Cena českého střediska ASSITEJ

Výbor Českého střediska ASSITEJ se rozhodl, že počínaje rokem 2002 - udělením Ceny Českého střediska ASSITEJ - ocení a symbolicky odmění výjimečný umělecký počin či významnou osobnost v oblasti divadla pro děti a mládež.
Ceny pro vítěze vytváří žáci ZŠ Donovalská, Praha 4 (pod vedením paní učitelky Ludmily Vadlejchové).

 Hudební nástroj pro Karla Šefrnu (2012) 2012 2012

Talíř pro Evu Machkovou (2011) Lichožrouti pro Pavla Šruta (2010) 2010

1 2 »

Cena Českého střediska ASSITEJ je udělena Michaele Homolové - za soustavný rozvoj divadla pro děti, především za soustředěnou a úspěšnou aktivitu v oblasti divadla hraného dětmi.

Více informací
14.3.2017

- za zásluhy o prosazování moderního divadla pro děti a mládež na poli autorském, dramaturgickém a pedagogickém.

Více informací
15.3.2016

Výbor českého střediska udělil řediteli Stanislavu Doubravovi Cenu ASSITEJ 2015 za dlouholeté vedení Naivního divadla Liberec, ve kterém inicioval řadu původních českých her pro děti vesměs školního a předškolního věku a umělecky vysoce kvalitních inscenací moderního i tradičního loutkářství, jež zanechává hlubokou stopu jak v českém divadle tak - především - pozitivně formuje estetické a hodnotové vnímání dětí a dospívající mládeže. Především jeho zásluhou je dnes Naivní divadlo Liberec žádaným vyslancem českého loutkového divadla pro děti a mládež do celého světa.

Více informací
16.3.2015

Cena Národního střediska ASSITEJ je udělena za celoživotní dílo – nejen profilaci divadla Drak, ale především za soustavnou práci s aktivací malého diváka a za významnou pedagogickou práci, kdy vychoval řadu následovníků, kteří se divadlu pro děti věnují. Neopomenutelná je i jeho práce v zahraničí, která přinášela oboustranné poznání a obohacení národních divadelních kultur v oblasti dětského divadla.

Více informací
20.3.2014

Cena ASSITEJ 2013 byla udělena Marku Bečkovi - za soustavnou vysoce kvalitní a inovativní práci pro děti a mládež ve všech divadelních oborech – autorsko-dramaturgickém, inscenačním i hereckém.

Více informací
18.3.2013

„V moři totalitního času, kde jsme k břehům nedohlédli, jsme hledali alespoň ostrůvky naděje. Naděje, kterou dává ničím nespoutaná fantazie, umocněna řemeslnou zručností i múzickým cítěním. Takovým ostrůvkem bylo svitavské Divadlo C, jeho principál pan Karel Šefrna... a hned dodávám: a jeho rodina... a také přátelé...

Více informací
22.3.2012

Klíčová osobnost moderní české dramatické výchovy a dětského divadla. Od 60. let vytvořila ve spolupráci s praktiky tohoto oboru (vedoucí dětských divadelních a loutkářských souborů a učitelé) a v kontaktu se zahraničními kolegy (zejm. britskými) moderní podobu dramatické výchovy, který se jí podařilo uvést do praxe a teoreticky i metodicky obhájit.

Více informací
4.3.2011

Vyznamenán byl autor mnoha dětských knih, které se staly předlohou řady divadelních představení

Více informací
2.4.2010

- za to, že "otevírá dětský svět dospělým a dospělých svět dětem"

Více informací
1.7.2009

- za dlouholetý kreativní přístup k divadlu pro děti a mládež, neúnavné hledání otevřené divadelní komunikace, s důrazem na pohyb, vtip a múzičnost.

Více informací
20.3.2008
1 2 »