Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Provolání a poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 2002

Provolání Petera Brooka
Pro každého, mladého i starého, je život stále složitější, víc a víc frustrující, nebezpečný. To ale není celé. Život je život, je plný radosti, pohybu, dobrodružství. O tom všem je divadlo, v divadle můžeme jít kamkoli, dělat cokoli, potkat se s kýmkoli, plnit neřešitelné úkoly, podstupovat rizika, při kterých se ježí vlasy na hlavě.
Proto francouzsky jouer, německy spielen, rusky igrať, malajsky kali a tak dále a tak dále, pokaždé znamená HRÁT.

Peter Brook

 

Poselství Harolda R. Oakse, prezidenta ASSITEJ International
Divadlo je úžasná věc, která vzniká mezi hercem a diváky – bez ohledu na věk. Pro herce je to nejvnitřnější duchovní zážitek, který dokáže vymanit diváky z reálného času a povznést každého z nich na novou úroveň cítění a vnímání. Společně mohou herec a divák transponovat to, co je, na zkušenost toho, co bylo, co ostatní cítí a co by mohlo být. V divadle existují významná osobní spojení!

Divadlo pro mladé diváky má ještě větší moc, neboť životní názory nejsou dosud pevné, je možné je změnit. Děti jsou nejupřímnějšími diváky. Bezprostředně reagují na to, co se jim líbí a co se jim nelíbí, co cítí a kdy se nudí. A silné nové zprostředkované zážitky je mohou změnit! A to může změnit nás! Pojďme oslavovat život společně!

Divadlo funguje na základě toho, že se diváci a herec dohodli, že na krátkou část životního běhu změní PŘÍTOMNOST. Diváci se uvolili “uvěřit” tomu, že herci jsou někým jiným, někde jinde. Rozhodli jsme se HRÁT TU HRU s nimi! Může to učinit život bohatším, naplněnějším! Svět se rozšíří v čase i prostoru. Minulost, přítomnost i budoucnost se stanou nejen možnými, ale i přítomnými!

Pojďme HRÁT všichni společně!
Pojďme SLAVIT všichni společně!
Pojďme se BAVIT!

Harold R. Oaks
Prezident ASSITEJ International