Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Světové dědictví a div světa

Divadlo je živá tradice – na celém světě.

Performing arts je součástí kulturního života tisíce let a po celá staletí se zaměřuje také na dětské a dospívající diváky.

Důležitost zapojení divadla do života od dětských let je zřejmá. Akt sledování a vnímání divadla je sám o sobě uměním, kterému se musíme naučit.

Musíme poslouchat, abychom mohli začít rozumět.

Divadlo pro mladé diváky má co ukázat, co říct, co sdělit: dojmy a názory, postoje a akce, zážitky a porozumění.

Na jevišti se vyprávějí příběhy, ale jejich obrazy a významy se mohou vyjevit, jen když je přítomno obecenstvo, které je vnímá.

To je to tajemství!

Z tohoto důvodu není divadlo pouze součástí kulturního dědictví; mělo by být uznáno jako devátý div světa. A herci, dramatici, režiséři, hudebníci, dramaturgové, pedagogové, technici, kostýmní návrháři a scénografové opatrují tento div pro další generace.

Všem dětem a mladým lidem by mělo být umožněno účastnit se tohoto odkazu.

Proto se obracím na Světový den divadla pro děti a mládež v naději, že politika, občanská společnost, globální trhy a místní podniky budou věnovat zvláštní pozornost divadlu pro mladé diváky; že budou schopni zaručit, že všechny děti ve školce a všichni žáci základních a středních škol budou moci chodit každý školní rok alespoň dvakrát do divadla.

Hraní se může změnit v opravdovou hru jen tehdy, když je přítomno publikum, které se této hry účastní.

Wolfgang Schneider, president ASSITEJ