Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Veřejná diskuse na téma kulturní rozmanitosti s experty z ČR a zemí Střední a Východní Evropy

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Kontaktním místem UNESCO pro rozmanitost kulturních projevů  při Ministerstvu kultury ČR pořádá dvoudenní pracovní poradu zaměřenou na možnosti implementace Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, která proběhne ve dnech 14. a 15. října 2013 v Praze.

Cílem setkání je porovnání způsobu a systému implementace Úmluvy ve středoevropském regionu a v zemích jihovýchodní a východní Evropy. Výsledky uzavřených jednání budou veřejnosti představeny 15. října v Centru současného umění DOX, kde budou přítomní seznámení se strategiemi podpory rozmanitosti v umělecké tvorbě, výrobě a distribuce kulturních statků a služeb, mobilitě umělců a mezinárodní spolupráci ve vybraných evropských zemích.

Setkání vytváří jedinečnou příležitost jak formovat budoucnost kulturního rozvoje s příhlédnutím k historickému pozadí, ze kterého vznikala specifika implementace Úmluvy v různých regionech. Zároveň tato pracovní porada napomůže lepší vzájemné informovanosti a formulaci výchozích pozic a postojů ke způsobu implementace v jednotlivých zemích.

Během diskuzních panelů budou účastníci nahlížet na problematiku podpory kulturní rozmanitosti ze tří rozdílných perspektiv: 1) podpora umělecké tvorby, 2) podpora výroby a distribuce kulturních statků a služeb a 3) podpora umělecké mobility a mezinárodní spolupráce.

Pozvání na toho pracovní setkání obdrželi zástupci státních i nezávislých organizací z Albánie,Arménie, Rakousko, Chorvatska, Estonska, Gruzie, Německa, Maďarska, Lotyšska, Moldávie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Oficiální zahájení dvoudenního setkání proběhne 14. října v 10 hodin v budově Ministerstva kultury ČR (Konírna, Maltézské náměstí 1) a bude přístupné všem zájemcům. Následovat budou uzavřená jednání, jejichž cílem je především výměna informací, která přispěje k vzájemné inspiraci při zavádění nových nástrojů podpory kulturní rozmanitosti. Výsledky těchto debat budou představeny během veřejné diskuze 15. října od 15 hodin v Centru současného umění DOX.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím webového formuláře: www.idu.cz/cs/registrace-unesco

Více informací najdete na stránkách www.idu.cz/cs/unesco