Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Výzva: Dada Zurich 2016

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s organizací Pro Helvetia Švýcarsko vyhlašují výzvu k účasti na „Dada  Zurich 2016“, třídenním vzdělávacím a networkingovém programu, který je určený dramaturgům a kurátorům v oblasti scénického a výtvarného umění působících v České republice

Místo: Curych, Švýcarsko

Datum konání: 16. – 19. června 2016

Žánr: scénické umění, výtvarné umění, multidisciplinární projekty

Uzávěrka výzvy: 18. dubna 2016

Výzva se koná u příležitosti oslav 100. výročí vzniku avantgardního hnutí Dada, které bylo založeno 5. února 1916 v curyšském Kabaretu Voltaire.

Výstavy umění v muzeíchve veřejném prostoru a v prostředí historických památek, které se po celý rok 2016 konají v Curychu, jsou jedinečné svým rozsahem a vzdávají hold uměleckému hnutí Dada, které právě před sto lety změnilo „pravidla hry“. Kurátorská cesta se uskuteční v období, kdy v Curychu probíhá renomovaný divadelní festival Festspiele Zürich 2016.

Předběžný program zahrnuje:

Cílem programu je inspirace v soudobé interpretaci vzniku a vlivu dadaizmu přiblížit kreativní aspekty švýcarské nezávislé umělecké scény a nabídnout příležitost pro networking a podporu mezinárodní spolupráce. Jako zahraniční dramaturgové a kurátoři budete mít možnost navštívit muzea a galerie, divadelní inscenace, nezávislá umělecká centra a setkat se s umělci a dalšími odborníky švýcarské umělecké scény.

Přihlásit se mohou umělečtí ředitelé, dramaturgové a kurátoři festivalů, kulturních center a divadel, stejně tak jako kurátoři galerií a muzeí.

Účastníkům IDU uhradí náklady spojené s leteckou a místní dopravou,  ubytování (3 noci v hotelu se snídani) a vstupné na kulturní akce. Denní stravné není součástí podpory.

Pracovním jazykem programu je angličtina, podmínkou je znalost anglického jazyka.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE URČENO pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • strukturované profesní CV a aktivity instituce či organizace, kterou zastupuji
  • motivační dopis
  • přihláška

KRITÉRIA HODNOCENÍ A VÝBĚRU:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)

Vybraní účastnící jsou povinny po absolvování programu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní odbornou práci, pro instituci, ve které působí a pro IDU na základě podrobné závěrečné zprávy

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada IDU.

PŘIJETÍ ŽÁDOSTI:

Písemné žádosti jsou přijímány na formuláři „„Dada  Zurich 2016“” (ke stažení ZDE )

Žádosti a povinné přílohy se přijímají POUZE ELEKTRONICKY na e-mailové adrese: pavel.storek@divadlo.cz  (v kopii: barbora.dolezalova@divadlo.cz)nejpozději  v pondělí  18.dubna 2016 (24:00hod)

Do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (jejich výčet je v rubrice „Povinné přílohy“)

Letenky, ubytování a místní logistiku produkčně zajišťuje IDU (Pavel Štorek a Barbora Doležalová). Odlet 16. 6. 2016, přílet 19. 6. 2016. Termín odletu a příletu je závazný.