Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva z oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež 2005

Světový den divadla pro děti a mládež (20.3.2005) byl z iniciativy ASSITEJ Int. po celém světě slaven a připomínán speciálními akcemi: festivaly, přehlídkami, slavnostmi, mimořádnými přestaveními, semináři, konferencemi, workshopy, aj.

Autorem provoláním k letošnímu Světovému dni divadla pro děti a mládež byl známý německý dramatik Volker Ludwig, své zamyšlení k této příležitosti zaslal i prof. Wolfgang Schneider, prezident ASSITEJ

Organizátorem oslav v České republice byl již tradičně Divadelní ústav/České Středisko ASSITEJ. Všechna divadla ČR, nezávislé soubory, kulturní centra, domy, zařízení aj. byly opět vyzvány, aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají) a aby tak společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. Na základě zmíněné výzvy se k oslavě Světového dne divadla pro děti a mládež v roce 2005 přihlásilo: 7 kulturních center a 45 souborů ve 20 městech s celkem 80 představeními (seznam).

Speciální akcí, organizovanou Divadelním ústavem/Českým střediskem ASSITEJ, Hlavním městem Prahou, Sdružením pro tvořivou dramatiku a Klubem Mlejn je Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, která proběhla ve dnech 19.-22.3.2005 v Divadle v Celetné, v Klubu Mlejn, v Rokoku, v Divadle Minor a v KC Kaštan. Její program zahrnoval celkem 16 představení a byl komponován z vybraných reprezentantů profesionálních divadel, agenturních skupin, amatérských divadel pro děti a divadla pro děti hraného dětmi. Mezi účinkujícími byly tyto soubory: Divadlo Polárka Brno, Divadlo Minor, Divadlo Rokoko, Divadlo Neslyším z Brna, Divadlo Bořivoj Praha, Divadlo Dagmar Karlovy Vary, Buchty a loutky, Janáčkova konzervatoř Ostrava, HROBESO, DS Tyl Rakovník, Divadlo T.E.J.P., Divadlo Kordula, ZUŠ Děčín, ZUŠ Hlučín (program).