Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Výsledky krajské přehlídky Dětské sólové recitace

Výsledky krajské přehlídky Dětské sólové recitace v i. Až iv. Kategorii a dětských divadelních a recitačních souborů ve dnech 4.-6. dubna 2003 v DIVIDLE DDM Ostrava-M.Hory

Od čtvrtku 3. do neděle 6. dubna 2003 se v DDM Ostrava – Mariánské Hory konala Krajská přehlídka dětské sólové recitace (v Ostravě poprvé) a již po sedmé i Krajská přehlídka “Dětská scéna 2003” dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů… Zúčastnilo se ve všech 4 kategoriích celkem 54 recitátorů z celého Moravskoslezského kraje, a k tomu jsme měli možnost vidět i celkem 16 souborů, z toho 14 soutěžních. Na každou kategorii, či obor byla odborná i laická porota (tu tvořili studenti Gymnázia Karviná, sdružující se v divadelním spolku LOGEM – a ti také zároveň vydávali i časopis Přehlídky UCHO, pomáhali jako hostesky, uklízeli, myli nádobí, zařizovali a vyřizovali, ubytovávali). V odborné porotě byli vskutku odborníci – recitace: Mgr. Jana Křenková ze Žďáru nad Sázavou, členka ústředního poradního sboru, právě tak jako Mgr. Petra Rychecká z Brna a Jan Karaffa z PdFOU Ostrava. Doplněni byli Jitkou Kvasničkovou a Mgr. Helenou Skálovou – Dramacentrum a DIVIDLO Ostrava a PaedDr. Hanou Rycheckou – SG Havířov. Recitační porota (spolu s organizátory) měla úkol vskutku nelehký – navázat na tradiční přehlídky v Zábřehu na Moravě (dnes jiný kraj) a udržet vysokou úroveň, kvalitu, dokázat všem zúčastněným z toho udělat svátek… Divadelní porotu tvořili: Mgr. Marián Lacko, ZUŠ Rimavská Sobota – Slovensko, Vlado Sadílek, herec, režisér, hudebník, dramaturg a výtvarník z Bratislavy – Slovensko, a Mgr. Petra Rychecká, vedoucí souboru BRNKADLA Brno, členka Ústředního poradního sboru…

Úroveň recitační přehlídky byla ve vše 4 kategoriích vskutku reprezentativní (tady bylo vidět velmi dobrou práci okresních porot, a je otázkou, kdo je v příštím roce zastoupí, jaká bude struktura, postupový klíč, když Okresy zanikají?). Pro obě odborné poroty (I.a II., a III. a IV. kategorie) bylo velmi obtížné určit postupující z těch nadprůměrných výkonů… Nakonec se dohodly poroty na těchto výsledcích:

I. kategorie:
1. místo: Karolína Kuňáková – Opava
2. místo: Jiří Macek – Jablunkov
3. místo: Tereza Štefková – Rýmařov
Tato místa jsou podle propozic konečná, bez postupu na NP v Trutnově…
II. kategorie:
Postup: Zuzana Stašicová – Ostrava
Postup: Barbora Čechová – Ostrava
Byla udělena další dvě ocenění – ale již bez postupu na NP v Trutnově…
III. kategorie:
Postup: Ondřej Kopička – Opava
Postup: Jan Samiec – Jablunkov
Byla udělena další 3 ocenění – ale již bez postupu na NP v Trutnově…
IV. kategorie:
Postup: Jakub Krzyzánek – Třinec
Postup: Adam Vojtovič – Ostrava
Byla udělena další 3 ocenění – ale již bez postupu na NP v Trutnově…

Přehlídky divadel a recitačních souborů se zúčastnilo 16 divadel, další dvě představení odehrálo DIVIDLO Ostrava mimo soutěž, jako dárek vystupujícím, a to oddíl Bráškové “Postel” a oddíl AG “Jak jsem potkal pštrosa”. I v této oblasti byla vesměs nadprůměrná kvalita, dlouhodobá a systematická práce se opravdu vyplácí. Odborná porota nakonec rozhodla takto:

Postup na NP v Trutnově v kategorii recitačních souborů:
DS “Střelky I” z Českého Těšína, které vede PaedDr. Iva Doudová” “BRZY, JAZYK OHÝBATI…”
Postup na NP v Trutnově v kategorii divadelních souborů:
LDO ZUŠ Český Těšín, vedený Josefem Bičištěm: Karel Jaromír Erben: “SVATEBNÍ KOŠILE”
Další ocenění odborné poroty (již bez postupu na NP v Trutnově):
DS “Rýpadlo, přívětivé pádlo” z Kopřivnice, vede Mgr. Miroslav Přívětivý:
Mirek Přívětivý a RPP: “PES TRANSVERSOPLANUS”
ZA AUTORSKÝ PŘÍNOS KOLEKTIVU SOUBORU…
DS ZUŠ Krnov, vedenému Markétou Juroškovou – Bezručovou:
Markéta Jurošková – Bezručová: “PARIDŮV SOUD”
ZA VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ SCÉNY A KOSTÝMŮ
DS “ŠTĚK” ZŠ Šrámkova v Opavě, který vede Daniel Kollmann:
Daniel Kollmann: “ŠTĚDRÝ DEN U SLIMÁČKŮ”
ZA KOMEDIÁLNÍ ZTVÁRNĚNÍ TÉMATU V INSCENACI
DS “Žákyně 9. třídy” ZŠ Hlučínská Bolatice, vedenému Pavlou Frankovou:
Vlastní tvorba: “NA ŠKUBAŇU”
ZA UDRŽOVÁNÍ TRADIČNÍHO DIALEKTU…
DS “Maňásek” ZŠ Větřkovice, který vede Marie Burianová:
“O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE”
ZA VYNIKAJÍCÍ PRÁCI S LOUTKOU…

Reportáž z přehlídky pořídila i Česká televize Ostrava. Závěrečného ceremoniálu s předáváním ocenění se zúčastnila starostka obvodu Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Ing. Arch. Liana Janáčková… Škoda je jen, že se pro pracovní vytížení nemohl dostavit nikdo z Krajského úřadu a tak svou přítomností celou přehlídku ještě více podpořit…

V Ostravě, 7.4.2003
Saša Rychecký – DIVIDLO Ostrava