Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o průběhu Světového dne divadla pro děti a mládež 2001

tisková zpráva / oficiální provolání

Ustavení Světového dne divadla pro děti a mládež projednal a odsouhlasil 13. světový Kongres ASSITEJ – Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež – v norském Tromso v roce 1999. Po složitých jednáních byl vybrán celosvětově akceptovatelný den a na podzim roku 2000 byl generálním sekretariátem ASSITEJ vyhlášen 20. březen Světovým dnem divadla pro děti a mládež.

Poprvé byl tento den slaven 20.3.2001.
Autorkou oficiálního provolání, jež by mělo v uvedený den zaznít z jevišť celého světa, je paní Suzanne Osten, umělecká ředitelka souboru Unga Klara ze Stockholmu.

Tento den byl v 65 zemích celého světa /tolik má ASSITEJ členských národních středisek/ slaven a připomínám speciálními akcemi: festivaly, přehlídkami, mimořádnými přestaveními, semináři, symposii, konferencemi, workshopy, udílením speciálních cen, čtením oficiálního provolání, články v tisku aj.

Průběh oslav Světového dne divadla pro děti a mládež 2001 v České republice.

České středisko ASSITEJ se především snažilo rozšířit informaci o vyhlášení Theatre for Children and Young People World Day 2001 /Světového dne divadla pro děti a mládež/ mezi širokou divadelní veřejnost. Na adresy členů ASSITEJ a také na všechna státní divadla, agenturní soubory a vybraná kulturní zařízení ČR byla rozeslána výzva na zařazení vhodného titulu pro děti a mládež na jejich repertoár v uvedený den 20.3.2001. Reakce na naši výzvu byla nečekaně velká: k oslavě se v celé ČR přihlásilo 53 souborů ze 14 měst svými celkem 74 představeními /viz přehled divadel, souborů a kulturních zařízení včetně uvedení názvů inscenací/. Některá zařízení se dokonce rozhodla uspořádat svými silami – středisko ASSITEJ jim k tomu nemohlo poskytnout žádné finanční prostředky – malé přehlídky tvorby pro děti /Kulturní dům Praha 9, Pidivadlo Praha, DDM Ostrava a Klub Atlantik Ostrava/.
Všem souborům bylo zasláno poděkování výboru ASSITEJ za připojení k oslavě, dále jim byly zaslány propagační dárečky /balónky a samolepky/ a překlad provolání paní Suzanne Osten.

Středisko ASSITEJ koncem února 2001 připravilo tiskovou zprávu ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a 15.3.2001 uspořádalo k této příležitosti tiskovou konferenci. O tomto nově vyhlášeném mezinárodním divadelním svátku a jeho oslavě pak následně informovaly významné české deníky / Lidové noviny, MF Dnes, Právo, Zemské noviny/, samostatnou relaci /doplněnou rozhovorem s předsedou střediska Vladimírem Hulcem/ jí věnoval Český rozhlas 3 – Vltava. V Divadelních novinách byl na počest Dne divadla pro děti a mládež otištěn obsáhlý materiál o významných osobnostech divadla pro děti a mládež v ČR – Janu Bornovi, Daniele Fischerové, Ivě Peřinové.

Výbor českého střediska ASSITEJ- s podporou Divadelního ústavu – uspořádal v úterý 20.3.2001 v Divadle v Celetné v Praze oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež programem komponovaným z reprezentantů amatérského divadla pro děti, divadla pro děti hraného dětmi a profesionálního divadla. 
V jeho rámci vystoupil Divadelní spolek Tyl z Rakovníka s představením “Z deníku kocoura Modroočka”, dále soubor HOP-HOP ZUŠ Ostrov nad Ohří s představením “Ondráš nebo Juráš?” a slavnostní den završilo Divadelní sdružení CD 94 svou velice populární dramatizací Tří mušketýrů. Vstupné na dopolední a odpolední představení bylo zdarma, návštěvníky byly děti ze ZŠ v Dolních Počernicích, z Jedličkova ústavu, z Dětských domovů v Dolních Počernicích a v Klánovicích, Kluby mladých a družiny při ZŠ Vodičkova, ZŠ nám. Curieových a ZŠ Vojtěšská.

Představení se povedla, atmosféra na jevišti i v hledišti byla pěkná. Děti byly po představeních rozdány balónky s emblémem akce a cukrlata.
Doufáme a těšíme se tedy, že středisko ASSITEJ započalo novou tradici, na kterou příští oslava Světového dne divadla pro děti a mládež 2002 úspěšně naváže.


Světový den divadla pro děti a mládež – 20.3.2001 – v Ostravě ……

Nač a proč slavit takovouto příležitost jen a pouze proklamacemi ? Vždyť nejlepší oslava je ta, kdy se lidé a děti sejdou, pobudou spolu, navzájem si se ukážou ….. A tak jsme si vymysleli, že se sejdeme a oslavíme tím, že děti a mládež zahrají u této příležitosti dětem a mládeži. Pozvali jsme si celkem 9 souborů , od MŠ po ZŠ, až po skoro profesionály. Právě ti nám odřekli /že hrají jinde, jinak, a za honoráře/, a tak nakonec na přehlídce, která se odehrála v prostorách DDM v Ostravě – Mariánských Horách, a s hodinovým posunem i v Klubu Atlantik v centru Ostravy, vystoupili:

MŠ Poděbradova – Ostrava:
Daleká cesta (taneční etuda)
O Budulínkovi
MŠ Klubíčko, Ostrava-Hrabová
Paraplíčko (hudební pohádka)
Speciální MŠ, Ostrava-Poruba
Mrazík” (parafráze lední revue)
ZŠ Ostrčilova-Bigini di Ostrava
O škaredé princezně
ZŠ Jugoslávská-Ostrava Zábřeh
Krabičková pohádka
DIVIDLO Ostrava, Oddíl Přípravka
Emanuel Frynta
DIVIDLO, Oddíl Černá koťata
2 x 2 je někdy 5″ (pásmo poezie Jiřího Žáčka)

Ono má smysl se scházet, předvést si navzájem (i častěji), co kdo udělal, jak se mu to či ono podařilo, ale i kde a kdy se to nedaří …. Povídat i o tom, s plným vědomím toho, že dělat divadlo s dětmi – a pro děti – není žádná sranda. Že to není školní akademie, že pravidla jsou nastavena jinak. Dokonce bych se nebál říci, že výš !

Přehlídky se zúčastnilo v DDM asi 250 dětí, v Klubu Atlantik Ostrava cca 80 dětí. Všichni byli připraveni na divadlo. Děti tuto přehlídku dostaly od nás – a od svých škol – jako odměnu, dárek (nikdo neplatil vstupné!). Atmosféra v sále byla skvělá. Všichni všem fandili, a tím vlastně oslavovali. Hrající dávali dar divákům, a ti – svou pozorností a vstřícností – hrajícím. A bylo jedno, kolik je komu let, jestli jsou to děti ze šesté třídy, či maturanti z gymnázia. Tak nějak by to asi mělo vypadat. A nejen v divadle, ale vůbec. Všichni by měli předpokládat a věřit, že to, co kdo dělá, dělá pro lidi, pro život. Nesoutěžilo se – fandilo se ! Děkujeme všem ! Až jednou budu velký, chtěl bych takhle žít !

Saša Rychecký
DIVIDLO Ostrava