Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o průběhu světového dne divadla pro děti a mládež 2002

Autorem provolání byl britský režisér Peter Brook

Na základě výzvy generálního sekretariátu Asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ) inicioval Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež (20.3.2002) v České republice – jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení, zejména prostřednictvím divadelní kultury.

Na výzvu Českého střediska ASSITEJ, aby divadla dne 20.3.2002 sehrála představení pro děti, zareagovalo velké množství souborů a kulturních zařízení. Celkem se v České republice k oslavě Světového dne divadla pro děti a mládež přihlásilo 66 souborů z 19 měst ČR s celkem 92 představeními. Některé instituce dokonce k této příležitosti uspořádaly malé či větší festivaly tvorby pro děti a mládež /Pidivadlo Praha – stálá scéna Vyšší odborné školy herecké, Divadlo Gong Praha, Centrum volného času Brno-Lužánky a Dividlo Ostrava/.

Speciální akcí, organizovanou Divadelním ústavem/Českým střediskem ASSITEJ, jíž oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež v ČR vyvrcholily, byla čtyřdenní přehlídka představení pro děti a mládež, která za spolupořadatelství hlavního města Prahy a Divadelní fakulty Akademie múzických umění proběhla ve dnech 20.-23.3.2002 v Divadle v Celetné, v Divadle v Dlouhé, v divadle DISK, a v Klubu Mlejn. Přehlídka byla uspořádána díky finančnímu příspěvku hlavního města Prahy. Program byl komponován z vybraných reprezentantů profesionálních divadel, agenturních skupin, amatérských divadel pro děti a divadla pro děti hraného dětmi tak, aby uspokojil všechny věkové kategorie tj. od nejmenších dětí předškolního věku až po dospívající mládež a aby svou uměleckou úrovní přispěl k obohacení kulturní nabídky v Praze. Vystupující soubory – Divadlo v Dlouhé (Praha)Divadlo Polárka (Brno)Divadelní studio DISK (Praha)DNO (Hradec Králové)Buchty a loutky (Praha)Výchovná dramatika neslyšících JAMU (Brno)Divadlo Bořivoj (Praha)Dětský dramatický soubor Ty-já-tr (Praha)Konzistence médi (Praha)Divadlo Neslyším (Brno) – odehrály 17 kvalitních představení, které navštívilo přes1200 diváků. 

Přehlídka byla zahájena krásnou inscenací Divadla v Dlouhé Jak jsem se ztratil aneb Malý vánoční příběh, před jejímž začátkem byla režiséru Janu Bornovi předána Cena Českého střediska ASSITEJ za letitý výjimečný přínos divadlu pro děti a mládež.
Velký prostor /3 představení/ byl věnován Divadlu Polárka z Brna, které se v Praze představilo poprvé. Mladý ambiciózní soubor tuto velkou šanci úspěšně využil a především inscenace pro nejmenší a malé diváky se setkaly s nadšeným ohlasem jak dětí, tak divadelních odborníků. < Skvělého přijetí se dostalo rovněž představení Odyssea Výchovné dramatiky neslyšících JAMU Brno /režisérky Zoji Mikotové/, výbornou pověst potvrdil soubor Bořivoj Praha vedený Mirkou Vydrovou. Přehlídka byla uzavřena komornějším tzv. "kontaktním" dnem v Klubu Mlejn, kde byl blok 8 představení proložen povídáním s herci, prohlídkou jeviště a zákulisí, malováním a hrami. Poděkování především magistrátu, DAMU, Klubu Mlejn, Divadlu v Dlouhé, Divadlu v Celetné a všem zúčastněným souborům. Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ děkuje firmě STAR FOOD a jmenovitě paní Janě Němcové /Distribution, Zelný pruh 99, 146 01 Praha 4/ za výrobky firmy CHIPITA, které jako sponzorský dar poskytla dětským návštěvníkům přehlídky.