelní ústav u příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež, je svou koncepcí ojedinělá: představuje výběr kvalitních divadelních inscenací činoherních i loutkářských od profesionálních skupin, amatérských souborů i souborů dětských a středoškolských  s diváckou adresou od dětí předškolního po dospívající mládež. Hlavní část přehlídky proběhne tradičně v Divadle v Celetné, po jednom představení v Divadle Disk a Divadle Minor a zakončena bude v KD Mlejn. Uvedená divadla jsou spolupracovníky a partnery projektu.

V letošním roce přehlídka představí celkem 18 vybraných inscenací. Během šesti dnů bude k vidění mnoho výjimečných představení například Hamleteen plzeňského Divadla Alfa (v pražské premiéře), Romeo a Julie spolku Kašpar, či novocirkusový experiment skupiny Cirkus Mlejn nazvaný Dynamo. Letošní přehlídka je také příležitostí jak představit kvalitní české divadlo pro děti a mládež zahraničním odborníkům, protože pozvání přijali také zahraniční hosté z oborových organizací a zahraničních festivalů z různých zemí Evropy. Během přehlídky bude také tradičně předána Cena ASSITEJ pro tvůrce, který se zvláště zasloužil o rozvoj divadla pro děti a mládež.