Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva z oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež 2006

Dne 20.3.2006 byl z iniciativy ASSITEJ Int. po celém světě slaven a speciálními akcemi (festivaly, přehlídkami, slavnostmi, mimořádnými přestaveními, semináři, konferencemi, workshopy, aj.) připomínán – Světový den divadla pro děti a mládež.

Organizátorem oslav v České republice byl již tradičně Divadelní ústav/České Středisko ASSITEJ. Všechna divadla ČR, nezávislé soubory, kulturní centra, domy, zařízení aj. byly opět vyzvány, aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají) a aby tak společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. Na základě zmíněné výzvy byl Světový den divadla pro děti a mládež 2006 slaven v 16 městech ČR, kde 46 divadel a souborů sehrálo celkem 60 představení (mezi nimi i Národní divadlo v Praze, celý přehled viz příloha).

Všem divadlům a souborům bylo rozesláno letošní poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorem je umělecký ředitel australského souboru Zeal Theatre pan Stefo Nantsou, laureát Ceny čestných prezidentů ASSITEJ International za rok 2005 (viz příloha).

Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ už pošesté uspořádal Přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Letos opět za spolupořadatelství hlavního města Prahy, Klubu Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Přehlídka se uskutečnila ve dnech 19.-22.3.2006 v Divadle v Celetné a v Klubu Mlejn a divákům se devíti představeními představilo 8 souborů (program).