Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Výbor českého střediska ASSITEJ

Dagmar  B e d n á r i k o v á (předsedkyně)
producent, manažer, ředitelka KD Mlejn, pedagog 

Petr  H a š e k
umělecký šéf Malého divadla České Budějovice, Geisslers Hofcomoedian, pedagog

Vladimír H u l e c
kritik, publicista, redaktor Divadelních novin

Luděk H o r k ý
dramaturg, člen vedení dětského divadelního souboru Ty-já-tr, dramaturg dětského vysílání České televize

Anna  H r n e č k o v á
dramaturg, pedagog

Jakub  H u l á k
odborný pracovník NIPOS-ARTAMA

Bára  L á t a l o v á
tanečnice, choreografka

Zoja M i k o t o v á
režisérka, herečka, pedagog JAMU

Jaroslav P r o v a z n í k
pedagog DAMU, redaktor

Tereza  S o ch o v á
producent, manažer, ředitelka Divadla DISK

Zuzana V o j t í š k o v á
redaktorka Českého rozhlasu