Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva z oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež 2007

20. březen byl již posedmé slaven jako Světový den divadla pro děti a mládež. Organizátorem oslav v České republice byl již tradičně Divadelní ústav/České Středisko ASSITEJ.

Nejvýznamnější akcí letošních oslav byl 7. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, kterou k této příležitosti uspořádal Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ (za spolupořadatelství Klubu Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku). Přehlídka se uskutečnila ve dnech 18.-22.3.2007 v Divadle v Celetné, v Klubu Mlejn a v Divadle v Dlouhé a svými 14 velice různorodými a inspirativními představeními (13 souborů) oslovila dětské diváky všech věkových kategorií i dospívající mládež (program). Podařilo se nám vybrat představení, která opravdu nadchla své návštěvníky, jichž přišel nebývalý počet – přes 2 000 diváků.

Oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež se zúčastnila také divadla a kulturní zařízení celé ČR. Všechna divadla, nezávislé soubory, kulturní centra, domy, zařízení aj. byly opět vyzvány, aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají) a aby tak společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. Na základě zmíněné výzvy byl Světový den divadla pro děti a mládež 2007 slaven v připomínán v 16 městech ČR, kde – 50 divadel a kulturních zařízení uvedlo celkem 73 představení (přehled).

Všem divadlům a souborům ČR bylo rozesláno letošní poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorkou je prof. Penina Mlama z Tanzánie.

Pěknou tradicí je, že v rámci oslav Světového dne divadla pro děti a mládež je výborem českého střediska ASSITEJ vyznamenána osobnost, která se o divadlo pro děti a mládež v ČR zvláště zasloužila. Letošním držitelem Ceny ASSITEJ se – za teoretickou a recenzní činnost v oblasti divadla pro děti a mládež – stala paní Alena Urbanová.