Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva z oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež 2008

Již osm let se po celém světě slaví  20. březen  jako Světový den divadla pro děti a mládež. Organizátorem oslav v České republice je tradičně Institut umění-Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ.

Statutární divadla i nezávislé soubory byly vyzvány, aby se uvedením inscenace pro děti a  mládež zúčastnily oslavy tohoto svátku.  Světový den divadla pro děti a mládež 2008 byl tímto způsobem připomínán v 17 městech ČR. Ve 26 divadlech a 4 kulturních zařízeních sehrálo 44 souborů celkem 57 představení (přehled).

Všem divadlům a souborům bylo rozesláno letošní poselstvíke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorem je Dr. Kim Woo Ok, bývalý prezident ASSITEJ Korea, zakládající umělecký ředitelem Festivalu múzických umění  pro mladé diváky v Seoulu,  děkan Dramatické školy Korejské národní univerzity umění v Seoulu. Pracoval 14 let jako člen exekutivy ASSITEJ International (od roku 1991 do 2005) a je také držitelem Ceny čestných prezidentů ASSITEJ International.

Nejvýznamnější akcí letošních oslav byl  8. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, kterou k této příležitosti uspořádal Institut umění-Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ (za spolupořadatelství Klubu Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku), partnerem přehlídky bylo hlavní město Praha. Přehlídka se uskutečnila ve dnech 16.-20.3.2008 v Divadle v Celetné, v Klubu Mlejn a v Divadle Minor. Jejích celkem 12 představení se snažilo pobavit, potěšit, zaujmout, inspirovat – prostě oslovit diváky všech věkových kategorií (od mateřáčků, žáků ZŠ a středních škol, po dospělé).

K vrcholu přehlídky bezesporu patřily obě inscenace DRAKu, v nichž byla mimo jiné představena tvorba Jiřího Vyšohlída, laureáta Ceny ASSITEJ.  Úžasní ale byli úplně všichni – všechny 3 ZUŠ,  soubor Ty-já-tr, Divadlo Aqualung, Divadlo Kašpar, Divadlo Minor, Divadlo Dagmar, M. Míková a Divadlo Bubec.

Hlediště při všech představeních byla plná, přehlídku vidělo přes 2 000 návštěvníků. 

Vyš03.jpgLetošním držitelem Ceny ASSITEJ, udělované významné osobnosti divadla pro děti a mládež v ČR, se stal Jiří VYŠOHLÍD – herec, režisér a hudební skladatel, člen Divadla DRAK  – za dlouholetý kreativní přístup k divadlu pro děti a mládež, neúnavné hledání otevřené divadelní komunikace, s důrazem na pohyb, vtip a múzičnost.