Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Welcome to the European Union – Vítejme ve sjednocené Evropě

Zpráva z konference konané v Kostnici (v Konstanzi) ve dnech 10.-13. 6. 2004

Konference byla součástí festivalu pro děti a mládež Triangl, takže jsem měla možnost shlédnout i několik inscenací německy mluvících zemí. Propagační materiály Divadelního ústavu jsem předala prezidentovi ASSITEJ Wolfgangu Schneiderovi i ostatním účastníkům konference (české materiály byly rozebrány nejrychleji ze všech). Navázala jsem kontakty s představiteli souborů prezentujících se nejzajímavějšími inscenacemi, jakož i s organizátory festivalu a ostatními delegáty. Samotná konference se odehrávala na ostrově Mainau, na zámku hraběcí rodiny Bernadotte. Z oken byl výhled na lodě, trajekty a plachetnice, brázdící Bodamské jezero, a na vzducholodě (hrabě Zeppelin pobýval v Konstanzi), brázdící vzdušný prostor. Na ostrově jsme navštívili „motýliéru“, skleník, kde hrabata chovají motýli, barevné rybky a želvy nádherné. S těmito delegáty se kontakt přes veškerou snahu navázat nepodařilo. Reflektovali pouze na dílky pomeranče.

Účastníci konference přednesli zprávy o situaci divadla pro děti ve svých zemích, jejichž plné verze v angličtině jsou dostupné na sekretariátu českého střediska ASSITEJ v Divadelním ústavu. Dále W. Schneider upozornil na možnost získat peníze na překlady her u Goethe institutu (hry německy píšících autorů), Institutu Francaise (hry francouzsky píšících autorů), Institutu Cervantes (hry španělsky píšících autorů) Institutu Italiano (hry italsky píšících autorů). Výběr her z různých zemí bude k dispozici na sekretariátě ASSITEJ ve Švédsku (Mail: sec.gen@assitej.org), kde by měly být dostupné hry zaslané ze všech národních středisek ASSITEJ přeložené do angličtiny.

Společné setkání lidí z nových členských zemí Unie pracujících v oblasti divadla pro děti a mládež mělo následující cíle:

  • Uvědomit si kořeny našeho společného kulturního dědictví v Evropě.
  • Poukázat na kulturní totožnost Evropského společenství.
  • Podpořit článek 151 Amstrodamského ujednání o nezbytnosti Evropské kulturní politiky.
  • Podpořit chystané Evropské ústavy, kde kultura bude uvedena jako jeden ze zdrojů tvorby budoucí Evropy.
  • Podpořit realizaci článku 31 Deklarace práv dětí o zapojení dětí v umění.

Účastníci Evropské konference, která se uskutečnila během festivalu Triangl oslavujícího divadlo pro děti a mládež v Kostnici, St. Gallenu a Lindau, budou podporovat následující požadavky pro členy Evropské Unie:

  1. Divadlo pro děti a mládež musí být součást kulturní a školské politiky
  2. Divadlo pro děti a mládež musí být podporováno z městských, regionálních a státních zdrojů, stejně tak jako ze soukromých nadací a Evropské Unie
  3. Divadlo pro děti a mládež musí zajistit, aby každé dítě navštívilo alespoň jedno představení ročně
  4. Divadlo pro děti a mládež musí být součástí školního vzdělávání jako součást estetické výchovy
  5. Divadlo pro děti a mládež musí být zahrnuto do zahraniční kulturní politiky členů Unie, aby mohlo podporovat výměnu umělců, her a divadelních inscenací a zvyšovat kvalitu divadelního umění

(Účastníci: Stephan Rabl, Rakousko, Xenakis Kyriakides, Kypr, Cathrine Beger, Kypr, Kateřina Čejková, Česká republika, Katrin Nielsen, Estonsko, Jutta M. Staerk, Německo, Eckhard Mittelstädt, Německo, Dr. Manfred Jahnke, Německo, Andrea Gronemeyer, Německo, Janos Novák, Maďarsko, Baiba Cesniece-Valante, Lotyšsko, Georg Biedermann, Lichtnštejnsko, Violeta Podolskiete, Litva, Halina Machulska, Polsko, Istok Valic, Slovinsko, Mojca Kreft, Slovinsko, Petra Fischer, Švýcarsko, Peter Rinderknecht, Švýcarsko, Prof. Dr. Wofgang Schneider, prezident ASSITEJ)

Během konference jsme měli možnost shlédnout představení z programu festivalu Triangl.

Přehlídku zahájil dánský soubor Batida s pouliční groteskou Ouverture.

Stručně k dalším inscenacím:

Lowe sein ist wunderbar (Být lvem je tak úžasné), autor G. Pigor, Junges theatr Konstanz, Německo

Příběh z cirkusového prostředí se zpěvy. Lev si prohodí roli se svým krotitelem, který se začne proměňovat ve lva. Na závěr oba emigrují do Afriky. Představením provází diváky klaun, který po odchodů obou lvů předvádí drezúru svého pudla. V inscenaci účinkují tři lidé, dřevěný pudl a cirkusový stan, tvořící zadní prospekt inscenace.

Die Kuh Rosemarie (Kráva Rosmarie), autor A. Bexeler, Schnawwl am Nationaltheater Manhheim, Německo

Pohádka o krávě Rosemarii, terorizující zvířátka na statku. Účinkují dva muži, scénu tvoří dřevěný proměnlivý paraván. Určeno pro děti od 4 let. Poté, co Rosemarie začne poučovat i statkáře, jak si má čistit zuby, statkář jí odvede na letiště a zakoupí jí letenku „co nejdále“. Po nějakém čase se začne na statek stěhovat lev, krokodýl a když dorazí žirafa, vezme statkář všechna africká zvířata zpět do Afriky, najde Rosemarii a vezme ji zpět na svůj statek. Přestože syžet sliboval zajímavou inscenaci, u dospělých vzbudila spíše rozpaky. Byla to však jediná inscenace, při které německé děti spontánně reagovali. U nás by se hoši na Jiráskův Hronov nedostali.

Nebensache (Podružnosti), autor G. Kath a J. Mendel, Junges Ensemble Stuttgart, Německo

Patrně působivý příběh bezdomovce, na kterém bylo pro mě zajímavé pouze to, že se odehrával v autentickém prostředí podzemní garáže. Nemajíc synopsi a vzhledem k tomu, že inscenace nebyla určena čtyřletým dětem, nerozuměla jsem ani slovo.

In einem tiefen, dunklen Wald (V hlubokém temném lese), autor P. Maar

Půvabná inscenace pro dvě ženy a dva muže pro všechny starší sedmi let. Rozmazlená princezna Henrietta-Rosalinde Audora si nemůže vybrat mezi žádným z ženichů. Požádá svého sluhu, aby ji odvedl do temného lesa mezi obludy, které tam dle pověsti žijí. Princ, který ji vysvobodí, prokáže tím dostatečnou odvahu i zájem o ni, a toho si tedy vezme. Princezna se sluhou nejdříve vyhledají část lesa, kde žije obluda – vegetarián, aby byla zajištěna princeznina bezpečnost. Poté, co obluda princeznu unese, jde sluha čekat na prince-osvoboditele. Přihlásí se jakýsi třasořitka (chudá princezna Simplinela se převlečením za prince rozhodla řešit problémy s věnem.) Cestou do lesa se Simplinela sblíží se sluhou, zatímco v lese se sbližuje Henrietta-Rosalinde Audora s obludou. Poté, co se všichni setkají, požádá obluda o polibek, aby se mohla proměnit v prince. Jelikož Henrietta-Rosalinde Audora má zrovna nějakou práci, obludu políbí Simplinela. Proměněný princ se uchází o Simplinelu, ta chce sluhu, Henrietta-Rosalinde Audora proměněného prince, začnou se dohadovat… a představení končí.

Incenace má velmi jednoduchou výpravu a dá se hrát téměř všude.

Kick& Rush, autor A. Beyeler, Theatr an der Sihl Zürich, Švýcarsko

Velmi vydařené pohybově-činoherní představení o třech mladících, zmítajících se v osidlech dospívání a erotiky. Ještě že mají fotbal.

Výpravu tvoří tři židle. Určeno pro všechny starší 14 let.

Meeting point, autor J. Richter, SchauBurg München, Německo

Značně nudná pohybově-činoherní snad groteska o problémech tří mladíků.

Výpravu tvoří tři pohovky a věšák. Určeno pro všechny starší 14 let.

Regulérním divadelním prostorem byl pouze Stadtteater Konstanz, kde se odehráli Kick&Rush (v menším sále), a Meeting point (v hlavním sále). Ostatní inscenace (kromě Kuh Rosemarie) jsem shlédli v nově otevřené Spiegelhalle, jejíž budova byla patrně donedávna nádraží sklad. Prázdný prostor s vybudovanou elevací pro diváky vzdáleně připomínal divadlo Ponec, byl však útulnější. Příběh krávy Rosemarie jsem shlédli ve Švýcarském Theater an der Grenze Kreuzlingen. Jednalo se o jednopatrový domeček, v jehož podkroví byla vybudována elevace pro diváky a základní technické jevištní vybavení.

Účastníci ze Slovinska (Istok Valic), Polska (Halina Machulska) a České republiky (já) se rozhodli sejít se na 8. mezinárodním festivalu pro děti a mládež ve Varšavě „Korczak 2004“, aby pokračovali v navázané spolupráci. Plánovaným výsledkem by měl být společný mezinárodní projekt, dílna zabývající se tvorbou pro děti a mládež. Čestnou ředitelkou festivalu je Halina Machulska, která všechny zájemce zve na festival. (assitej@poczta.onet.pl)

Kateřina Čejková, Časopis Loutkář