Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Program

Pořádá Institut umění – Divadelní ústav/ASSITEJ, Sdružení Divadlo pro děti a mládež, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Divadlo v Celetné, KD Mlejn

Neděle 18.3.2012

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky e-mail: vstupenky@mlejn.cz

15:00 Studenti JAMU

Veselá abeceda (představení a workshop)

Je důležité, aby se děti do písmen vžily, sledovaly očima jejich vznik a jejich utváření. Současně by obrazy písmen měly vzněcovat jejich fantazii… Obyčejná gumová hadice se díky fantazii může proměňovat, její ohebnost dovoluje vytvářet věci, zvířata, písmena…. Ve workshopu děti mohou spoluprožívat a jsou aktivně zapojeny do tvarování písmenek i dalších asociativních her. Workshop pro děti od 5 let.

Pondělí 19.3.2012

Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1 tel.: 222 326 843, 608 327 107 e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz

10:00 Naivní divadlo Liberec

Neklan.cz aneb Ze Starých pověstí českých

Jsi Čech, Čech, Čech, tak si toho važ!

“Když kníže Křesomysl odešel na věčnost, nastolen na Vyšehradě Neklan. Ten vládl všemu českému plemeni moudře a mírně…” Těmito slovy začíná Alois Jirásek svou pověst o Lucké válce, která se rozpoutala v Čechách za vlády bájného knížete Neklana. Neklan byl vychováván po vzoru slavných a “pověstných” předchůdců. Měl být panovníkem moudrým jako Praotec Čech, silným jako Bivoj a odvážným jako Horymír. Všechny tyto vlastnosti pak měl zúročit ve válce s Lučany, kteří pod vedením mocichtivého vojvody Vlastislava zle na Čechy dotírali. Avšak v rozhodujícím okamžiku, kdy měl Neklan stanout v čele svých vojsk, aby je vedl proti Lučanům na obranu české země, kníže zcela zklamal. Náhle jsou mu k ničemu průpravy ve vojenské taktice i kvalitní zbroj… Inscenace je určena dětem ve věku 11-15 let.

19:30 Amatérský loutkářský spolek Športniki a Loutkové Divadlo Maribor

Back to Bullerbyn

Velmi volně na motivy knihy Astrid Lindgrenové „Děti z Bullerbynu” Jméno Astrid Lidgrenové v nás probouzí vzpomínky na dětství, na dlouhé večery s hrníčkem kakaa a s knížkami, plnými rozverných i tajuplných příběhů. Ale ruku na srdce – co se stane s Bullerbynem, když člověk dospěje? Kdo koho miluje, kdo na koho žárlí, kdo s kým a kdo bez koho? Prostě všechno, co jste kdy chtěli vědět o Bullerbynu, a báli jste se zeptat. První českoslovinská loutková soap opera. Inscenace je určena mládeži a dospělým. Inscenace je určena mládeži a dospělým.

Úterý 20.3.2012

Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1 tel.: 222 326 843, 608 327 107 e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz

9:00 Buchty a loutky

a 10:40 Zlatá husa

Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně. Prostě chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem. Ale dál… dál už raději přijďte do divadla, ať stihnete šťastný konec. Cena festivalu MATEŘINKA 2011. Inscenace je určena od 4 let.

14:00 Soubor Malé dvě (LDO ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř)

Pohádka o veliké řepě

Inscenace “Pohádka o veliké řepě” je dramatizací známé Hrubínovy veršované pohádky.

Soubor Překvapení (ZUŠ Chlumec nad Cidlinou)

Jan za chrta dán

Předlohu autora Václava Horyny upravila a zdramatizovala Romana Hlubučková a kolektiv

Soubor Tři boty (ZŠ a MŠ Třebotov)

Šel jsem jednou z Kordoby

Tři pohádky z knihy Strom pohádek z celého světa Vladislava Stanovského a Jana Vladislava v úpravě a režii Václavy Makovcové a Jany Barnové. O tom, že když někdo třeba vyrazí z Kordoby, vezme to kolem Santa Fé, projede Sicílií, pak přes Kordobu kolem Santa Fé, Dánskem, přes Kordobu kolem Santa Fé do severní Afriky a přes Kordobu kolem Santa Fé, to pak cestou může vidět a slyšet ledacos. Například o tom, jak poplatil chudý Giufa dluhy nebo o nevěstě, která moc přemýšlela nebo dokonce i o mouše, která spadla do krajáče mléka. Tak o tom to je. Inscenace jsou určeny dětem ve věku 6-11 let.

19:30 Rodinné divadlo souboru C ze Svitav

Pták Ohnivák, liška Ryška a my

Dva otcové, dvě dcery, dva vnuci, jedna teta, jedna matka, dva synové, jedni manželé, zeť, tchán, dědeček, pradědeček a hromada loutek si pohrávají s textem, který napsal na motivy Karla Jaromíra Erbena, souborový pradědeček. Dědeček k tomu složil písničky, které ostatní doprovázejí na všerůzné hudební nástroje. A navíc ještě zhotovil tu velikou hromadu loutek. A ten nejmladší namaloval obrazy. Inscenace je určena rodičům s dětmi nad 6 let.

Středa 21.3.2012

Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1 tel.: 222 326 843, 608 327 107 e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz

10:00 Roztočená Vrtule Slaný

Anděl nepřišel ?

Osud fiktivní židovské dívky Evy od narození až po její odchod do koncentračního tábora, v němž se zrcadlí hrůzy druhé světové války a holocaustu. Důležitým pilířem je vztah Evy se svou matkou vybudovaný na základě metafory se starou židovskou pohádkou O konci světa, kterou zpracoval Leo Pavlát. „Evu lze považovat za „běžnou” židovskou dívku žijící v malém městě v pohraničí, jejíž život může představovat typickou ukázku osudů těchto rodin. Snažili jsme se zobrazit důležité okamžiky vnímané očima malé dívky (ztrátu přátel, zákaz návštěvy školy, omezení pro židovské obyvatele, odloučení od matky, odchod do transportu).” Celý její příběh má sloužit jako vzpomínka na tisíce jiných „bezejmenných” dětí zabitých během druhé světové války.

Divadlo Dagmar

Kytice aneb V poli mnoho bylin stojí

Scénické zpracování balad z díla K. J. Erbena vybrala a uspořádala Jana Franková (Svatební košile, Štědrý den, Vrba, Záhořovo lože) Inscenace jsou určeny mládeži od 15 let. Inscenace jsou určeny dětem ve věku 12-15 let.

19:30 Divadlo CD 2002

Hrbáč aneb Neversův bod je to poslední, co můžete spatřit

Příběh o tajemném hrbáči, odehrávající se na přelomu 17. a 18. století ve Francii, za vlády Ludvíka XIV… Na motivy románu Paula Févala a filmových adaptací zpracoval a sepsal Václav Luks. Inscenace je určena mládeži a dospělým.

Čtvrtek 22.3.2012

Klub Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky e-mail: vstupenky@mlejn.cz

19:30 Cirkus Mlejn

Večer s novým cirkusem

Komponovaný program Cirkusu Mlejn a jeho hostů, nonverbální divadlo se vzdušnou i pozemní akrobacií herců. Inscenace je určena mládeži a dospělým.

 

 

Veselá abeceda

 

Neklan.cz aneb Ze Starých pověstí českých

Back to Bullerbyn

Zlatá husa

Pohádka o veliké řepě

Jan za chrta dán

Šel jsem jednou z Kordoby

Pták Ohnivák, liška Ryška a my

Anděl nepřišel ?

Kytice aneb V poli mnoho bylin stojí

Hrbáč aneb Neversův bod je to poslední, co můžete spatřit

Cirkus Mlejn – Večer s novým cirkusem