Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Z iniciativy ASSITEJ Int..byla Českým střediskem ASSITEJ dne 20. března zorganizována oslava Světového dne divadla pro děti a mládež.  V rámci oslav byla veřejnost seznámena s provoláním  ke Světovému dni divadlaprodětiamládež, jehožautorem byla Jenny Sealey, umělecká ředitelka divadelní společnosti Graeae Theatre Company a spoluředitelka Para-olympijských her v Londýně v roce 2012.  l Yvette Hardie, presidentka ASSITEJ International, připravila ke svátku ASSITEJ své poselství, které bylo distribuováno do škol a divadel. Premiérou inscenace O bílé lani, která proběhla v předvečer  svátku, se Divadlo Drak přidalo k oslavám Světového dne divadla pro děti a mládež.

Pro České středisko ASSITEJ je nejvýznamnější akcí oslav a  i nejdůležitější akcí roku Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež , kterou uspořádalo České středisko ASSITEJ/IDU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a Sdružením Divadlo pro děti a mládež za partnerství Divadla v Celetné a s finanční podporou hl. m. Prahy . Již šestnáctý ročník přehlídky přivezl do Prahy 17 kvalitních divadelních  inscenací činoherních i loutkářských od profesionálních skupin, amatérských souborů i souborů dětských a středoškolských s diváckou adresou od dětí předškolního věku přes žáky obou stupňů základních škol po dospívající mládež. Přehlídku jako tradičně charakterizovala velká různorodost jak v tématech, tak i využití tvůrčích prostředků.

Cena ASSITEJ, kterou výbor každoročně symbolicky oceňuje osobnost, jež se významně zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež, byla v roce 2016 udělena Prof. Miloslavu Klímovi, jenž se jako dramaturg i jako autor zasloužil o prosazování moderního divadla pro děti a mládež. V 80. letech, kdy působil v Divadle DRAK v Hradci Králové, vzniklo především ve spolupráci s Josefem Kroftou  několik legendárních a i mezinárodně úspěšných projektů, které oslovily jak mladé, tak dospělé publikum a patřily k nejvýraznějším divadelním počinům své doby, např. Píseň života, Sen noci svatojánské, Prodaná nevěsta nebo Kalo Mitraš. Jako pedagog katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, na níž působí od počátku 90. let, vychoval řadu tvůrčích osobností, které se věnují také tvorbě pro děti a mládež.

Cena byla Prof. Miloslavu Klímovi předána v průběhu 16. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

Činnost střediska se ve 2. polovině roku věnovala především přípravě účasti delegace ASSITEJ na Kongresu ASSITEJ, který se bude konat v roce 2017 v Kapském Městě.

Výběrem představení a jednáním se soubory započala také příprava 17. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

Na svých  webových stránkách informovalo České středisko UNIMA  o probíhajících akcích, festivalech a konferencích.

Výbor střediskapracovalvesložení:  D. Bednárirková, L.Horký,M.Hoskovcová, A. Hrnečková, J.Hulák,V.Hulec(předseda),Z.Jindrová,A.Lošťáková,Z.Mikotová, J. Provazník.

Hlavní náplní  činnosti střediska bylo zorganizování oslav Světového dne divadla pro děti a mládež a v jejím rámci především uspořádání 15. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Přehlídka proběhla  ve dnech 16.-22.3.2015  na scénách Divadla v Celetné,  KD Mlejn a Divadla DRAK v Hradci Králové a jejích 17 představení přivedlo do divadel přes 2 tisíce natěšených školáků všeho věku.

Týdenní přehlídka, kterou organizuje Institut umění – Divadelní ústav s Českým střediskem ASSITEJ, Sdružením pro tvořivou dramatiku a Sdružením Divadlo pro děti a mládež ve spolupráci s Divadlem v Celetné, KD Mlejn a Divadlem DRAK za podpory hl. m. Prahy, představuje výběr kvalitních divadelních inscenací činoherních i loutkářských od profesionálních skupin, amatérských souborů i souborů dětských a středoškolských s diváckou adresou od dětí předškolního věku přes žáky obou stupňů základních škol po dospívající mládež.

Během sedmi dnů přehlídky bylo k vidění mnoho výjimečných představení. Ze 17 uváděných představení velmi zaujala např. inscenace O beránkovi, který spadl z nebe libereckéhoNaivního divadla, která byla začátkem roku s úspěchem uvedena v New Yorku a v ČR byla nominována  na prestižní Cenu divadelní kritiky a to dokonce v klíčové kategorii Nejlepší inscenace roku, inscenace Karneval zvířat, interaktivní taneční představení  vzniklé ve spolupráci TANEC PRAHA / Ponec – divadlo pro tanec / FysioART,  představení o holocaustu Hygiena krvebrněnského Divadla Líšeň, které bylo uvedeno v rámci projektu Konečné řešení a současná Evropa a atraktivní večerní představení progresivních souborů, z nich jmenujeme  emociálně silnou inscenaci Činoheráku Ústí Kopanec,  hru podle skutečné události, která v roce 2002 otřásla celým Německem.  K oslavě Světového dne divadla pro děti a mládež se svým ojedinělým projektemLabyrint světa a ráj srdce přihlásilo i hradecké Divadlo DRAK.

Během přehlídky byla už popatnácté  předána Cena ASSITEJ pro tvůrce, který se zvláště zasloužil o rozvoj divadla pro děti a mládež.

Držitelem ceny se stal ředitel Naivního divadla Stanislav Doubrava –  za dlouholeté vedení Naivního divadla Liberec, ve kterém inicioval řadu původních českých her pro děti vesměs školního a předškolního věku a umělecky vysoce kvalitních inscenací moderního i tradičního loutkářství, jež zanechává hlubokou stopu jak v českém divadle tak – především – pozitivně formuje estetické a hodnotové vnímání dětí a dospívající mládeže. Především jeho zásluhou je dnes Naivní divadlo Liberec žádaným vyslancem českého loutkového divadla pro děti a mládež do celého světa. Předání ceny se uskutečnilo před představením O beránkovi, který spadl z nebe, kterým se Naivní divadlo zúčastnilo Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

V rámci oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež středisko zveřejnilo překlad provolání Malaly Yousafzai, nositelky Nobelovy ceny za mír pro rok 2014 a Guily Clara Kessous, nositelky ocenění Umělec UNESCO pro mír ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

 

Výbor střediska pracoval ve  složení:

D. Bednáriková, L.Horký, M.Hoskovcová, A. Hrnečková,  J.Hulák, V.Hulec (předseda), Z.Jindrová, A.Lošťáková, Z.Mikotová, J.Provazník

Výbor střediskapracoval ve složení: L. Horký, M.  Hoskovcová, J. Hulák, V. Hulec(předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník, D. Roubalová

Z iniciativy ASSITEJ Int..středisko 20. března zorganizovalo oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež.  V rámci oslav byla veřejnost seznámena s provoláním  ke Světovému dni divadlaprodětiamládež, jehožautorem byl Bonsile John Kani, herec, režisér a dramatik, se narodil 30. srpna roku 1943 v New Brightonu v Jihoafrické republice.  Poselství Yvette Hardie, presidentky ASSITEJ International ke Světovému dni divadla pro děti a Text provolání byl distribuován do škol a divadel.

ro Čské středisko ASSITEJ je nejvýznamnější akcí oslav a  i nejdůležitější akcí roku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež , kterou středisko uspořádalo České středisko ASSITEJ/IDU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a Sdružením Divadlo pro děti a mládež za partnerství  KD Mlejn a Divadla v Celetné a s finanční podporou hl. m. Prahy již počtrnácté. Přehlídka proběhla ve dnech

13.-21.3.2014 v prostorách Divadla v Celetné a Divadla Disk,. 14. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež uvedlo 16 představení a navštívilo ho přes 2 300 diváků.

 

Cena ASSITEJ, kterou výbor každoročně symbolicky oceňuje osobnost, jež se významně zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež, byla v roce 2014 udělena

Prof. Josefu Kroftovi, pedagogovi a režiséru loutkového divadla za celoživotní dílo – nejen profilaci divadla Drak, ale především za soustavnou práci s aktivací malého diváka a za významnou pedagogickou práci, kdy vychoval řadu následovníků, kteří se divadlu pro děti věnují. Neopomenutelná je i jeho práce v zahraničí, která přinášela oboustranné poznání a obohacení národních divadelních kultur v oblasti dětského divadla.

Středisko zajistilo vyslání delegace 3 členů výboru ve složení V. Hulec, L. Horký, D. Roubalová na Kongres ASSITEJ, který se konal ve dnech 24.- 27.5.2014 ve Varšavě.

Kongres  měl na programu jak rekapitulaci předchozího období, tak pracovní setkání zaměřená na budoucí směrování organizace a její programové priority. Jmenovaní se společně zúčastnili všech jednání.  Důležitým bodem  bylo např. ustavení Assitej jako právního subjektu včetně znění stanov asociace tak, aby mohla světová ASSITEJ právně disponovat penězi, což dosud činila přes právní subjektivitu jednotlivců.  Organizace bude mít sídlo (generální sekretariát) v Itálii, kam přesídlí z Chorvatska (kongres se dojemně rozloučil s dosavadním generálním sekretářem Ivicou Simicem z Chorvatska, který už nechtěl ve funkci pokračovat) .

Na závěr se konaly volby nového výkonného výboru Mezinárodního ASSITEJ, volba místa příštího světového kongresu v roce 2017 a volby míst každoročních setkávání, což je novinkou, která ale už byla neformálně „odzkoušena“ v minulém období. Hlasování rozhodlo o konání těchto setkání na festivalech divadla pro děti a mládež v Berlíně (2015), v Birminghamu (2016). Příští World Congress ASSITEJ se bude konat v roc 2017 v Kapském Městě.

Středisko podpořilo cestu D. Roubalové na festival Swedstage ve švédském Nykopingu ve dnech 1.-5.11.2014.

Středisko tradičně 20. března zorganizovalo oslavu Světového dne divadla pro děti   a mládež .

Nejvýznamnější akcí oslav se stal již 13. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež , který uspořádalo České středisko ASSITEJ/IDU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a Sdružením Divadlo pro děti a mládež za partnerství  KD Mlejn a Divadla v Celetné a s finanční podporou hl. m. Prahy. Přehlídka proběhla ve dnech 17.-24.3.2013 v prostorách Divadla v Celetné, Divadla Minor, Divadla Disk a KD Mlejn a uvedla celkem 19  představení  různých žánrů (činohru, loutkové divadlo, divadlo jednoho herce, rockový koncert, nový cirkus, divadlo ve výchově, vyprávění). Byla koncipována tak, aby zaujala všechny věkové kategorie (od dětí předškolního věku, žáků 1. a 2. stupně ZŠ, po dospívající mládež a také aby představila kvalitní inscenace v Praze málo viděné a obohatila jimi pražskou kulturní nabídku pro školy. Za všechny je potřeba zdůraznit 2 inscenace plzeňského Divadla Alfa (Hamleteen a Démonův pramen) a představeníDivadla Športniki (Gagarin!). Dětské soubory byly úspěšně reprezentovány  Divadlem Vydýcháno (Smolíček Pacholíček), Divadelním souborem kuk! +KUK (Navštivte Máchův kraj) a souborem Zpátečníci (Tančírna).  Dramaturgickým obohacením přehlídky bylo uvedení skupiny Hm…, která formou hudebně divadelního pásma seznámila děti s poezií předních českých básníků (Klukoviny).

V rámci oslav byla veřejnost seznámena s provoláním  ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorem byl Michael Morpurgo, britský spisovatel, básník, dramatik a libretista, který je známý jako autor dětské literatury. Za zásluhy o literaturu byl povýšen na důstojníka Řádu britského impéria (OBE) a je také držitelem ocenění Children’s Laureate of UK (2003-05). Text provolání byl distribuován do škol a divadel.

Cena ASSITEJ, kterou výbor každoročně symbolicky oceňuje osobnost, jež se významně zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež, byla v roce 2013 udělena Marku Bečkovi –za soustavnou vysoce kvalitní a inovativní práci pro děti a mládež ve všech divadelních oborech  (autorsko-dramaturgickém, inscenačním i hereckém). Keramický artefakt, který je symbolickým oceněním pro držitele ceny, vyrobily děti ze ZŠ Donovalská pod vedením paní učitelky Ludmily Vadlejchové. Cena byla Marku Bečkovi předána v rámci Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež při představení  Buchet a loutek (Tři malá prasátka).

Výbor se svým jednáním a doporučením pokusil  zajistit reprezentativní účast  českých souborů, lektorů a vedoucích workshopů na doprovodných akcích Kongresu ASSITEJ, který proběhne v roce 2014 ve Varšavě.

Středisko podpořilo cestu Jakuba Huláka, Luďka Horkého a Dagmar roubalové do Bratislavy na Festival Puberťák ve dnech 18.-21.11.2013.

Výbor střediska pracoval ve složení:  L. Horký, M. Hoskovcová, J. Hulák, V.Hulec (předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník, D. Roubalová

 

Výbor střediska pracoval ve složení: D. Rrtnická, L. Horký, M. Hoskovcová, J. Hulák, V.Hulec (předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník.

Středisko  organizovalo oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež (20. březen), v ČR, které se letos celosvětově konaly pod heslem „Take a child to the theatre toady” 

Do škol a divadel byl distribuován  text provolání ke Světovému dni divadla pro děti a mládež jehož autorkou byla významná kanadská dramatička a spoluzakladatelka divadelní skupiny le Carrousel paní Suzanne Lebeau.

Ve dnech 18.-22.3.2012 v Praze úspěšně proběhl 12. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Stal se nejvýznamnější akcí oslav Světového dne divadla pro děti a mládež v ČR,

Hlavním pořadatelem přehlídky byl Institut umění – Divadelní ústav / České středisko ASSITEJ, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Sdružení Divadlo pro děti a mládež, spolupořadateli KD Mlejn a Divadlo v Celetné. Přehlídka mohla být realizována díky grantu hl. m. Prahy.

Přehlídce se vrchovatě podařilo splnit její záměr – obohatit pražskou kulturní nabídku pro školy a mládež tím, že doveze kvalitní inscenace v Praze málo viděné, nejinspirativnější představení profesionálních i amatérských divadel, statutárních i nezávislých skupin a z dětských souborů (Amatérský loutkářský spolek Športniki a Loutkové Divadlo Maribor s představením Back to BullerbynNaivní divadlo Liberec s představením Neklan.cz aneb Ze Starých pověstí českých, Kytice aneb V poli mnoho bylin stojí a Jana Frankovou z Divadla Dagmar, Zlatá husa souboru Buchty a loutky  nebo představení 4 dětských souborů, úspěšných účastníků celorepublikových přehlídek – Tři boty ZŠ a MŠ TřebotovPřekvapení ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, Roztočená vrtule ze Slaného a Malé dvě ze ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.

Přehlídka tradičně  představila mladým mnoho divadelních žánrů (činohru, loutkové divadlo, nový cirkus, divadlo ve výchově, nonverbální aj.) a zaujala všechny věkové kategorie (od dětí předškolního věku, žáků 1. a 2. stupně ZŠ, po dospívající mládež.

Cena ASSITEJ, kterou výbor každoročně symbolicky oceňuje osobnost, jež se významně zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež, byla udělena . MUDr. Karlu Šefrnovi –za čistotu scénických prostředků a mravní odpovědnost tvůrce inscenací Divadla C Svitavy. Svitavskému „Céčku“ pak patřil jeden z večerů přehlídky, kdy uvedlo svou poetickou inscenaci Pták Ohnivák, liška Ryška a my. Zakladateli souboru, autoru hudby  a režisérovi Karlu Šefrna byla předána symbolická cena – keramický artefakt, který- vyrobily děti ze ZŠ Donovalská pod vedením paní učitelky Ludmily Vadlejchové.

Středisko podpořilo cestu Dagmar Roubalové na 4. ročník Festivalu divadel střední Evropy v Košicích (5.-10.9.2012).

Středisko udělilo záštitu 10. ročníku Přehlídky sólové tvorby pro děti 2012, která 
proběhla 3.-4.3.2012 v KD Mlejn..

V průběhu 2. poloviny roku středisko změnilo a aktualizovalo webové stránky,  jejichž nová webová adresa je: http://assitej.idu.cz/cs/

 

Výbor střediska pracoval ve složení: D. Brtnická, L. Horký, M. Hoskovcová, J. Hulák, V.Hulec (předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník.

 

Středisko  distribuovalo text provolání ke Světovému dni divadla pro děti a mládež (20. březen), jehož autorkou byla významná belgická umělkyně Eva Bal, zakladatelka a ředitelka Kopergietery Gent, Belgie

 

Na  počest Světového dne  divadla pro děti a mládež (20.3).  středisko zorganizovalo 11. ročník stejnojmenné přehlídky. Proběhla úspěšně ve dnech 20.-23.3.2011 v  prostorách Divadla v Celetné, KD Mlejn a Divadla DISK . Hlavním pořadatelem přehlídky byl Institut umění – Divadelní ústav / České středisko ASSITEJ, KD Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku, spolupořadateli Sdružení Divadlo pro děti a mládež, Divadlo v Celetné, partnerem přehlídky bylo Divadlo DISK.  Přehlídku se podpořilo realizovat díky grantům hl. m. Praha a MČ Praha 1.
Přehlídka představila pražskému publiku zajímavé inscenace z produkce českých profesionálních i amatérských divadel určené dětem, ale i inscenace hrané dětmi.
Uvedeno bylo 15 plánovaných představení v podání souborů Décalages, Tate iyumni a Xaver z Prahy, Střípek z Plzně, Divadla Dagmar z Karlových Varů, Divadla Dostavník z Přerova, Divadla Tramtarie z Olomouce, Divadla Drak z Hradce Králové a souboru Hladka Vrtule z 3. ZŠ Slaný. Vzácnými hosty byl soubor Red the NosePaper ze Švédska, Teatr Lalka Warszawa z Polska a nitranské Staré divadlo Karola Spišáka ze Slovenska.
Vrcholem přehlídky a zároveň jejím zakončením bylo první pražské uvedení výjimečného mezinárodního projektu českých, polských a slovenských divadelníků Jánošík, Janosik, Jánošík (Teatr Lalka Warszawa, Staré divadlo Karola Spišáka Nitra a Divadlo Drak z Hradce Králové v Klubu Mlejn, 23.3.2011).
O přehlídku byl velký zájem, její představení navštívilo cca 2 080 diváků. Drobné dárky pro nejmenší návštěvníky přehlídky věnovala ZOO Praha.

Cena ASSITEJ, kterou každoročně výbor ocení osobnost, jež tvořivým a inspirativním způsobem přispěla k rozvoji kvalitního divadla pro děti a mládež, byla tento rok udělena paní Evě Machkové, klíčové osobnosti moderní české dramatické výchovy a dětského divadla. Symbolický keramický dárek pro držitele ceny vyrobily děti ze ZŠ Donovalská pod vedením paní učitelky L. Vadlejchové.

 

Středisko realizovalo cestu předsedy Vladimíra Hulce na Kongres ASSITEJ v Dánsku a Švédsku.  Vladimír Hulec se zúčastnil jak valného shromáždění, které hodnotilo uplynulé období,  diskutovalo o úkolech a plánech organizace do budoucna a volilo nové řídící orgány Assitej Int., tak odborných seminářů, workshopů a 12 festivalových divadelních představení.

 

V letě bylo osloveno cca 80 možných sponzorů nabídkou spolupráce Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a ve  druhé polovině roku středisko započalo s přípravou jejího nového ročníku.

 

Středisko udělilo záštitu 9. Ročníku Přehlídky sólové tvorby pro děti 2011, která 
proběhla 26. – 27. 2. 2011 v  divadle Minor.

Výbor střediska pracoval ve složení: D. Brtnická, L. Horký, M. Hoskovcová, J. Hulák, V.Hulec (předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník.

 

Středisko uspořádalo oslavy  Světového dne divadla pro děti a mládež (20. březen) – text provolání, jehož autorem byla Orna Porat z Izraele  a dopis prezidenta ASSITEJ Int. Dr. Wolfganga Schneidera byl rozeslán na všechna kulturní centra a divadla, která se tvorbou pro děti (byť i jen okrajově) zabývají.

 

Ve dnech 20.-24.3.2010 uspořádalo České středisko ASSITEJ již 10. ročník  Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Přehlídka se konala v prostorách Divadla v Celetné, Divadla DISK, Divadla v Dlouhé, Divadla Minor, Divadla Radar, KD Mlejn a KC Zahrada.
Hlavním pořadatelem byl Institut umění – Divadelní ústav / České středisko ASSITEJ a Sdružení pro tvořivou dramatiku, spolupořadatelem bylo Divadlo v Celetné a KD Mlejn.
Partneři přehlídky:  Divadlo DISK, Divadlo v Dlouhé, Divadlo Minor a KC Zahrada.
Přehlídka se uskutečnila s podporou hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Francouzského institutu Praha.
Protože se jednalo o jubilejní 10. ročník, rozhodli jsem se zorganizovat přehlídku poněkud větší, než bývá naším zvykem, a ta tak svým počtem představení (28), počtem vystupujících souborů (23) a návštěvníků (bezmála 3 000) – překonala všechny své dosavadní rekordy.

 

Cena ASSITEJ byla udělena autorovi mnoha dětských knih, které se staly předlohou řady divadelních představení pro děti – básníku a spisovateli Pavlu Šrutovi. Cena mu byla slavnostně předána  v rámci přehlídky před představením souboru ZŠ Školní z Bechyně „Osmý John a Krvavý koleno“, jež je dramatizací stejnojmenné pohádky z knihy Pavla Šruta Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné velice americké pohádky..

 

Středisko podpořilo cestu Zoji Mikotové do Francie (30.3.-4.4.2010) k účasti na 4. ročníku Bienále Les Premieres Rencontresse a v jeho rámci probíhajícím diskusním fóru ve Val-d´Oise a výjezd souboru Cirkus Mlejn, jež byl s představením Postav na čaj! pozván na ASSITEJ festival  v turecké Burse.

 

V letě bylo osloveno cca  70 možných sponzorů nabídkou spolupráce Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a ve  druhé polovině roku středisko započalo s přípravou jejího nového ročníku.

 

Členy výboru ASSITEJ bylo založeno občanské sdružení Divadlo pro děti

a mládež, aby se mohlo ucházet o dotace, příspěvky  a granty na pořádání přehlídky.

Výbor Českého střediska ASSITEJ v roce 2009 pracoval ve složení:  Dagmar Brtnická, Luděk Horký, Markéta Hoskovcová, Vladimír Hulec (předseda), Zuzana Jindrová, Anna Lošťáková, Zoja Mikotová, Jaroslav Provazník.

Už podeváté zorganizovalo České středisko ASSITEJ v celé republice oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež (20. březen). Informace o tomto divadelním svátku byly odeslány na adresy statutárních divadel i nezávislých souborů v celé České republice.

Nejvýznamnější akcí oslav byl  9. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, kterou k této příležitosti uspořádal Institut umění-Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ (za spolupořadatelství Divadla v Celetné, Klubu Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku). Přehlídka se uskutečnila ve dnech 18.-22.3.2009 v Divadle v Celetné a v KC Zahrada. Jejích 14 (velmi různorodých) představení bylo vybráno tak, aby oslovilo a potěšilo diváky všech věkových kategorií (od mateřáčků, žáků ZŠ a středních škol, po dospělé). V Divadle v Celetné se letos představily tyto soubory : Divadlo A. Dvořáka z Příbrami (bylo naším hostem poprvé a potěšilo netradičním zpracováním klasické verneovky Dvacet tisíc mil pod mořem), Divadlo Ty-já-tr (rozdováděl a rozezpíval malé diváky hudebním atlasem Pohádky do kapsy), Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava (studenti nadchli publikum nekonvenčním pojetím klasické semaforské Kytice), Divadlo bez hranic (vyprávělo nejmenším Pohádky ptáka Afrikána), Charmsovy bublinky ze ZUŠ Žerotín v Olomouci (s úspěchem předvedli dramatizaci románu D. Fischerové Aha!), Studio dell´arte z Českých Budějovic (okouzlilo loutkových Faustem), Naivní divadlo Liberec (uvedlo bláznivou komedii o příslovích Pečení holubi), projekt Listování (vyprávěl dětem příběhy z knížky O princi Čekankovi), Petr Nikl (připravil hudebně divadelní pásmo Bludný rybář), Kašpar (zúčastnil se komorním dramatem Helverova noc), CD 2002 (pobavil hororovou komedií Dracula) a Veselé skoky (uvedly grotesku Ve stanici nelze). V Kulturním centru Zahrada potěšil své diváky Teátr Víti Marčíka dvěma představeními pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda.
Hlediště při všech představeních byla zcela zaplněná, přehlídku vidělo přes 2 200 návštěvníků.

Držitelem Ceny ASSITEJ 2009, udělované významné osobnosti divadla pro děti a mládež v ČR, se stal vizuální umělec a divadelník Petr Nikl – za originální a veskrze inspirativní přístup k divadlu, jímž “otevírá dětský svět dospělým a dospělých svět dětem”.

V roce 2009 se neuskutečnil žádný výjezd delegátů ASSITEJ na zahraniční akce. Výbor se v průběhu roku sešel k pěti společným schůzím. Průběžně byly doplňovány a aktualizovány webové stránky střediska, o průběhu oslav Světového dne divadla pro děti a mládež (a o střediskem pořádané divadelní přehlídce) byl informovat generální sekretariát organizace.

Výbor Českého střediska ASSITEJ pracoval ve složení:  Luděk Horký, Markéta Hoskovcová, Vladimír Hulec (předseda), Zuzana Jindrová, Anna Lošťáková, Zoja Mikotová, Saša Rychecký.

České středisko ASSITEJ zorganizovalo oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež v ČR (20.3.). Tento mezinárodní divadelní svátek se z iniciativy ASSITEJ Int. slaví od roku 2001 po celém světě. České středisko ASSITEJ se snaží tento den oslavit připomenutím kvalitní práce pro nejmenší diváky. Oslovilo proto všechna divadla ČR, nezávislé soubory, umělce, kulturní centra, domy a zařízení, aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají).. Na základě zmíněné výzvy byl Světový den divadla pro děti a mládež 2008 slaven a připomínán v 17 městech ČR, kde ve 26 divadlech a 4 kulturních zařízeních sehrálo 44 souborů celkem 57 představení.

Všem divadlům a souborům ČR bylo rozesláno letošní poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorkou byl režisér (a bývalý preziident ASSITEJ Int.) pan. Kim Woo Ok z Koree.

Nejvýznamnější akcí letošních oslav byl 8. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, kterou k této příležitosti uspořádal Institut umění-Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ (za spolupořadatelství Klubu Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku), partnerem přehlídky bylo hlavní město Praha. Přehlídka se uskutečnila ve dnech 16.-20.3.2008 v Divadle v Celetné, v Klubu Mlejn a v Divadle Minor. Jejích celkem 12 představení se snažilo pobavit, potěšit, zaujmout, inspirovat – prostě oslovit diváky všech věkových kategorií (od mateřáčků, žáků ZŠ a středních škol, po dospělé). K vrcholu přehlídky bezesporu patřily obě inscenace DRAKu, dále všechny 3 zúčastněné ZUŠ (HOP-HOP Ostrov, LDO ZUŠ Hlučín, ZUŠ Biskupská), soubor Ty-já-tr, Divadlo Aqualung, Divadlo Kašpar, Divadlo Minor, Divadlo Dagmar, M. Míková a Divadlo Bubec. Hlediště při všech představeních byla plná, přehlídku vidělo přes 2 000 návštěvníků.

Letošním držitelem Ceny ASSITEJ, udělované významné osobnosti divadla pro děti a mládež v ČR, se stal Jiří VYŠOHLÍD – herec, režisér a hudební skladatel, člen Divadla DRAK – za dlouholetý kreativní přístup k divadlu pro děti a mládež, neúnavné hledání otevřené divadelní komunikace, s důrazem na pohyb, vtip a múzičnost.

V roce 2007středisko plánovalo jen jeden výjezd – účast předsedy střediska na Kongresu ASSITEJv australském Adelaide. Pro velkou finanční náročnost se cesta nakonec neuskutečnila. Svá hlasovací práva středisko předalo chorvatské delegaci, jmenovitě I. Simiovi a požádalo ho zastupování našeho střediska na kongresu. Iviva Simic byl na kongresu nakonec zvolen generálním tajemníkem ASSITEJ Int.

Výbor se v průběhu roku se sešel k 5 společným schůzím.

Průběžně byly doplňovány a aktualizovány webové stránky střediska.

Výbor Českého střediska ASSITEJ pracoval ve složení:  Luděk Horký, Markéta Hoskovcová, Vladimír Hulec (předseda), Zuzana Jindrová, Anna Lošťáková, Zoja Mikotová, Saša Rychecký. Během roku se sešel k 5 společným schůzím.

České středisko ASSITEJ se již tradičně ujalo organizování oslav Světového dne divadla pro děti a mládežv ČR (20.3.), který se z iniciativy ASSITEJ Int. slaví po celém světě. České středisko ASSITEJ se každoročně snaží oslavit svátek divadla pro děti připomenutím kvalitní práce pro nejmenší diváky. Uspořádalo k této příležitosti festival inspirativních představení pro děti a mládež tzv. Přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a kromě toho oslovilo opět všechna divadla ČR, nezávislé soubory, umělce, kulturní centra, domy a zařízení, aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají) a aby tak společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. Na základě zmíněné výzvy byl Světový den divadla pro děti a mládež 2007 slaven a připomínán v 16 městech ČR, kde 50 divadel a kulturních zařízení uvedlo celkem 73 představení.

Všem divadlům a souborům ČR bylo rozesláno letošní poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorkou je prof. Penina Mlama z Tanzánie.

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, pořádaná Divadelním ústavem/Českým střediskem ASSITEJ ve dnech 18.-22.3.2007, se konala již posedmé a divákům představila celkem 14 představení především mimopražských souborů. Přehlídka se uskutečnila v Divadle v Celetné, v Divadle v Dlouhé a v Klubu Mlejn za spolupořadatelství Sdružení pro tvořivou dramatiku. Přehlídku navštívilo přes 2 000 diváků. V rámci oslav Světového dne divadla pro děti a mládež vyznamenává každoročně výbor Českého střediska ASSITEJ osobnost, která se o divadlo pro děti a mládež v ČR zvláště zasloužila.

Držitelem Ceny ASSITEJ pro rok 2007 se stala paní Alena Urbanová – za dlouholetou teoretickou a recenzní činnost v oblasti divadla pro děti a mládež.

Středisko pozvalo své členy k návštěvě 11. ročníku mezinárodní soutěžní výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale 2007 a spolupodílelo na uspořádání přednášky paní Hope Azedy z Rwandy(členky exekutivního výboru ASSITEJ) v rámci bohatého programu přednášek, prezentací a diskusí, věnovaných důležitým osobnostem a otázkám českého a mezinárodního divadelního děn. Přednáška s názvem „Rwanda, má naděje….. Skutečný svět pro skutečné divadlo” jenž vyprávěla o přetváření osobních příběhů do jevištní podoby se uskutečnila v sobotu 16.6.2007 ve 12,30 .

Prezentaci českého divadla pro děti a mládež na Pražském Quadriennale 2008 byl vyhrazen pátek 22.6.2007, kdy ve video sekci byly po celý den promítány ukázky inspirativních představení pro děti a mládež z tvorby českých a moravských souborů.

Průběžně byly doplňovány a aktualizovány česká i anglická mutace webových stránek a pokračovalo se v mapování kvalitní práce v oblasti divadla pro děti a mládež.

V roce 2007se neuskutečnila žádná cesta českého delegáta ASSITEJ do zahraničí.