Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

Světový den divadla pro děti a mládež se slaví jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení, zejména prostřednictvím divadelní kultury. Jde o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých mladých diváků a tvůrců.

Poprvé byl tento den slaven 20.3.2001.

České středisko ASSITEJ slaví Světový den divadla pro děti a mládež stejnojmennou přehlídkou, která představuje výběr kvalitních divadelních inscenací činoherních i loutkářských od profesionálních skupin, amatérských souborů i souborů dětských a středoškolských s diváckou adresou od dětí předškolního věku přes žáky obou stupňů základních škol po dospívající mládež.

Přehlídka je také příležitostí jak představit kvalitní české divadlo pro děti a mládež zahraničním odborníkům.

Stalo se milou tradicí, že během přehlídky je každoročně předávána Cena ASSITEJ pro osobnost, která se zvláště zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež.