Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

České středisko ASSITEJ

Organizace Assitej byla založena v roce 1966. Československé středisko bylo jejím členem od počátku. Po vzniku samostatné České republiky bylo zaregistrováno české středisko.
Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež.
ASSITEJ spojuje divadla, organizace a jednotlivce po celém světě, kteří se věnují divadlu pro děti a mládež. ASSITEJ prosazuje právo dětí na vzdělání,  umělecké a kulturní vyžití bez ohledu na národnost, kulturní identitu, schopnosti, pohlaví, sexuální orientaci, etnickou příslušnost či náboženství.
Členové Assitej jsou národní střediska, profesionální sítě a jednotlivci z přibližně 100 zemí světa.
Vrcholných orgánem ASSITEJ je Kongres, který se koná každé dva roky. Organizace je řízena 21 člennou exekutivou, která si ze svého středu volí výkonné Byro složené z předsedy organizace, 3 místopředsedů, pokladníka a generálního tajemníka.
Činnost Českého střediska ASSITEJ je zajišťována výborem střediska, který pracuje ve složení:

D. Bednáriková (předsedkyně),  P. Hašek, L. Horký, A. Hrnečková, J. Hulák, V. Hulec, B. Látalová, Z. Mikotová, J. Provazník, T. Sochová, Z. Vojtíšková